Wprowadziliśmy markę QUALITY FOCUSED

BLOG All Tips References News Wprowadziliśmy markę QUALITY FOCUSED. Dlaczego masz szukać marki? Naďa Šolcová October 27, 2020 Wielu z nas zastanawia się jak czysto jest w kuchni, kiedy siedzimy w restauracji i jemy posiłek. Niektórzy klienci mogą zastanawiać się jak...

Timesheety są dobre, przynoszą więcej pieniędzy

Timesheety i tworzenie ich, nie jest zdecydowanie najpopularniejszym zajęciem pracowników agencji. Wygląda to trochę lepiej w najlepiej zarządzanych agencjach, ale zanim skupię się na przekonywaniu dlaczego poinniśmy lubić timesheety, podam dwa przykłady z mojego agencyjnego doświadczenia. Poprawnie wypełnione timesheety, są twoją wartością dodaną.

Timesheets are fine, they make more money

Timesheets are fine, they make more money

Timesheets, or filling them out, is not exactly the most popular activity among people in agencies. It’s a little better in the top management of agencies, but before I focus on a theoretical defense of why we should like timesheets, I will mention two examples from my agency experience. Timesheets that are filled in correctly, are your business friend.