4. Správně sestavené rozpočty

Správně sestavený rozpočet je pro ziskovost celé zakázky klíčovým. Je potřeba správně nacenit a odhadnout počet interních hodin u jednotlivých pozic, které na zakázce mohou pracovat. Zároveň je vhodné dojednat přijatelné ceny s externími dodavateli, jež k realizaci zakázky potřebujete, a s rozumnou marží je přeprodat klientovi.

Co Vám Teamogy pomůže vyřešit?
  • Rozpočty se vytvářejí přímo v Teamogy – existuje jednotný způsob vytváření rozpočtů pro celou firmu.
  • Snadné rozpočtování jednotlivých firemních pozic a externích nákladů.
  • Každý rozpočet ukazuje plánovanou marži.
  • Možnost schvalování rozpočtů – máte rozpočty pod kontrolou, než opustí firmu.
Konkrétní příklad:
Vytvoříme rozpočet k nové zakázce.

Jakmile jsme si jístí tím, co klient chce, tak můžeme připravit Klientský rozpočet.

Rozpočet vytvořený ze zakázky již obsahuje předvyplněné údaje o klientovi – název, adresa, zakázka.

Poznámka: Sloupce, které jsou šedé, nejsou v tiskové formě dokumentu viditelné.

Snadno vytvoříte přehledný rozpočet obsahující jak firemní práci, tak i externí náklady.

Nezapomeňte zadat nákupní cenu (Náklad/1) Vašich externích nákladů. Je to jediná možnost, jak plánovat a řídit externí náklady.

Díky internímu schvalování můžete mít vybrané rozpočty (dle nejrůznějších kritérií) plně pod kontrolou.

Získejte tak jistotu, že tvorba rozpočtu je týmová práce a odhadované hodiny a částky jsou realisticky odhadnuté.

Rozpočet je určen pro klienta a jeho vizuální podoba je tak velmi důležitá.

Vytiskněte si rozpočet nebo stáhněte ve formátu PDF, včetně upravené hlavičky s Vaším logem.

Jak si vše vyzkoušet přímo v systému:
  • Create the sales quotation and divide to two categories – internal work and external. Pro interní pozice specifikujte prodejní hodinovou sazbu. Potom u externích nákladů uveďte jak nákupní ceny, tak Vámi požadovanou marži. Dokument si vytiskněte nebo stáhněte ve formátu PDF.
  • Předtím jsme již zmínili, že rozpočet je provázán se Zakázkou. Nezapomeňte se podívat do Zakázky na to, jak schválený rozpočet ovlivnil Zakázku. Všechny rozpočtované hodnoty vidíte v zakázce a jste tak připraveni začít zakázku realizovat a řídit.
  • Detailní návody najdete zde:
    Jak vytvořit klientský rozpočet v Teamogy.
v
Ozvěte se nám

Neváhejte kdykoli kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.