Ceny dostosowane dla każdego zespołu

Oszczędność ~ 15%

Basic

Wszystko, co jest potrzebne do podstawowego funkcjonowania firmy.

# $
Miesięcznie / użytkownik
płatne rocznie
# $
Miesięcznie / użytkownik
płatne miesięcznie
Jednostki biznesowe
Jednostka biznesowa (podmiot prawny) Teamogy umożliwia zarządzanie wieloma jednostkami biznesowymi (podmiotami prawnymi) w ramach jednego konta Teamogy. Taka architektura systemu umożliwia firmom pracę w ustrukturyzowany sposób, dostarczanie przejrzystych raportów (nawet dla wielu jednostek biznesowych) oraz łatwe dodawanie nowych jednostek biznesowych i przypisywanie do nich użytkowników. Korzystanie z Wymiarów jako jednostki biznesowej (podmiotu prawnego) jest rozliczane jako oddzielna jednostka biznesowa.
#$/unit/mo
Moduły
Pulpit Pulpit jest punktem wejścia do systemu dla każdego użytkownika i głównym miejscem , w którym użytkownicy mogą zobaczyć wszystkie dostępne dla nich moduły, ważne i aktualne informacje o firmie oraz linki , swoje prywatne notatki i raporty. Każdy użytkownik widzi również listę wszystkich swoich współpracowników, w tym informacje o ich dostępności. Użytkownicy z większymi prawami dostępu mogą również uzyskać dostęp do wykresów z raportów finansowych bezpośrednio na swoim pulpicie.
Czaty i fora Teamogy zawiera zintegrowany czat, służący do wewnętrznej komunikacji użytkowników, z możliwością tworzenia pokoi rozmów z wieloma użytkownikami. Oferuje również dyskusje na forach związanych z określonymi rekordami w Teamogy (joby, zadania, dokumenty, faktury itd.).
Wideokonferencja Meet Teamogy zawiera narzędzie do prowadzenia spotkań online (Teamogy Meet).
Powiadomienia Centrum powiadomień - każdy użytkownik jest informowany o wszystkim, co dotyczy go w systemie.
Zarządzanie kontaktami Teamogy pozwala zarządzać bazą wszystkich klientów, dostawców, potencjalnych klientów i innych różnych partnerów biznesowych. Do każdej firmy można łatwo dodać osoby, adresy, kategorie, tagi, notatki i inne ważne dane, w tym informacje dotyczące płatności, dane rejestrowe itd.
Zarządzanie szansami W Teamogy można efektywnie zarządzać szansami biznesowymi - rejestrować ważne wydarzenia, notatki i kosztorysy rozdzielać zadania między członków zespołu, planować kolejny krok biznesowy lub kontrolować zainwestowany w potencjalnego klienta czas. Obejmuje również widok wszystkich bieżących szans (w tzw. lejku sprzedażowym) wraz z ich oczekiwaną wartością.
Zarządzanie dokumentami Dokumenty to miejsce, w którym można tworzyć i przechowywać wszystkie ważne dokumenty firmowe. Wszystko od pierwszego kontaktu z klientem, a więc raportów ze spotkań, kosztorysów, umów, protokołów, zamówień itd. Wszystkie dokumenty mają uzgodniony dla danej firmy wygląd, z logiem, podpisem. Do każdego rodzaju dokumentu można można podłączyć proces akceptacji.
Zarządzanie projektami W Teamogy wszystkie projekty (joby) są widoczne w jednym miejscu. Każdy projekt (job) zawiera kosztorys dla klienta, alokowane faktury dostawców, wystawione fakturowanie sprzedaży, zadania/milestony i zaraportowany czas pracy (tzw. timesheety). Dzięki połączeniu danych w jednym miejscu, firma ma pełną kontrolę online nad każdym projektem, z możliwością kontroli wszystkich projektów w dostosowanych raportach.
Zarządzanie zadaniami i planowanie zajętości Zadania można łatwo tworzyć w Teamogy i przypisywać je do osób odpowiedzialnych. Każde zadanie zawiera opis, przydział czasu i forum dyskusyjne. Zaawansowane funkcje "pracy zwinnej" (agile work), takie jak Sprints i Epics, są również zintegrowane z zarządzaniem zadaniami. Pozwala to firmom monitorować obciążenie pracą poszczególnych osób, całych działów lub całej firmy.
Raportowanie czasu pracy Raportowanie czasu w Teamogy jest łatwe i szybkie. Czas może być rejestrowany w projektach, zadaniach, kosztach ogólnych klienta lub w wewnętrznych kosztach ogólnych. Każdy użytkownik ma wizualny przegląd swojego zaraportowanego czasu pracy. Czas może być raportowany jako przeciągnij i upuść z listy zadań lub przy użyciu stopera dla precyzyjnego pomiaru czasu . Teamogy oferuje różne raporty dotyczące zaraportowanego czasu pracy - według projektów, klientów, osób, działów lub całej firmy.
Finanse i raporty Teamogy daje również możliwość zarządzania finansami. W Teamogy faktury sprzedaży mogą być wystawiane zgodnie ze wszystkimi wymogami prawnymi i następnie mogą być wysyłane do klientów bezpośrednio z systemu. Faktury kosztowe są również wprowadzane do systemu, przypisywane do projektów lub wewnętrznych kosztów ogólnych i zatwierdzane przez odpowiedzialnych użytkowników. Teamogy zawiera również moduł Kasa. Teamogy oferuje zaawansowane raporty - raporty dotyczące zyskowności projektów, kosztów ogólnych lub P&L (raport zysków i strat). Dzięki temu firma ma pełną kontrolę nad swoimi finansami.
Obecności i nieobecności W module Obecność jest możliwość monitorowania obecności swoich pracowników. Moduł ten pokazuje, ile czasu pracownicy spędzają w pracy każdego dnia. Każdy użytkownik może w Teamogy wnioskować o urlop, home office i inne rodzaje nieobecności. Do wniosku o nieobecność może być dołączony proces akceptacji, zgodny z procesem danej firmy.
Moduł HR Moduł HR w Teamogy pomaga firmom zarządzać procesami związanymi z pracownikami, takimi jak rekrutacja i szkolenie nowych pracowników lub opieka nad obecnymi pracownikami. Upoważnieni użytkownicy mogą tworzyć różne rodzaje dokumentów HR (umowy, protokoły itp.), w tym zaawansowaną kategoryzację i inne opcje (komentarze, zatwierdzenia).
Asystent AI Asystent AI jest narzędziem zintegrowanym z Teamogy, wykorzystującym ChatGPT 4. Jest on dostępny pod adresem dla wszystkich użytkowników systemu i pomaga w różnych czynnościach, takich jak korekta tekstu, tłumaczenie dokumentu , pomysły na treść dokumentu i inne.
Konfiguracja i indywidualne ustawienia
Ustawienia konfiguracji W ramach konfiguracji każda firma może zarządzać swoimi użytkownikami, ustawiać różne parametry i dodawać ich do grup, czy też ról. Częścią konfiguracji jest również łatwe ustawienie podstawowych funkcji w Teamogy poprzez tzw. Easy Config (na przykład ustawienie kategorii, numeracji faktur, statusów dokumentów itp.)
Procesy akceptacji (opcjonalnie) W Teamogy pod każdy dokument, lub inny rekord, można podszyć proces akceptacji, aby mieć pewność, że np. dokument nie opuści firmy bez niezbędnej zgody (przełożonego, roli itp.). Mamy przygotowane gotowe procesy akceptacji dla różnych typów dokumentów, ale jest możliwość modyfikacji procesów, zgodnie z potrzebami firmy.
#$/process/mo
Proces niestandardowy (opcjonalnie) Standardowe procesy akceptacji dla poszczególnych dokumentów (lub innych rekordów) można dostosować do konkretnych wymagań klienta, takich jak dodanie działania lub warunku. Ustawienie procesu, testowanie i wdrożenie jest uwzględnione w ramach całkowitego wdrożenia lub jest wycenione indywidualnie.
#$/process/mo
Indywidualne ustawienia (opcjonalnie) Operacje biznesowe Teamogy są zarządzane przez tak zwane rejestry. Każdy rejestr wpływa na zachowanie określonej części systemu - widoków, formularzy (i ich części ), praw dostępu itp. Wiele formularzy, widoków i funkcji w Teamogy można indywidualnie dostosować do wymagań każdej firmy. Rejestr ogólny jest zmieniany na prywatny i wprowadzane są indywidualne ustawieia (poza zakresem ustawień konfiguracji - patrz opis powyżej). Te indywidualne modyfikacje są następnie przechowywane oddzielnie dla każdego klienta . Ustawienie, testowanie i wdrożenie jest uwzględnione w ramach całkowitego wdrożenia lub jest wycenione indywidualnie.
#$/register/mo
Integracje
Interfejs do kursu wymiany walut w NBP Teamogy jest połączony z NBP poprzez interfejs w celu pobierania aktualnych kursów wymiany walut . W ten sposób Teamogy działa z aktualnymi kursami wymiany walut podczas tworzenia dokumentów finansowych w walucie obcej . Ponadto Teamogy jest połączona bezpośrednio z bankami krajowymi w obsługiwanych regionach.
Interfejs do GUS Teamogy jest połączona z krajowymi rejestrami przedsiębiorstw w obsługiwanych krajach. To połączenie jest szczególnie przydatne podczas tworzenia nowych kontaktów - na podstawie numeru identyfikacyjnego automatycznie pobierane są wybrane informacje o firmie , takie jak adres, nazwa firmy itp. Strona może również zawierać połączenia z innymi lokalnymi usługami, takimi jak weryfikacja wiarygodnych płatników VAT, czy firma jest w stanie niewypłacalności itp. W Polsce jest połączenie do Białej księgi. Dostępne tylko w wybranych krajach.
Kalendarz świąt państwowych Teamogy jest połączony z globalną usługą, która dostarcza informacji na temat świąt państwowych z ponad 230 krajów. Podczas pracy z zasobami ludzkimi (planowanie zajętości, akceptację urlopów itp.) dane te są zawsze dostępne i widoczne w systemie.
Publiczny interfejs API (opcjonalnie) Teamogy posiada własny publiczny interfejs API, dzięki czemu oferuje wiele opcji integracji z zewnętrznymi systemami i usługami . Wszystkie podmioty w Teamogy (projekty, faktury, zadania, karty czasu pracy itp.) mogą być eksportowane do systemów zewnętrznych w wymaganym formacie (xml, json), jeśli spełnione są określone warunki lub, przeciwnie, mogą być bezpośrednio importowane z systemów zewnętrznych do Teamogy.
#$/user/mo
Importowanie wyciągów bankowych (opcjonalnie) Teamogy jest w stanie przetworzyć zaimportowany wyciąg bankowy i automatycznie przypisać transakcje z wyciągu bankowego do odpowiednich dokumentów finansowych. Zapewnia to firmom doskonały przegląd płatności i widok faktur opłaconych oraz przeterminowanych.
#$/mo
Integracja poczty e-mail (opcjonalnie) Teamogy umożliwia wysyłanie dokumentów (faktur, kosztorysów ...) bezpośrednio z systemu (z adresu systemowego lub z domeny klienta - patrz poniżej). Teamogy oferuje również możliwość odbierania wiadomości e-mail we wspólnej skrzynce odbiorczej (od wersji 4.01), w tym ustawianie reguł przetwarzania . Na przykład, możliwe jest wysyłanie wyciągów bankowych lub faktur od dostawców do Teamogy (i z ustawieniem zasady ich przetwarzania), lub dowolnej wiadomości e-mail, którą użytkownik chce powiązać z jakimś rekordem systemu (projektem, zadaniem, dokumentem ).
#$/user/mo
Niestandardowa domena e-mail (opcjonalnie) Do wysyłania dokumentów bezpośrednio z Teamogy używany jest domyślny adres systemowy @[subdomain].teamogy.com. Możliwe jest również indywidualne skonfigurowanie własnej domeny e-mail dla każdego klienta.
#$/domain/mo
Teamogy Flow (opcjonalnie) Korzystając z wizualnego narzędzia programistycznego Node-RED ®, Teamogy Flow umożliwia tworzenie różnych połączeń między interfejsami API, usługami online lub urządzeniami bezpośrednio w Teamogy. Korzystając z Teamogy Flow, możesz na przykład zautomatyzować regularne comiesięczne rozliczenia (Teamogy generuje faktury 1 każdego miesiąca zgodnie z ustalonymi zasadami), wysyłać przypomnienia o niezapłaconych fakturach i wiele więcej.
#$/server/mo
Interfejs do systemu przechowywania danych (opcjonalne) Połączenie z systemami przechowywania danych, pozwala wybranym rekordom (projekt, firma, faktura , zadanie itp.) na wysłanie do wyznaczonego miejsca docelowego w danym systemie przechowywania danych, po spełnieniu określonych warunków (zapisanie, zatwierdzenie itp.). Obecnie obsługiwane systemy przechowywania danych to: Dysk Google, OneDrive, Sharepoint i Synology. Ustawienie, testowanie i wdrożenie jest uwzględnione w ramach całkowitego wdrożenia lub jest wycenione indywidualnie.
#$/mo
Interfejs do aplikacji księgowej (opcjonalne) Dane z systemu Teamogy mogą być eksportowane do aplikacji księgowej. Eksport najczęściej obejmuje firmy, faktury kosztowe i sprzedażowe (wszystkie typy) oraz ewentialnie transakcje gotówkowe i kartowe. Eksport może odbywać się ręcznie lub automatycznie (po spełnieniu określonych warunków). Dane są przesyłane z Teamogy bezpośrednio do aplikacji księgowej lub za pośrednictwem systemu przechowywania danych. Ta część integracji dotyczy wstępnie przygotowanych integracji z aplikacjami księgowymi - lista aplikacji może być dostarczona na życzenie. Ustawienie, testowanie i wdrożenie jest zawsze wycenione indywidualnie.
#$/mo
Integracja niestandardowa Teamogy jest otwartym systemem i może być zintegrowany z innymi produktami, usługami lub urządzeniami za pomocą publicznego API, Teamogy Flow i innych narzędzi. Niestandardowe integracje dostosowane do konkretnych wymagań są wyceniane indywidualnie. Po wdrożeniu (które obejmuje analizę, programowanie i testowanie integracji, a także pomoc w konfiguracji i uruchomieniu) następuje miesięczna opłata za obsługę, utrzymanie i bieżące wsparcie.
Cena indywidualna
Wsparcie serwisowe
Instrukcje online Każdy użytkownik ma dostęp do instrukcji online, które zawierają szczegółowy opis wszystkich dostępnych funkcji systemu Teamogy. Instrukcje są podzielone na sekcje odpowiadające modułom w systemie Teamogy. Każdy moduł rozpoczyna się od krótkiego opisu zagadnienia, pozwalając użytkownikom uzyskać przegląd funkcjonowania różnych części Teamogy. Ponadto instrukcje zawierają opisy tekstowe i krótkie filmy. Bezpośrednio w Teamogy dostępny jest również przewodnik systemowy, który prowadzi użytkownika przez aktualnie wyświetlaną część systemu.
Czat wsparcia online Każdy użytkownik może skontaktować się z Konsultantem Teamogy za pośrednictwem czatu online, dostępnego bezpośrednio na stronie Teamogy. Wsparcie jest dostępne dla zwykłych użytkowników z pytaniami dotyczącymi Teamogy, a także dla osób upoważnionych przez klienta do zgłaszania zmian lub modyfikacji ustawień systemu. Czat online jest dostępny w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 17:00 czasu środkowoeuropejskiego. W Polsce oczywiście czatujemy po polsku 🙂
Dedykowany Opiekun klienta (opcjonalnie) Zespół wsparcia obejmuje dedykowanych Opiekunów klienta, którzy zajmują się indywidualnymi zgłoszeniami, zapytaniami, ustawieniami i potrzebami klientów. Opiekunowie klienta są dostępni za pośrednictwem czatu online, poczty e-mail lub spotkań online.
#$/godz.
Czas reakcji SLA Naszym celem jest szybkie, ale przede wszystkim skuteczne reagowanie na zapytania i sugestie wszystkich użytkowników. Ponadto wyższe poziomy obejmują gwarantowany czas rozwiązania zgłoszeń, skategoryzowanych według ich rodzaju i wagi.
NIE DOTYCZY
Przegląd roczny Oferujemy usługę regularnych (najlepiej corocznych) przeglądów, podczas których nasi dedykowani Opiekunowie klienta spotykają się z kluczowym personelem po stronie klienta, aby omówić nowe funkcje, opinie klientów i zapytania dotyczące korzystania z systemu. Wspólnie staramy się znaleźć sposoby na jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie systemu. Usługa może również obejmować dodatkowe szkolenia dla użytkowników w zakresie określonych funkcji systemu. Usługa ta jest oferowana bezpłatnie wszystkim klientom w pierwszym roku.
Pierwszy rok za darmo
Inne
Pamięć masowa - 5 GB / użytkownik Każda firma ma dostępną przestrzeń dyskową o pojemności 5 GB na użytkownika. W związku z tym całkowita pojemność pamięci masowej dla firmy to liczba użytkowników pomnożona przez 5 GB. Serwer danych w Teamogy jest wykorzystywany do przechowywania danych utworzonych lub przechowywanych przez klienta w systemie, w szczególności do różnych załączników dokumentów, projektów, zadań i innych podmiotów.
Dodatkowa pamięć masowa - TB Jeśli potrzebna jest większa ilość pamięci masowej, istnieje możliwość zakupu dodatkowej pojemności .
#$/1TB/mo
Ręczne przetwarzanie płatności W przypadku, gdy konto nie zostanie opłacone poprzez automatyczne obciążenie karty płatniczej, pobieramy opłatę administracyjną, która obejmuje wystawianie indywidualnych faktur, monitorowanie płatności i wysyłanie przypomnień.
#$/mo
Business
(minimum 10 użytkowników)

Dla bardziej wymagających klientów, wszystko z programu Basic, plus procesy na dokumentach, API i integracje.

# $
Miesięcznie / użytkownik
płatne rocznie
# $
Miesięcznie / użytkownik
płatne miesięcznie
Jednostki biznesowe
Jednostka biznesowa (podmiot prawny) Teamogy umożliwia zarządzanie wieloma jednostkami biznesowymi (podmiotami prawnymi) w ramach jednego konta Teamogy. Taka architektura systemu umożliwia firmom pracę w ustrukturyzowany sposób, dostarczanie przejrzystych raportów (nawet dla wielu jednostek biznesowych) oraz łatwe dodawanie nowych jednostek biznesowych i przypisywanie do nich użytkowników. Korzystanie z Wymiarów jako jednostki biznesowej (podmiotu prawnego) jest rozliczane jako oddzielna jednostka biznesowa.
#$/unit/mo
Moduły
Pulpit Pulpit jest punktem wejścia do systemu dla każdego użytkownika i głównym miejscem , w którym użytkownicy mogą zobaczyć wszystkie dostępne dla nich moduły, ważne i aktualne informacje o firmie oraz linki , swoje prywatne notatki i raporty. Każdy użytkownik widzi również listę wszystkich swoich współpracowników, w tym informacje o ich dostępności. Użytkownicy z większymi prawami dostępu mogą również uzyskać dostęp do wykresów z raportów finansowych bezpośrednio na pulpicie nawigacyjnym.
Czaty i fora Teamogy zawiera zintegrowany czat, służący do wewnętrznej komunikacji użytkowników, z możliwością tworzenia pokoi rozmów z wieloma użytkownikami. Oferuje również ustrukturyzowane dyskusje związane z określonymi rekordami w Teamogy (joby, zadania, dokumenty itp.).
Wideokonferencja Meet Teamogy zawiera narzędzie do prowadzenia spotkań online (Teamogy Meet).
Powiadomienia Centrum powiadomień - każdy użytkownik jest informowany o wszystkim, co dotyczy go w systemie.
Zarządzanie kontaktami Teamogy pozwala zarządzać bazą wszystkich klientów, dostawców, potencjalnych klientów i innych różnych partnerów biznesowych. Dla każdej firmy można łatwo dodać osoby, adresy, kategorie, tagi, notatki i inne ważne dane, w tym informacje dotyczące płatności, dane rejestrowe itd.
Zarządzanie szansami W Teamogy można efektywnie zarządzać szansami biznesowymi - rejestrować ważne wydarzenia, notatki i propozycje, rozdzielać zadania między członków zespołu, planować kolejny krok biznesowy lub kontrolować zainwestowany w potencjalnego klienta czas. Obejmuje również widok wszystkich bieżących szans (w tzw. lejku sprzedażowym) wraz z ich oczekiwaną wartością.
Zarządzanie dokumentami Dokumenty to miejsce, w którym można tworzyć i przechowywać wszystkie ważne dokumenty firmowe. Wszystko od pierwszego kontaktu z klientem, a więc raportów ze spotkań, kosztorysów, umów, protokołów, zamówień itd. Wszystkie dokumenty mają uzgodniony dla danej firmy wygląd, z logiem, podpisem. Do każdego rodzaju dokumentu można można podłączyć proces akceptacji.
Zarządzanie projektami W Teamogy wszystkie projekty (joby) są widoczne w jednym miejscu. Każdy projekt (job) zawiera kosztorys dla klienta, alokowane faktury dostawców, wystawione fakturowanie sprzedaży, zadania/milestony i zaraportowany czas pracy (tzw. timesheety). Dzięki połączeniu danych w jednym miejscu, firma ma pełną kontrolę online nad każdym projektem, z możliwością kontroli wszystkich projektów w dostosowanych raportach.
Zarządzanie zadaniami i planowanie zajętości Zadania można łatwo tworzyć w Teamogy i przypisywać je do osób odpowiedzialnych. Każde zadanie zawiera opis, przydział czasu i forum dyskusyjne. Zaawansowane funkcje "pracy zwinnej" (agile work), takie jak Sprints i Epics, są również zintegrowane z zarządzaniem zadaniami. Pozwala to firmom monitorować obciążenie pracą poszczególnych osób, całych działów lub całej firmy.
Raportowanie czasu pracy Raportowanie czasu w Teamogy jest łatwe i szybkie. Czas może być rejestrowany w projektach, zadaniach, kosztach ogólnych klienta lub w wewnętrznych kosztach ogólnych. Każdy użytkownik ma wizualny przegląd swojego zaraportowanego czasu pracy. Czas może być raportowany jako przeciągnij i upuść z listy zadań lub przy użyciu stopera dla precyzyjnego pomiaru czasu . Teamogy oferuje różne raporty dotyczące zaraportowanego czasu pracy - według projektów, klientów, osób, działów lub całej firmy.
Finanse i raporty Teamogy daje również możliwość zarządzania finansami. W Teamogy faktury sprzedaży mogą być wystawiane zgodnie ze wszystkimi wymogami prawnymi i następnie mogą być wysyłane do klientów bezpośrednio z systemu. Faktury kosztowe są również wprowadzane do systemu, przypisywane do projektów lub wewnętrznych kosztów ogólnych i zatwierdzane przez odpowiedzialnych użytkowników. Teamogy zawiera również moduł Kasa. Teamogy oferuje zaawansowane raporty - raporty dotyczące zyskowności projektów, kosztów ogólnych lub P&L (raport zysków i strat). Dzięki temu firma ma pełną kontrolę nad swoimi finansami.
Obecności i nieobecności W module Obecność jest możliwość monitorowania obecności swoich pracowników. Moduł ten pokazuje, ile czasu pracownicy spędzają w pracy każdego dnia. Każdy użytkownik może w Teamogy wnioskować o urlop, home office i inne rodzaje nieobecności. Do wniosku o nieobecność może być dołączony proces akceptacji, zgodny z procesem danej firmy.
Moduł HR Moduł HR w Teamogy pomaga firmom zarządzać procesami związanymi z pracownikami, takimi jak rekrutacja i szkolenie nowych pracowników lub opieka nad obecnymi pracownikami. Upoważnieni użytkownicy mogą tworzyć różne rodzaje dokumentów HR (umowy, protokoły itp.), w tym zaawansowaną kategoryzację i inne opcje (komentarze, zatwierdzenia).
Asystent AI Asystent AI jest narzędziem zintegrowanym z Teamogy, wykorzystującym ChatGPT 4. Jest on dostępny pod adresem dla wszystkich użytkowników systemu i pomaga w różnych czynnościach, takich jak korekta tekstu, tłumaczenie dokumentu , pomysły na treść dokumentu i inne.
Konfiguracja i indywidualne ustawienia
Ustawienia konfiguracji W ramach konfiguracji każda firma może zarządzać swoimi użytkownikami, ustawiać różne parametry i dodawać ich do grup. Częścią konfiguracji jest również łatwe ustawienie podstawowych funkcji w Teamogy poprzez tzw. Easy Config (na przykład ustawienie kategorii projektów, numeracji faktur, statusów dokumentów itp.)
Procesy akceptacji W Teamogy każdemu dokumentowi (lub rekordowi) można przypisać proces akceptacji, aby mieć pewność, że np. dokument nie opuści firmy bez niezbędnej zgody (przełożonego, roli itp.). Mamy przygotowane gotowe procesy akceptacji dla różnych typów dokumentów, ale jest możliwość modyfikacji procesów, zgodnie z potrzebami firmy.
Proces niestandardowy (opcjonalnie) Standardowe procesy akceptacji dla poszczególnych dokumentów (lub innych rekordów) można dostosować do konkretnych wymagań klienta, takich jak dodanie działania lub warunku. Utworzenie procesu, testowanie i wdrożenie jest uwzględnione w ramach całkowitego wdrożenia lub jest wycenione indywidualnie.
#$/process/mo
Indywidualne ustawienia (opcjonalnie) Operacje biznesowe Teamogy są zarządzane przez tak zwane rejestry. Każdy rejestr wpływa na zachowanie określonej części systemu - widoków, formularzy (i ich części ), praw dostępu itp. Wiele formularzy, widoków i funkcji w Teamogy można indywidualnie dostosować do wymagań każdej firmy. Rejestr ogólny jest zmieniany na prywatny i wprowadzane są indywidualne ustawienia (poza zakresem ustawień konfiguracji - patrz opis powyżej). Te indywidualne modyfikacje są następnie przechowywane oddzielnie dla każdego klienta . Ustawienie, testowanie i wdrożenie jest uwzględnione w ramach całkowitego wdrożenia lub jest wycenione indywidualnie.
#$/register/mo
Integracje
Interfejs do kursu wymiany walut w NBP Teamogy jest połączony z NBP poprzez interfejs w celu pobierania aktualnych kursów wymiany walut . W ten sposób Teamogy działa z aktualnymi kursami wymiany walut podczas tworzenia dokumentów finansowych w walucie obcej . Ponadto Teamogy jest połączona bezpośrednio z bankami krajowymi w obsługiwanych regionach.
Interfejs do GUS Teamogy jest połączona z krajowymi rejestrami przedsiębiorstw w obsługiwanych krajach. To połączenie jest szczególnie przydatne podczas tworzenia nowych kontaktów - na podstawie numeru identyfikacyjnego automatycznie pobierane są wybrane informacje o firmie , takie jak adres, nazwa firmy itp. Strona może również zawierać połączenia z innymi lokalnymi usługami, takimi jak weryfikacja wiarygodnych płatników VAT, czy firma jest w stanie niewypłacalności itp. W Polsce jest połączenie do Białej księgi. Dostępne tylko w wybranych krajach.
Kalendarz świąt państwowych Teamogy jest połączony z globalną usługą, która dostarcza informacji na temat świąt państwowych z ponad 230 krajów. Podczas pracy z zasobami ludzkimi (planowanie zajętości, akceptację urlopów itp.) dane te są zawsze dostępne i widoczne w systemie.
Publiczny interfejs API Teamogy posiada własny publiczny interfejs API, dzięki czemu oferuje wiele opcji integracji z zewnętrznymi systemami i usługami . Wszystkie podmioty w Teamogy (projekty, faktury, zadania, karty czasu pracy itp.) mogą być eksportowane do systemów zewnętrznych w wymaganym formacie (xml, json), jeśli spełnione są określone warunki lub, przeciwnie, mogą być bezpośrednio importowane z systemów zewnętrznych do Teamogy.
Importowanie wyciągów bankowych Teamogy jest w stanie przetworzyć zaimportowany wyciąg bankowy i automatycznie przypisać transakcje z wyciągu bankowego do odpowiednich dokumentów finansowych. Zapewnia to firmom doskonały przegląd płatności i widok faktur opłaconych oraz przeterminowanych.
Integracja poczty e-mail Teamogy umożliwia wysyłanie dokumentów (faktur, kosztorysów ...) bezpośrednio z systemu (z adresu systemowego lub z domeny klienta - patrz poniżej). Teamogy oferuje również możliwość odbierania wiadomości e-mail we wspólnej skrzynce odbiorczej (od wersji 4.01), w tym ustawianie reguł przetwarzania . Na przykład, możliwe jest wysyłanie wyciągów bankowych lub faktur od dostawców do Teamogy (i ustawić zasady ich przetwarzania), lub dowolnej wiadomości e-mail, którą użytkownik chce powiązać z podmiotem (projektem, zadaniem, dokumentem ).
Niestandardowa domena e-mail (opcjonalnie) Do wysyłania dokumentów bezpośrednio z Teamogy używany jest domyślny adres systemowy @[subdomain].teamogy.com. Możliwe jest również indywidualne skonfigurowanie własnej domeny e-mail dla każdego klienta
#$/domain/mo
Teamogy Flow (opcjonalnie) Korzystając z wizualnego narzędzia programistycznego Node-RED ®, Teamogy Flow umożliwia tworzenie różnych połączeń między interfejsami API, usługami online lub urządzeniami bezpośrednio w Teamogy. Korzystając z Teamogy Flow, możesz na przykład zautomatyzować regularne comiesięczne rozliczenia (Teamogy generuje faktury 1 każdego miesiąca zgodnie z ustalonymi zasadami), wysyłać przypomnienia o niezapłaconych fakturach i wiele więcej.
#$/server/mo
Interfejs do systemu przechowywania danych (opcjonalne) Połączenie z systemami przechowywania danych, pozwala wybranym rekordom (projekt, firma, faktura , zadanie itp.) na wysłanie do wyznaczonego miejsca docelowego w danym systemie przechowywania danych, po spełnieniu określonych warunków (zapisanie, zatwierdzenie itp.). Obecnie obsługiwane systemy przechowywania danych to: Dysk Google, OneDrive, Sharepoint i Synology. Ustawienie, testowanie i wdrożenie jest uwzględnione w ramach całkowitego wdrożenia lub jest wycenione indywidualnie.
#$/mo
Interfejs do aplikacji księgowej (opcjonalne) Dane z systemu Teamogy mogą być eksportowane do aplikacji księgowej. Eksport najczęściej obejmuje firmy, faktury kosztowe i sprzedażowe (wszystkie typy) oraz ewentialnie transakcje gotówkowe i kartowe. Eksport może odbywać się ręcznie lub automatycznie (po spełnieniu określonych warunków). Dane są przesyłane z Teamogy bezpośrednio do aplikacji księgowej lub za pośrednictwem systemu przechowywania danych. Ta część integracji dotyczy wstępnie przygotowanych integracji z aplikacjami księgowymi - lista aplikacji może być dostarczona na życzenie. Ustawienie, testowanie i wdrożenie jest zawsze wycenione indywidualnie.
#$/mo
Integracja niestandardowa Teamogy jest otwartym systemem i może być zintegrowany z innymi produktami, usługami lub urządzeniami za pomocą publicznego API, Teamogy Flow i innych narzędzi. Niestandardowe integracje dostosowane do konkretnych wymagań są wyceniane indywidualnie. Po wdrożeniu (które obejmuje analizę, programowanie i testowanie integracji, a także pomoc w konfiguracji i uruchomieniu) następuje miesięczna opłata za obsługę, utrzymanie i bieżące wsparcie.
Cena indywidualna
Wsparcie serwisowe
Instrukcje online Każdy użytkownik ma dostęp do instrukcji online, które zawierają szczegółowy opis wszystkich dostępnych funkcji systemu Teamogy. Instrukcje są podzielone na sekcje odpowiadające modułom w systemie Teamogy. Każdy moduł rozpoczyna się od krótkiego opisu zagadnienia, pozwalając użytkownikom uzyskać przegląd funkcjonowania różnych części Teamogy. Ponadto instrukcje zawierają opisy tekstowe i krótkie filmy. Bezpośrednio w Teamogy dostępny jest również przewodnik systemowy, który prowadzi użytkownika przez aktualnie wyświetlaną część systemu.
Czat wsparcia online (czas odpowiedzi <60 min) Każdy użytkownik może skontaktować się z Konsultantem Teamogy za pośrednictwem czatu online, dostępnego bezpośrednio na stronie Teamogy. Wsparcie jest dostępne dla zwykłych użytkowników z pytaniami dotyczącymi Teamogy, a także dla osób upoważnionych przez klienta do zgłaszania zmian lub modyfikacji ustawień systemu. Czat online jest dostępny w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 17:00 czasu środkowoeuropejskiego. (maksymalny czas reakcji do 60 min)
Dedykowany Opiekun klienta (opcjonalnie) Zespół wsparcia obejmuje dedykowanych Opiekunów klienta, którzy zajmują się indywidualnymi zgłoszeniami, zapytaniami, ustawieniami i potrzebami klientów. Opiekunowie klienta są dostępni za pośrednictwem czatu online, poczty e-mail lub spotkań online.
#$/godz.
Czas reakcji SLA Naszym celem jest szybkie, ale przede wszystkim skuteczne reagowanie na zapytania i sugestie wszystkich użytkowników. Ponadto wyższe poziomy obejmują gwarantowany czas rozwiązania zgłoszeń, skategoryzowanych według ich rodzaju i wagi.
NIE DOTYCZY
Przegląd roczny Oferujemy usługę regularnych (najlepiej corocznych) przeglądów, podczas których nasi dedykowani Opiekunowie klienta spotykają się z kluczowym personelem po stronie klienta, aby omówić nowe funkcje, opinie klientów i zapytania dotyczące korzystania z systemu. Wspólnie staramy się znaleźć sposoby na jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie systemu. Usługa może również obejmować dodatkowe szkolenia dla użytkowników w zakresie określonych funkcji systemu. Usługa ta jest oferowana bezpłatnie wszystkim klientom w pierwszym roku.
Pierwszy i drugi rok za darmo
Inne
Pamięć masowa - 5 GB / użytkownik Każda firma ma dostępną przestrzeń dyskową o pojemności 5 GB na użytkownika. W związku z tym całkowita pojemność pamięci masowej dla firmy to liczba użytkowników pomnożona przez 5 GB. Serwer danych w Teamogy jest wykorzystywany do przechowywania danych utworzonych lub przechowywanych przez klienta w systemie, w szczególności do różnych załączników dokumentów, projektów, zadań i innych podmiotów.
Dodatkowa pamięć masowa - TB Jeśli potrzebna jest większa ilość pamięci masowej, istnieje możliwość zakupu dodatkowej pojemności .
#$/1TB/mo
Ręczne przetwarzanie płatności W przypadku, gdy konto nie zostanie opłacone poprzez automatyczne obciążenie karty płatniczej, pobieramy opłatę administracyjną, która obejmuje wystawianie indywidualnych faktur, monitorowanie płatności i wysyłanie przypomnień.
#$/mo
Enterprise
(minimum 30 użytkowników)

Dla najbardziej wymagających klientów, wszystko z programu Business, plus dodatkowa obsługa klienta i zaawansowane opcje automatyzacji.

# $
Miesięcznie / użytkownik
płatne rocznie
# $
Miesięcznie / użytkownik
płatne miesięcznie
Jednostki biznesowe
Jednostka biznesowa (podmiot prawny) Teamogy umożliwia zarządzanie wieloma jednostkami biznesowymi (podmiotami prawnymi) w ramach jednego konta Teamogy. Taka architektura systemu umożliwia firmom pracę w ustrukturyzowany sposób, dostarczanie przejrzystych raportów (nawet dla wielu jednostek biznesowych) oraz łatwe dodawanie nowych jednostek biznesowych i przypisywanie do nich użytkowników. Korzystanie z Wymiarów jako jednostki biznesowej (podmiotu prawnego) jest rozliczane jako oddzielna jednostka biznesowa.
#$/unit/mo
Moduły
Pulpit Pulpit jest punktem wejścia do systemu dla każdego użytkownika i głównym miejscem , w którym użytkownicy mogą zobaczyć wszystkie dostępne dla nich moduły, ważne i aktualne informacje o firmie oraz linki , swoje prywatne notatki i raporty. Każdy użytkownik widzi również listę wszystkich swoich współpracowników, w tym informacje o ich dostępności. Użytkownicy z większymi prawami dostępu mogą również uzyskać dostęp do wykresów z raportów finansowych bezpośrednio na pulpicie nawigacyjnym.
Czaty i fora Teamogy zawiera zintegrowany czat, służący do wewnętrznej komunikacji użytkowników, z możliwością tworzenia pokoi rozmów z wieloma użytkownikami. Oferuje również ustrukturyzowane dyskusje związane z określonymi rekordami w Teamogy (joby, zadania, dokumenty itp.).
Wideokonferencja Meet Teamogy zawiera narzędzie do prowadzenia spotkań online (Teamogy Meet).
Powiadomienia Centrum powiadomień - każdy użytkownik jest informowany o wszystkim, co dotyczy go w systemie.
Zarządzanie kontaktami Teamogy pozwala zarządzać bazą wszystkich klientów, dostawców, potencjalnych klientów i innych różnych partnerów biznesowych. Dla każdej firmy można łatwo dodać osoby, adresy, kategorie, tagi, notatki i inne ważne dane, w tym informacje dotyczące płatności, dane rejestrowe itd.
Zarządzanie szansami W Teamogy można efektywnie zarządzać szansami biznesowymi - rejestrować ważne wydarzenia, notatki i propozycje, rozdzielać zadania między członków zespołu, planować kolejny krok biznesowy lub kontrolować zainwestowany w potencjalnego klienta czas. Obejmuje również widok wszystkich bieżących szans (w tzw. lejku sprzedażowym) wraz z ich oczekiwaną wartością.
Zarządzanie dokumentami Dokumenty to miejsce, w którym można tworzyć i przechowywać wszystkie ważne dokumenty firmowe. Wszystko od pierwszego kontaktu z klientem, a więc raportów ze spotkań, kosztorysów, umów, protokołów, zamówień itd. Wszystkie dokumenty mają uzgodniony dla danej firmy wygląd, z logiem, podpisem. Do każdego rodzaju dokumentu można można podłączyć proces akceptacji.
Zarządzanie projektami W Teamogy wszystkie projekty (joby) są widoczne w jednym miejscu. Każdy projekt (job) zawiera kosztorys dla klienta, alokowane faktury dostawców, wystawione fakturowanie sprzedaży, zadania/milestony i zaraportowany czas pracy (tzw. timesheety). Dzięki połączeniu danych w jednym miejscu, firma ma pełną kontrolę online nad każdym projektem, z możliwością kontroli wszystkich projektów w dostosowanych raportach.
Zarządzanie zadaniami i planowanie zajętości Zadania można łatwo tworzyć w Teamogy i przypisywać je do osób odpowiedzialnych. Każde zadanie zawiera opis, przydział czasu i forum dyskusyjne. Zaawansowane funkcje "pracy zwinnej" (agile work), takie jak Sprints i Epics, są również zintegrowane z zarządzaniem zadaniami. Pozwala to firmom monitorować obciążenie pracą poszczególnych osób, całych działów lub całej firmy.
Raportowanie czasu pracy Raportowanie czasu w Teamogy jest łatwe i szybkie. Czas może być rejestrowany w projektach, zadaniach, kosztach ogólnych klienta lub w wewnętrznych kosztach ogólnych. Każdy użytkownik ma wizualny przegląd swojego zaraportowanego czasu pracy. Czas może być raportowany jako przeciągnij i upuść z listy zadań lub przy użyciu stopera dla precyzyjnego pomiaru czasu . Teamogy oferuje różne raporty dotyczące zaraportowanego czasu pracy - według projektów, klientów, osób, działów lub całej firmy.
Finanse i raporty Teamogy daje również możliwość zarządzania finansami. W Teamogy faktury sprzedaży mogą być wystawiane zgodnie ze wszystkimi wymogami prawnymi i następnie mogą być wysyłane do klientów bezpośrednio z systemu. Faktury kosztowe są również wprowadzane do systemu, przypisywane do projektów lub wewnętrznych kosztów ogólnych i zatwierdzane przez odpowiedzialnych użytkowników. Teamogy zawiera również moduł Kasa. Teamogy oferuje zaawansowane raporty - raporty dotyczące zyskowności projektów, kosztów ogólnych lub P&L (raport zysków i strat). Dzięki temu firma ma pełną kontrolę nad swoimi finansami.
Obecności i nieobecności W module Obecność jest możliwość monitorowania obecności swoich pracowników. Moduł ten pokazuje, ile czasu pracownicy spędzają w pracy każdego dnia. Każdy użytkownik może w Teamogy wnioskować o urlop, home office i inne rodzaje nieobecności. Do wniosku o nieobecność może być dołączony proces akceptacji, zgodny z procesem danej firmy.
Moduł HR Moduł HR w Teamogy pomaga firmom zarządzać procesami związanymi z pracownikami, takimi jak rekrutacja i szkolenie nowych pracowników lub opieka nad obecnymi pracownikami. Upoważnieni użytkownicy mogą tworzyć różne rodzaje dokumentów HR (umowy, protokoły itp.), w tym zaawansowaną kategoryzację i inne opcje (komentarze, zatwierdzenia).
Asystent AI Asystent AI jest narzędziem zintegrowanym z Teamogy, wykorzystującym ChatGPT 4. Jest on dostępny pod adresem dla wszystkich użytkowników systemu i pomaga w różnych czynnościach, takich jak korekta tekstu, tłumaczenie dokumentu , pomysły na treść dokumentu i inne.
Konfiguracja i indywidualne ustawienia
Ustawienia konfiguracji W ramach konfiguracji każda firma może zarządzać swoimi użytkownikami, ustawiać różne parametry i dodawać ich do grup, czy też ról. Częścią konfiguracji jest również łatwe ustawienie podstawowych funkcji w Teamogy poprzez tzw. Easy Config (na przykład ustawienie kategorii, numeracji faktur, statusów dokumentów itp.)
Procesy akceptacji W Teamogy pod każdy dokument, lub inny rekord, można podszyć proces akceptacji, aby mieć pewność, że np. dokument nie opuści firmy bez niezbędnej zgody (przełożonego, roli itp.). Mamy przygotowane gotowe procesy akceptacji dla różnych typów dokumentów, ale jest możliwość modyfikacji procesów, zgodnie z potrzebami firmy.
Proces niestandardowy Standardowe procesy akceptacji dla poszczególnych dokumentów (lub innych rekordów) można dostosować do konkretnych wymagań klienta, takich jak dodanie działania lub warunku. Utworzenie procesu, testowanie i wdrożenie jest uwzględnione w ramach całkowitego wdrożenia lub jest wycenione indywidualnie.
Indywidualne ustawienia (opcjonalnie) Operacje biznesowe Teamogy są zarządzane przez tak zwane rejestry. Każdy rejestr wpływa na zachowanie określonej części systemu - widoków, formularzy (i ich części ), praw dostępu itp. Wiele formularzy, widoków i funkcji w Teamogy można indywidualnie dostosować do wymagań każdej firmy. Rejestr ogólny jest zmieniany na prywatny i wprowadzane są indywidualne ustawienia (poza zakresem ustawień konfiguracji - patrz opis powyżej). Te indywidualne modyfikacje są następnie przechowywane oddzielnie dla każdego klienta . Ustawienie, testowanie i wdrożenie jest uwzględnione w ramach całkowitego wdrożenia lub jest wycenione indywidualnie.
#$/register/mo
Integracje
Interfejs do kursu wymiany walut w NBP Teamogy jest połączony z NBP poprzez interfejs w celu pobierania aktualnych kursów wymiany walut . W ten sposób Teamogy działa z aktualnymi kursami wymiany walut podczas tworzenia dokumentów finansowych w walucie obcej . Ponadto Teamogy jest połączona bezpośrednio z bankami krajowymi w obsługiwanych regionach.
Interfejs do GUS Teamogy jest połączona z krajowymi rejestrami przedsiębiorstw w obsługiwanych krajach. To połączenie est szczególnie przydatne podczas tworzenia nowych kontaktów - na podstawie numeru identyfikacyjnego automatycznie pobierane są wybrane informacje o firmie , ttakie jak adres, nazwa firmy itp. Strona może również zawierać połączenia z innymi lokalnymi usługami, takimi jak weryfikacja wiarygodnych płatników VAT, czy firma jest w stanie niewypłacalności itp. W Polsce jest połączenie do Białej księgi. Dostępne tylko w wybranych krajach.
Kalendarz świąt państwowych Teamogy jest połączony z globalną usługą, która dostarcza informacji na temat świąt państwowych z ponad 230 krajów. Podczas pracy z zasobami ludzkimi (planowanie zajętości, akceptację urlopów itp.) dane te są zawsze dostępne i widoczne w systemie.
Publiczny interfejs API Teamogy posiada własny publiczny interfejs API, dzięki czemu oferuje wiele opcji integracji z zewnętrznymi systemami i usługami . Wszystkie podmioty w Teamogy (projekty, faktury, zadania, karty czasu pracy itp.) mogą być eksportowane do systemów zewnętrznych w wymaganym formacie (xml, json), jeśli spełnione są określone warunki lub, przeciwnie, mogą być bezpośrednio importowane z systemów zewnętrznych do Teamogy.
Importowanie wyciągów bankowych Teamogy jest w stanie przetworzyć zaimportowany wyciąg bankowy i automatycznie przypisać transakcje z wyciągu bankowego do odpowiednich dokumentów finansowych. Zapewnia to firmom doskonały przegląd płatności i widok faktur opłaconych oraz przeterminowanych.
Integracja poczty e-mail Teamogy umożliwia wysyłanie dokumentów (faktur, kosztorysów ...) bezpośrednio z systemu (z adresu systemowego lub z domeny klienta - patrz poniżej). Teamogy oferuje również możliwość odbierania wiadomości e-mail we wspólnej skrzynce odbiorczej (od wersji 4.01), w tym ustawianie reguł przetwarzania . Na przykład, możliwe jest wysyłanie wyciągów bankowych lub faktur od dostawców do Teamogy (i z ustawieniem zasady ich przetwarzania), lub dowolnej wiadomości e-mail, którą użytkownik chce powiązać z jakimś rekordem systemu (projektem, zadaniem, dokumentem ).
Niestandardowa domena e-mail Do wysyłania dokumentów bezpośrednio z Teamogy używany jest domyślny adres systemowy @[subdomain].teamogy.com. Możliwe jest również indywidualne skonfigurowanie własnej domeny e-mail dla każdego klienta.
Teamogy Flow Korzystając z wizualnego narzędzia programistycznego Node-RED ®, Teamogy Flow umożliwia tworzenie różnych połączeń między interfejsami API, usługami online lub urządzeniami bezpośrednio w Teamogy. Korzystając z Teamogy Flow, możesz na przykład zautomatyzować regularne comiesięczne rozliczenia (Teamogy generuje faktury 1 każdego miesiąca zgodnie z ustalonymi zasadami), wysyłać przypomnienia o niezapłaconych fakturach i wiele więcej.
Interfejs do systemu przechowywania danych Połączenie z systemami przechowywania danych, pozwala wybranym rekordom (projekt, firma, faktura , zadanie itp.) na wysłanie do wyznaczonego miejsca docelowego w danym systemie przechowywania danych, po spełnieniu określonych warunków (zapisanie, zatwierdzenie itp.). Obecnie obsługiwane systemy przechowywania danych to: Dysk Google, OneDrive, Sharepoint i Synology. Ustawienie, testowanie i wdrożenie jest uwzględnione w ramach całkowitego wdrożenia lub jest wycenione indywidualnie.
Interfejs do aplikacji księgowej Dane z systemu Teamogy mogą być eksportowane do aplikacji księgowej. Eksport najczęściej obejmuje firmy, faktury kosztowe i sprzedażowe (wszystkie typy) oraz ewentialnie transakcje gotówkowe i kartowe. Eksport może odbywać się ręcznie lub automatycznie (po spełnieniu określonych warunków). Dane są przesyłane z Teamogy bezpośrednio do aplikacji księgowej lub za pośrednictwem systemu przechowywania danych. Ta część integracji dotyczy wstępnie przygotowanych integracji z aplikacjami księgowymi - lista aplikacji może być dostarczona na życzenie. Ustawienie, testowanie i wdrożenie jest zawsze wycenione indywidualnie.
Integracja niestandardowa Teamogy jest otwartym systemem i może być zintegrowany z innymi produktami, usługami lub urządzeniami za pomocą publicznego API, Teamogy Flow i innych narzędzi. Niestandardowe integracje dostosowane do konkretnych wymagań są wyceniane indywidualnie. Po wdrożeniu (które obejmuje analizę, programowanie i testowanie integracji, a także pomoc w konfiguracji i uruchomieniu) następuje miesięczna opłata za obsługę, utrzymanie i bieżące wsparcie.
Cena indywidualna
Wsparcie serwisowe
Instrukcje online Każdy użytkownik ma dostęp do instrukcji online, które zawierają szczegółowy opis wszystkich dostępnych funkcji systemu Teamogy. Instrukcje są podzielone na sekcje odpowiadające modułom w systemie Teamogy. Każdy moduł rozpoczyna się od krótkiego opisu zagadnienia, pozwalając użytkownikom uzyskać przegląd funkcjonowania różnych części Teamogy. Ponadto instrukcje zawierają opisy tekstowe i krótkie filmy. Bezpośrednio w Teamogy dostępny jest również przewodnik systemowy, który prowadzi użytkownika przez aktualnie wyświetlaną część systemu.
Czat wsparcia online (czas odpowiedzi <15 min) Każdy użytkownik może skontaktować się z Konsultantem Teamogy za pośrednictwem czatu online, dostępnego bezpośrednio na stronie Teamogy. Wsparcie jest dostępne dla zwykłych użytkowników z pytaniami dotyczącymi Teamogy, a także dla osób upoważnionych przez klienta do żądania zmian lub modyfikacji ustawień systemu. Czat online jest dostępny w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 17:00 czasu środkowoeuropejskiego. (maksymalny czas reakcji do 15 min)
Dedykowany Opiekun klienta (12 godzin/rok) Zespół wsparcia obejmuje dedykowanych Opiekunów klienta, którzy zajmują się indywidualnymi zgłoszeniami, zapytaniami, ustawieniami i potrzebami klientów. Opiekunowie klienta są dostępni za pośrednictwem czatu online, poczty e-mail lub spotkań online.
Czas reakcji SLA Naszym celem jest szybkie, ale przede wszystkim skuteczne reagowanie na zapytania i sugestie wszystkich użytkowników. Ponadto wyższe poziomy obejmują gwarantowany czas rozwiązania zgłoszonych sugestii, skategoryzowanych według ich rodzaju i wagi.
Przegląd roczny Oferujemy usługę regularnych (najlepiej corocznych) przeglądów, podczas których nasi dedykowani Opiekunowie klienta spotykają się z kluczowym personelem po stronie klienta, aby omówić nowe funkcje, opinie klientów i zapytania dotyczące korzystania z systemu. Wspólnie staramy się znaleźć sposoby na jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie systemu. Usługa może również obejmować dodatkowe szkolenia dla użytkowników w zakresie określonych funkcji systemu. Usługa ta jest oferowana bezpłatnie wszystkim klientom w pierwszym roku.
Inne
Pamięć masowa - 5 GB / użytkownik Każda firma ma dostępną przestrzeń dyskową o pojemności 5 GB na użytkownika. W związku z tym całkowita pojemność pamięci masowej dla firmy to liczba użytkowników pomnożona przez 5 GB. Serwer danych w Teamogy jest wykorzystywany do przechowywania danych utworzonych lub przechowywanych przez klienta w systemie, w szczególności do różnych załączników dokumentów, projektów, zadań i innych podmiotów.
Dodatkowa pamięć masowa - TB Jeśli potrzebna jest większa ilość pamięci masowej, istnieje możliwość zakupu dodatkowej pojemności .
#$/1TB/mo
Ręczne przetwarzanie płatności W przypadku, gdy konto nie zostanie opłacone poprzez automatyczne obciążenie karty płatniczej, pobieramy opłatę administracyjną, która obejmuje wystawianie indywidualnych faktur, monitorowanie płatności i wysyłanie przypomnień.
#$/mo

Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Klienci mogą zarządzać wieloma jednostkami biznesowymi (podmiotami prawnymi) w jednym miejscu. Taka architektura systemu pozwala jednostkom biznesowym pracować w ustrukturyzowany sposób, dostarczać przejrzyste raporty (nawet dla wielu jednostek) oraz dodawać nowe jednostki i przypisywać do nich użytkowników w razie potrzeby.

Klienci mają stale aktualny i nowoczesny system. Stale rozwijamy i ulepszamy Teamogy. Kilka razy w roku wydajemy nowe wersje, które zawierają ulepszenia oparte na opiniach klientów.

Cała administracja jest wliczona w cenę. Zajmujemy się całą administracją związaną z działaniem systemu – serwerami, licencjami, bezpieczeństwem, kopiami zapasowymi.

System Teamogy jest gotowy do natychmiastowego wdrożenia, bez względu na wybraną opcję.

1

Cały system jest gotowy: joby, kosztorysy i inne dokumenty, zarządzanie zadaniami, zarządzanie kontaktami, raportowanie timesheetów, alokowanie faktur kosztowych, wystawianie faktur i raporty rentowności.

2

Standardowe szablony dokumentów są łatwo dostępne: kosztorysy, zamówienia, umowy, listy, notatki ze spotkań i inne.

3

Ustawienia finansowe zostały wcześniej zdefiniowane: stawki VAT, faktury i inne zasadnicze wymagania. Możesz zacząć wystawiać faktury od razu!

4

W Teamogy pracujesz w swojej wersji językowej. Ale nie tylko, bo obecnie są dostępne 33 wersje językowe. Dla każdego pracownika agencji można ustawić rodzimy język.

5

System jest w pełni zabezpieczony: dwuskładnikowe uwierzytelnianie (mail, SMS), bezpieczna komunikacja, najwyższe standardy bezpieczeństwa.

6

Podstawowe wsparcie Helpdesku obejmuje: odbiór zgłoszeń o błędach i ich naprawę, aktualizację nowych wersji w regularnych odstępach czasu, oraz dostęp do instrukcji i samouczków wideo.

Jesteśmy zaangażowani w pomoc dla każdej małej, średniej i dużej agencji, w natychmiastowe rozpoczęcie działania w Teamogy, bez żadnych większych restrykcji i ograniczeń.

Wdrożenie – rozpoczęcie pracy w systemie

Wdrożenie jest kluczem do udanego rozpoczęcia pracy w systemie. Niezależnie od wielkości agencji, istotne jest wyjaśnienie użytkownikom ich ról w systemie i określenie, jakie dane będą wprowadzane do systemu. Szkolenia użytkowników i asysta w pierwszych dniach po starcie systemu, pozwoli na bezpiecznie i sprawne rozpoczęcie pracy przez wszystkich pracowników agencji.

Wersja 1: Standardowe wdrożenie

970 Eur

Doświadczony konsultant poprowadzi agencję przez cały proces wdrożeniowy, począwszy od konfiguracji systemu, po pomoc w pierwszych dniach pracy w systemie. W ciągu zaledwie kilku dni, cała agencja będzie mogła korzystać ze wszystkich funkcjonalności systemu, wykorzystując w pełni jego możliwości.

Wersja 2: Zaawansowane wdrożenie

2360 Eur

Mamy również ogromne doświadczenie z najbardziej skomplikowanymi wdrożeniami dla dużych agencji. Ustawienia systemów, projektowanie procesów, ustawianie praw dostępów nie jest nam straszne. Z radością dostarczamy system dostosowany do bardziej wysublimowanych potrzeb agencji.

Przyspiesz rozwój swojego biznesu

Od |LY| |CUR| miesięcznie na użytkownika

© AD-IN-ONE.com