Teamogy pomáhá každému ve firmě

Všichni členové týmu jsou plně zapojeni. Od klientského servisu, specializovaných realizačních a produkčních týmů, přes finanční tým až po vedení společnosti.

Správa kontaktů a dokumentů

Kontakty

Mějte své kontakty v pořádku

Klienti, dodavatelé, potencionální klienti, novináři a další obchodní partneři. Pro každý kontakt jednoduše přidáte adresu a další důležité údaje včetně fakturačních a registračních údajů.

Zadávání štítků a jednoduché vyhledávání
Ke kontaktům můžete snadno přidávat štítky, nebo je seskupovat dle odvětví, což dělá vyhledávání snadným i při velkém množství kontaktů.

Certifikace společnosti
Jednotlivé společnosti mohou být certifikovány. Certifikací zamezíte editaci kontaktu a pouze autorizovaná osoba jí poté může editovat. Toto se hodí zejména pro dodavatele, u kterých máte číslo účtu, které se využívá pro proplácení faktur.

Správa dokumentů

Pomůžeme vám mít všechny Vaše dokumenty pod kontrolou
Vše od prvního kontaktu s klientem, tvorbu zápisů z jednání, přes vytváření rozpočtů pro klienty až po založení podepsané smlouvy. Můžete vytvářet a ukládat všechny vaše důležité firemní dokumenty. Použijte připravené šablony dokumentů, nebo si vytvořte vlastní. Dokumenty můžete do systému také skenovat.

Najděte dokumenty během několika sekund
Dokumenty mohou být snadno vyhledávány dle nejrůznějších kritérií – společnosti, autora, typu dokumentu, štítku, kategorie atp. I po několika letech používání systému a velkém množství dokumentů, budete stále schopni najít velice rychle přesně ten dokument, který potřebujete.

Teamogy Vám umožňuje vytvořit si vlastní tiskovou podobu dokumentů. Nahrajte logo, upravte hlavičku, nebo přidejte předdefinovaný text. Dokumenty, které opouštějí vaší firmu, tak budou v jednotném grafickém designu.

S dokumenty v Teamogy můžete pracovat velmi pohodlně a upravovat je dle vašich potřeb.

  • pokročilé formátování textu
  • vkládání a práce s tabulkami
  • vkládání obrázků
  • vkládání URL linků
  • vkládání checkboxů
  • možnost přidat předdefinovaný text

Každý uživatel má možnost si nastavit svůj vlastní podpis v Teamogy a poté ho používat na vytvořených dokumentech.

Rozpočtování a správa zakázek

Rozpočtování zakázek

Kvalitně sestavený rozpočet
Dobře sestavený rozpočet je stěžejní pro realizaci ziskové zakázky. Před tím než dokument opustí Vaší firmu se ujistěte, že máte design a obsah dokumentu pod kontrolou.

Schválení rozpočtu
Zajistěte, aby rozpočet s nízkou marží, podhodnocenými interními hodinami, nebo nerealistickým datem dodání, neopustil vaši firmu. Nastavte si schvalovací proces a mějte tak klíčové firemní dokumenty pod úplnou kontrolou.

Správa zakázek

Zakázka je základním bodem celého systému
Promítá se do ní klientský rozpočet, alokují se do ní dodavatelské faktury, vystavují se z ní klientské faktury. I rozdělené úkoly a vykázaný čas jsou zobrazeny v příslušné zakázce. Díky tomu máte neustále přehled o tom, jak se zakázka vyvíjí.

Každá zakázka ukazuje aktuální marži a konečný zisk
Budete přesně vědět, kolik jste již klientovi vyfakturovali, výši již přijatých externích nákladů, a také kolik pracovního času bylo vykázáno na zakázku.

Kapacitní plánování a vykazování času

Plánování vytíženosti týmu

S Teamogy můžete snadno vytvářet úkoly a přiřazovat je zodpovědným osobám. Můžete monitorovat vytíženost jednotlivých lidi, celého oddělení, nebo firmy jako celku.

Každý bude vědět, na čem má v daném okamžiku pracovat, co má být hotovo a kdy.

Okamžitě vidíte, jak zvládáte realizovat schválené zakázky a zda dokážete ve stávajícím týmu přibrat i nové klienty.

Pouhým jedním klikem zjistíte vytíženost jednotlivých členů týmu. Můžete vidět, kolik má kdo úkolů, pro jaké klienty a jak je během dne vytížen za vybrané časové období.

Každý úkol lze snadno přesunout a podrobně plánovat na každý den. Můžete dokonce nastavit konkrétní hodinu začátku a konce daného úkolu v rámci jednoho nebo i více dnů.

Lidé mohou individuálně a snadno vykazovat čas na úkoly. Budete mít pěkný přehled o tom, kolik času bylo již odpracováno a kolik ještě zbývá.

Vykazování času

Vykazování času je velmi snadné a rychlé. Čas lze vykazovat přímo na zakázku nebo na přiřazený úkol.

Na úkolu i na zakázce okamžitě vidíte odpracovaný čas. Můžete ji tak efektivně řídit a včas zareagovat na případné vícepráce.

Navíc každý uživatel vidí svoje výkazy času v grafické podobě – týdenní nebo měsíční. Je jednoduché mít časové výkazy včas a na správné zakázky.

Start & Stop
Pracovní čas je také možno měřit pomocí stopek. Jednoduše zapnete stopky tehdy, když se začíná pracovat na zakázce nebo úkolu, a vypnete je ve chvíli, kdy je práce ukončena. Výkaz času je automaticky připraven.

Finance & Reporty

Finance

Mějte příchozí náklady pod kontrolou

Dodavatelská objednávka je jeden ze základních dokumentů, které mohou udělat váš byznys bezpečnější. Teamogy Vám umožňuje vytvářet, schvalovat a poslat dodavatelské objednávky dodavatelům.

Příchozí dodavatelské faktury, včetně naskenovaných příloh, jsou zadávány do systému a jsou alokovány na jednotlivé zakázky nebo režijní rozpočty.

S Teamogy máte kontrolu nad každou utracenou korunou ve Vaší firmě.

Vytvářejte klientské faktury jedním klikem

Přímo ze zakázky se vytvoří faktura s připravenými hodnotami dle schváleného rozpočtu. Částky a údaje si v případě potřeby upravíte jak potřebujete.

Vystavená faktura obsahuje všechny náležitosti jako sazbu DPH, požadovanou číslenou řadu, právní texty či různé měny.

Na klientské faktuře lze také nastavit schvalovací proces. Díky tomu si pak můžete být jisti, že všechny faktury, které opouštějí Vaší firmu, jsou správně.

Interní režie udržují Vaše provozní náklady pod kontrolou

Teamogy poskytuje možnost jasně přiřazovat provozní náklady k jednotlivým interním režiím (např. pronájem kanceláří, náklady na nový byznys, IT náklady). Lze tak sledovat provozní náklady ve vztahu k vašemu firemnímu ročnímu plánu.

Teamogy vám umožňuje kontrolovat nejen náklady spojené se zákazkami a klienty, ale také provozní aktivity firmy.

Pokladna
Každá firma má mnoho malých výdajů, plateb za faktury v hotovosti a další hotovostní příjmy nebo výdaje, které je třeba sledovat.

Teamogy řeší také tyto drobné peněžní transakce včetně alokování těchto transakcí na zakázky nebo režie.

Karetní transakce

Teamogy řeší i karetní operace, čímž umožňuje kontrolovat každou korunu utracenou ve vaší firmě.

Reporty

Systém nabízí reporty na mnoha úrovních. Report zakázek dle klienta, času, nebo vlastníka ukazuje aktuální zisk zakázek. Kromě zakázek, i firemní interní režie vyžadují efektivní správu. Tu Teamogy poskytuje množstvím užitečných reportů.

Byznys report ukazuje výsledky jednotlivých zakázek a klientských režií.

Skutečné hodnoty (tržby, náklady a čas) jsou porovnávány vůči původnímu schválenému klientskému rozpočtu. Problematické oblasti zakázek jako nízká fakturace, vyšší náklady, nebo nadměrný počet pracovních hodin jsou zvýrazněny červeně a ihned upoutají pozornost.

Provozní report ukazuje firemní provozní náklady seřazené dle jednotlivých typů interních režií.

Finanční Board

Finanční board je místo, které poskytuje jasný přehled o celé firmě. Obsahuje grafy s klíčovými indikátory – celkový vývoj firemních tržeb a nákladů z finančního nebo zakázkové pohledu, různé pohledy na ziskovost klientů a efektivitu, a také report bilance DPH.

U všech grafů lze vybrat časové období, u klientských reportů je navíc možnost monitorovat nejvíce a nejméně ziskové klienty.

Spolupráce & Komunikace

Interní komunikace

Uživatelé mohou sdílet příspěvky nebo nahrávat přílohy přímo do zakázek, úkolů, nebo jiných dokumentů. To dělá týmovou komunikaci snadnější a rychlejší.

Členové týmu už si nemusí posílat e-maily s přílohami sem a tam.

Všechna komunikace a dokumenty jsou na jednom místě, takže žádná důležitá informace nezapadne a není přehlédnuta.

Notifikace

Každý účastník zakázky bude upozorněn, když se stane něco, co vyžaduje jeho nebo její pozornost. Notifikace Vám vyskočí přímo v systému, nebo může být odeslána na uživatelův e-mail.

Přímo z notifikací mohou uživatelé otevřít příslušný dokument, ke kterému daná notifikace patří.

Notifikace dělají systém rychlejším a více transparentním. Umožňují uživatelům rychleji zpracovávat nové požadavky.

Poklady

Interní postupy, případové studie, manuály a další psané návody jsou skutečnými poklady každé firmy.

Teamogy podporuje jejich vytváření, jasné řazení a zobrazení oprávněným uživatelům.

Můžete mít všechny klíčové obchodní dokumenty a postupy na jednom místě, a navíc je lze sdílet mezi oprávněné uživatele.

Docházka & Absence

Docházka

Snadná kontrola docházky

Docházka v Teamogy vám umožňuje zobrazit docházku každého člena týmu. Systém umožňuje kontrolovat týmovou denní a měsíční docházku. Skrze kontrolou docházky může společnost určit, jací zaměstnanci chodí brzy, včas nebo neustále pozdě.

Rychlé & Snadné zadávání docházky

Zadávání docházky do Teamogy je snadné a zabere pouze pár vteřin. Každý zaměstnanec ví, jak docházku zadat, protože je to velice jednoduché a rychlé.

Absence

Nikdy již nebudete mít chaos pramenící z Absence zaměstnanců. S Teamogy přesně víte, který zaměstnanec má právě home office, nebo plně placenou dovolenou. Sledování absencí vám dá skvělý přehled a efektivitu v plánování času Vašich zaměstnanců.

Zadávání & Schvalování absence

Zaměstnanci mohou zažádat o dovolenou, získat souhlas s prací z domova a zažádat o ostatní typy absence. U žádosti o absenci může být také nastaven schvalovací proces – nejčastěji je to tak, že nadřízený schválí žádost zaměstnance a pak finalní schválení je učiněno zodpovědným HR pracovníkem.

Relevantní data v reálném čase dostupná kdykoli a odkudkoli

Uživatelé mají zabezpečený přístup k datům odkudkoli, kdykoli a v reálném čase.

Každá autorizovaná osoba může vidět relevantní data.

Teamogy se Vám přizpůsobí

Teamogy mluví Vaším jazykem

Systém je přeložen do 33 jazyků a v případě potřeby může být snadno přeložen do dalších jazyků. Každý uživatel si může nastavit preferovaný jazyk, takže systém funguje skvěle i ve vícejazyčné společnosti.

Lokalizované finanční nastavení

Nastavení systému je velice rychlé a flexibilní. Počáteční nastavení sazeb DPH, používaných měn a vzhled finanční dokumentů je tak lehký, že to zvládne každý. Kromě toho, všechna nastavení jsou připravená pro podporované regiony, takže můžete začít používat systém co nejdříve.

Nastavte si svůj vzhled

Preferujete tmavou variantu systému, světlou, nebo kombinaci? Nechte každého uživatele vybrat, co mu vyhovuje nejvíce. Nahrajte Vaše logo, loga Vašich klientů a fotky Vašich uživatelů do systému – používáte systém každý den, tak ať se Vám v něj pracuje pohodlně. Nastavte vzhled dokumentů – logo a hlavičku.

Schvalujte důležité dokumenty

Jste připraveni schvalovat dokumenty? U jakéhokoli dokumentu můžete nastavit schvalovací proces v Teamogy, který Vám zajistí, že dokument neopustí firmu bez potřebného schválení nebo revize.

Můžete vidět, kdo dokument musí nyní schválit, kdo ho již schválil a i to, jaké jsou další kroky ve schvalovacím procesu. Je to snadné navrhnout a spustit schvalovací proces.

Spravujte více firem

Provozujete byznys ve více jednotkách? Chtěli byste je kontrolovat z jednoho místa?

Teamogy Vám umožňuje to udělat. Můžete také napříč jednotkami sdílet informace, které budete chtít. Nejčastěji tyto sdílené informace jsou kontakty, lidské zdroje pro úkoly a výkazy času. Také jednotné nastavení určitých částí systému (finanční nastavení, schvalovací proces, atd.).

Přistupujete a vše spravujete z jednoho místa.

Flexibilita

Systém je flexibilní a téměř vše může být nastaveno. Při vývoji jsme měli na paměti, že každá firma je jiná a může mít rozdílné požadavky – to je důvod, proč se pokoušíme mít možnost jakéhokoli systémového nastavení. Přístupová práva, schvalovací procesy a finanční limity, používané měny a další pokročilá finanční nastavení. Rozložení dokumentu a hlavička. Vše tohle a ještě mnohem více může být nastaveno.

Mějte svá data v bezpečí

Nejpokročilejší cloudová infrastruktura

Teamogy provozujeme na cloudové infrastruktuře od Amazon Web Services, která je technologickým leaderem a její cloudové služby jsou považovány za nejpokročilejší na trhu.

Vícefaktorové ověření

Systém po uživatelích požaduje používání vícefaktorového ověření (e-mail a telefon) v případě prvního přihlášení z nového zařízení.

Kde jsou data uložena

Data uživatelů jsou uložena v jednom ze 16 geograficky oddělených AWS regionů. Pro klienty z oblasti EU jsou data dostupná z AWS regionu v EU – konkrétně ve Frankfurtu, v Německu. Pro klienty z ostatních regionů jsou data uložena v nejbližším aktivním regionu.

Vlastnictví dat

Všechna data uložena v Teamogy jsou výhradně vaše a máte k nim všechna práva.

Záloha dat

Zálohujeme data našich zákazníků alespoň jednou denně a zálohy ukládáme na bezpečném úložisti AWS.

Ochrana osobních dat

Náš systém splňuje evropské nařízení o ochraně údajů GDPR. S osobní údaji zacházíme velmi zodpovědně a pečlivě.

Zásady přístupových práv

Teamogy Vám umožňuje nastavit základní přístupová práva k individuálním oblastem systému (finance, reporty, atd.) nebo individuálně k jednotlivým typům záznamu (dokumenty, objednávky, faktury, úkoly, atd.) Kromě toho je možné nastavit přístupová práva ke každému jednotlivému záznamu a dokumentu zvlášť.

Nastartuje svůj byznys

Od |LY| |CUR| měsíčně za uživatele

© AD-IN-ONE.com