6. Rychlé a snadné vykazování času

Čas je tou nejcennější věcí, kterou každá firma má. Řádná evidence odpracovaných hodin je základem pro fakturaci klientovi a tím i ziskovost jednotlivých zakázek a celé firmy.

Co Vám Teamogy pomůže vyřešit?
  • Řádná evidence odpracovaných hodin.
  • Snadné, rychlé a přesné vykázání hodin na příslušné zakázky nebo interní režie.
  • Jednoduchá tvorba reportů/podkladů hodin pro klienta a fakturaci.
  • Odpracované hodiny jsou vidět v zakázkách a ovlivňují jejich ziskovost.
Konkrétní příklad:
Reporting the time spent on the client meeting.

Strávili jsme na další schůzce s klientem dvě hodiny. Měli bychom vytvořit výkaz času na zakázku.

Platforma Vám umožňuje vidět všechny vykázané hodiny na zakázky a úkoly.

Je velice užitečné vidět, kolik hodin bylo vykázáno v jednotlivých dnech.

Pomůže Vám to zkompletovat Vaše výkazy času a mít je tak v pořádku.

Vykázané hodiny jsou ihned vidět v zakázce, jak v nákladové ceně, tak i v počtu hodin.

Zisk zakázky tak máte od začátku plně pod kontrolou.

V celkovém přehledu všech zakázek vidíte celkovou hodnotu vykázaných hodin na jednotlivých zakázkách.

Systém Vás upozorňuje, pokud se děje něco, co není v souladu s rozpočtem.

Jak si vše vyzkoušet přímo v systému:
  • Vykažte čas na zakázku. Každý uživatel si může snadno zkontrolovat přehled vykázaných hodin v pohledu Vykazování času.
  • Každý uživatel má vlastní nákladovou hodinovou sazbu, což Vám umožňuje si zkontrolovat, jak vykázané hodiny ovlivňují ziskovost zakázky.
  • Zkontrolujte také firemní reporty, abyste viděli, jak vykázané hodiny ovlivňují ziskovost celé firmy.
  • Detailní návody najdete zde:
    Jak vykazovat hodiny v Teamogy.
v
Ozvěte se nám

Neváhejte kdykoli kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.