7. Efektivní spolupráce s dodavateli

Externí subdodávky jsou při realizaci zakázek významnou součástí. Není snadné uhlídat všechny aktivity s tím spojené: koordinace a hlídání termínů, převzetí zboží nebo služeb a následné odsouhlasení, přijetí a přefakturace dodavatelské faktury. Jakákoliv chyba ve spolupráci s dodavatelem může způsobit nemalé finanční i nefinanční problémy.

Co Vám Teamogy pomůže vyřešit?
 • Spolupracujte převážně s prověřenými dodavateli.
 • Vytvářejte objednávky ze systému – jasná specifikace, dodací a platební podmínky.
 • Evidence a schvalování došlých faktur včetně porovnání se schválenou objednávkou.
 • Přímá vazba na zakázku – porovnávejte rozpočet, objednávku, došlé faktury a vystavené faktury.
Konkrétní příklad:
Objednejte externí službu a následně schvalte přijatou fakturu.

Správně vystavená objednávka na externí služby by měla být základem jakéhokoliv obchodního vztahu.

Detailní specifikace dodávky, termín, dodací a platební podmínky je správné mít domluvené předem – ideálně na objednávce.

Každá dodavatelská faktura by měla být přiřazena na zakázku nebo režijní rozpočet a schválena zodpovědnou osobou.

Tak máte zajištěné, že neproplatíte neoprávněné nebo nesprávně vystavené faktury.

Základem každé ziskové zakázky je, že externí náklady nejsou vyšší než částka, kterou jste schopni přefakturovat klientovi.

V zakázce máte neustále přehled o rozpočtovaných hodnotách a reálně došlých/vystavených dokladech.

Důležité je udržet si i přehled při větším množství zakázek.

Být schopen sledovat firmu zhora a vidět, jak se celková čísla vyvíjí.

Jak si vše vyzkoušet přímo v systému:
 • Vytvořte objednávku z existující zakázky na externí služby. Specifikujte předmět dodávky, finanční hodnotu a termín dodání. Založte do systému příchozí fakturu za externí služby (zkuste vyšší hodnotu, než byla na objednávce) a přiřaďte ji k příslušné zakázce.
 • Otevřete zakázku a podívejte se, jak přehledně vidíte porovnání rozpočtu, objednávky a došlé faktury. Jedním klikem můžete kterýkoliv z těchto dokumentů otevřít. Detailní návody najdete zde:
 • Detailní návody najdete zde: :
  Jak vystavit objednávku v Teamogy.
  Jak zadat dodavatelskou fakturu do Teamogy.
v
Ozvěte se nám

Neváhejte kdykoli kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.