Ceny dostosowane dla każdego zespołu

Startup (Do 3 użytkowników)

|SM||CUR|

Miesięcznie za cały zespół
płatne miesięcznie

|SY||CUR|

Miesięcznie za cały zespół
płatne rocznie

Standardowe szablony dokumentów
Niezawodne środki bezpieczeństwa
5 GB pamięci / użytkownika
Podstawowe wsparcie Użytkownicy mogą kontaktować się z naszym supportem bezpośrednio z systemu. Czas odpowiedzi mieści się w godzinach pracy

Lekki (4+ Użytkowników)

|LM||CUR|

Miesięcznie za użytkownika
płatne miesięcznie

|LY||CUR|

Miesięcznie za użytkownika
płatne rocznie

Standardowe szablony dokumentów
Niezawodne środki bezpieczeństwa
5 GB pamięci / użytkownika
Podstawowe wsparcie Użytkownicy mogą kontaktować się z naszym supportem bezpośrednio z systemu. Czas odpowiedzi mieści się w godzinach pracy

Standard (4+ Użytkowników)

|AM||CUR|

Miesięcznie za użytkownika
płatne miesięcznie

|AY||CUR|

Miesięcznie za użytkownika
płatne rocznie

Standardowe szablony dokumentów
Niezawodne środki bezpieczeństwa
5 GB pamięci / użytkownika

Wsparcie Helpdesk na żywo
Procesy obiegu dokumentów
Szyfrowanie end-to-end

Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

System Teamogy jest gotowy do natychmiastowego wdrożenia, bez względu na wybraną opcję.

1

Cały system jest gotowy: joby, kosztorysy i inne dokumenty, zarządzanie zadaniami, zarządzanie kontaktami, raportowanie timesheetów, alokowanie faktur kosztowych, wystawianie faktur i raporty rentowności.

2

Standardowe szablony dokumentów są łatwo dostępne: kosztorysy, zamówienia, umowy, listy, notatki ze spotkań i inne.

3

Ustawienia finansowe zostały wcześniej zdefiniowane: stawki VAT, faktury i inne zasadnicze wymagania. Możesz zacząć wystawiać faktury od razu!

4

W Teamogy pracujesz w swojej wersji językowej. Ale nie tylko, bo obecnie są dostępne 33 wersje językowe. Dla każdego pracownika agencji można ustawić rodzimy język.

5

System jest w pełni zabezpieczony: dwuskładnikowe uwierzytelnianie (mail, SMS), bezpieczna komunikacja, najwyższe standardy bezpieczeństwa.

6

Podstawowe wsparcie Helpdesku obejmuje: odbiór zgłoszeń o błędach i ich naprawę, aktualizację nowych wersji w regularnych odstępach czasu, oraz dostęp do instrukcji i samouczków wideo.

Jesteśmy zaangażowani w pomoc dla każdej małej, średniej i dużej agencji, w natychmiastowe rozpoczęcie działania w Teamogy, bez żadnych większych restrykcji i ograniczeń.

Wdrożenie – rozpoczęcie pracy w systemie

Wdrożenie jest kluczem do udanego rozpoczęcia pracy w systemie. Niezależnie od wielkości agencji, istotne jest wyjaśnienie użytkownikom ich ról w systemie i określenie, jakie dane będą wprowadzane do systemu. Szkolenia użytkowników i asysta w pierwszych dniach po starcie systemu, pozwoli na bezpiecznie i sprawne rozpoczęcie pracy przez wszystkich pracowników agencji.

Wersja 1: Wdrożenie podstawowe

 970 EUR

Doświadczony konsultant poprowadzi agencję przez cały proces wdrożeniowy, począwszy od konfiguracji systemu, po pomoc w pierwszych dniach pracy w systemie. W ciągu zaledwie kilku dni, cała agencja będzie mogła korzystać ze wszystkich funkcjonalności systemu, wykorzystując w pełni jego możliwości.

Wersja 2: Wdrożenie zaawansowane

 2360 Eur

Mamy również ogromne doświadczenie z najbardziej skomplikowanymi wdrożeniami dla dużych agencji. Ustawienia systemów, projektowanie procesów, ustawianie praw dostępów nie jest nam straszne. Z radością dostarczamy system dostosowany do bardziej wysublimowanych potrzeb agencji.

Dodatkowe funkcje można dodać w dowolnym momencie

Bardziej wymagający klienci mogą również korzystać z dodatkowych funkcjonalności, które rozszerzają podstawowy zakres systemu. Funkcjonalności te można aktywować w dowolnym momencie.

Wiele spółek

50 EUR / miesięcznie / spółkę

Teamogy umożliwia utworzenie więcej niż jednej spółki w ramach jednego konta klienta. Ta funkcja przydatna jest szczególnie dla właścicieli grupy agencji, którzy chcą zarządzać wszystkimi agencjami w jednym systemie.

Dane powyżej 5 GB / Użytkownika

30 Eur / miesięcznie / 1 TB

W przypadku konieczności przechowywania większej ilości danych, można zakupić dodatkowe miejsce na dysku w chmurze.

Zaawansowane lokalne wsparcie Helpdesk

90 EUR / miesięcznie

Bezpośrednie wsparcie ze strony lokalnego partnera, konsultacje, dodatkowe szkolenia dla użytkowników i wspólna analiza jakości danych.

Przyspiesz rozwój swojego biznesu

Od |LY| |CUR| miesięcznie na użytkownika