Systém

pro architektonická studia

Skvěle sehraný tým, profesionálně řízené projekty s odpovídajícím ziskem.
A vše v jednom systému.

Teamogy je moderní cloudový systém pro řízení, každodenní práci a komunikaci celého týmu. Používá ho mnoho architektonických studií od malých po velké.

Reference našich vybraných klientů:

“ Máme lepší přehled o aktuálním stavu všech projektů. V reportech a výkazech času můžeme hned zjistit, jak jsou kolegyně se svými projekty daleko. Nyní mnohem reálněji naceňujeme naši práci a lépe si plánujeme novou práci.“

Pavla Neradová

Architect, co-founder, Apaté studio

„Teamogy nám pomáhá hlavně ve dvou věcech. V komunikaci a při kontrole financí. Pomáhá nám vést a efektivně archivovat komunikaci pro jednotlivé objednávky. Ať už se jedná o úkoly, koordinační poznámky nebo emoční zprávy. Díky propojení mezi přehledy o výkazech času, náklady, rozpočty a fakturami, můžeme sledovat finance, aktuální stav a důležité trendy.“

Ing. arch. Vladimír Hrivňák

Managing Director, No-A Architekti

„Teamogy nám umožňuje snadno a rychle získat přehled o celém fungování firmy. V systému sledujeme zakázky a související dokumenty včetně rozpočtů, objednávek a dodavatelských faktur.

Díky používání Teamogy uspoříme náklady i čas. A vše máme na dosah.“

Daniel Matula

Managing Partner, CAPEXUS

Používání Teamogy přináší užitek nejen architektonickým studiím, ale také jejich klientům.

Architektonická studia tak získávají další konkurenční výhodu.

Mnohé z nás zajímá, jak čisto mají v kuchyni restaurace, kde jsme na večeři.

A zrovna tak může některé klienty zajímat, jak to funguje u jejich dodavatelů uvnitř v architektonickém studiu.
Architektonické studio, které používá Teamogy, může svým klientům nabídnout:

PROJEKTY POD KONTROLOU

Přesný odhad časové náročnosti projektů a tím i přesnější cenový rozpočet.

PROJEKTY POD KONTROLOU

Všechny projekty plně pod kontrolou pro agenturu o klienta, kdykoli a odkudkoli.

DODRŽENÉ TERMÍNY DODÁNÍ

Správný odhad termínu dodání a tím dodržení slíbených termínů dodání u všech projektů.

EFEKTIVNÍ TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

Snadná komunikace s klienty, dodavateli i v rámci interního týmu.

DOKUMENTY POD KONTROLOU

Každý dokument je dohledán za pár vteřin – zprávy o schůzkách, nabídky, objednávky, smlouvy.

Koordinujte excelentně celý svůj tým.

Každý v architektonickém studiu ví, na čem má pracovat a jaký je termín dokončení jednotlivých úkolů. Čas strávený na úkolech je možné vykazovat přímo do konkrétních projektů.

Máte dobře pod kontrolou, kolik času je danému úkolu věnováno, jak je tým produktivní a v jakém stavu jsou aktuálně projekty, na kterých pracujete.

Pohled Kanban

V Kanbanu můžete sledovat v jaké fázi se úkoly právě nachází. Pomocí filtrů můžete zobrazit různé výběry úkolů, například ty, které jste vytvořili, vámi realizované úkoly nebo například úkoly pro konkrétního klienta.

Pohled Gantt chart

V Gantt chartu vidíte graficky znázorněné plánování úkolů v průběhu času. Můžete tak maximalizovat pracovní dobu dostupnou pro všechny úkoly. I v tomto pohledu si můžete filtrovat úkoly podle mnoha kritérií.

Mějte přehled o profitabilitě všech projektů.

Kdykoliv!

Díky Teamogy rychle zjistíte, jak je každá jednotlivá zakázka zisková a jak jsou pro vás celkově ziskoví jednotliví klienti. Budete přesně vědět, kolik jste již klientovi vyfakturovali, výši již přijatých externích nákladů, a také kolik pracovního času bylo pro klienta a danou zakázku již odpracováno.

Díky tomu máte neustále přehled o tom, jak se zakázka vyvíjí.

Pohled na projekt realizovaný podle plánu

V projektu evidujete vše potřebné. Rozpočet pro klienta, relevantní došlé náklady a vidíte reálně strávený čas týmu na daném projektu. Přímo z projektu vystavujete faktury klientům.

Pohled na problematický projekt

Negativní vývoj na ziskovost projektu okamžitě vidíte. Zvýšení dodavatelských nákladů nebo více odpracovaných hodin nad plánovaný rozpočet je jasně znázorněno přímo v zakázce.

Komunikujete rychle a pohodlně.

Přehled o všech diskusích, které se vás týkají, vidíte na jednom místě – v Teamogy chatu. Ať už je to diskuse přímo na chatu nebo v rámci úkolu, projektu či dokumentu. Diskutovat můžete standardně e dvojicích nebo ve zvolených skupinách.

Díky funkcím jako Kolaborační mód, Teamogy Chat nebo Teamogy meet bude Vaše interní komunikace mnohem snadnější a rychlejší .

Teamogy Chat

V Teamogy chatu můžete konverzovat s Vašimi kolegy, vytvářet místnosti pro diskusi více lidí, zasílat si přílohy nebo si založit video konferenci Teamogy Meet. Historie konverzace zůstává uložena a důležité zprávy si můžete i po delší době dohledat, což je nespornou výhodou oproti některým jiným chatovacím nástrojům.

 

Diskuse přímo v úkolu

Sekci Komentáře naleznete v Teamogy ve všech dokumentech, zakázkách i úkolech. Díky této komunikaci se usnadňuje a zefektivňuje práce pro celý tým. Na nové komentáře dostanete upozornění a nezmeškáte tak žádnou důležitou informaci.

Teamogy je osvědčeným řešením pro architektonická studia všech velikostí.

Od malých týmů do 15 členů

Apaté studio/ Teamogy client

Od 15 – 70 členů týmu

No-A Architekti | Teamogy client

Více než 70 členů týmu

Capexus/ Teamogy client

Co jiného může vaše studio v Teamogy dělat?

Budete mít všechny Vaše dokumentypod kontrolou a najdete každý dokument do několika vteřin.

Získáte finanční přehledy celé firmy obsahující přehledné reportingy sestavené podle různých kritérií.

Můžete používat evidence docházky celého týmu, plánované i čerpané absence včetně jejich schvalovacího procesu.

Budete mít všechny důležité kontakty v jednom systému na jednom místě.

Přidejte se mezi naše klienty.

Užijte si pohodlné řízení vašeho architektonického studia.