O dzienniku

O dokumencie Dokument jest podstawowym typem dokumentu w systemie Teamogy. Czy chcesz utworzyć prosty dokument, taki jak list, zaproszenie lub dowolny ogólny dokument ? Użyj do tego dokumentu. Umożliwia on łatwe tworzenie dokumentów z nagłówkiem i tekstem głównym....

O sprintach

O dokumencie Dokument jest podstawowym typem dokumentu w systemie Teamogy. Czy chcesz utworzyć prosty dokument, taki jak list, zaproszenie lub dowolny ogólny dokument ? Użyj do tego dokumentu. Umożliwia on łatwe tworzenie dokumentów z nagłówkiem i tekstem głównym....

O szansach sprzedaży

O dokumencie Dokument jest podstawowym typem dokumentu w systemie Teamogy. Czy chcesz utworzyć prosty dokument, taki jak list, zaproszenie lub dowolny ogólny dokument ? Użyj do tego dokumentu. Umożliwia on łatwe tworzenie dokumentów z nagłówkiem i tekstem głównym....

Różne rodzaje adresów

Dodaj kolejny adres Każda firma może mieć kilka różnych adresów jak oficjalny adres rejestrowy, adres korespondencyjny, adresy poszczególnych oddziałów. Teamogy pozwala zachować je wszystkie bezpiecznie. 1.Na zakładce adresy, kliknij dodaj nowy adres. 2. Uzupełnij...

Jak zmienić numer faktury, jobu i innych dokumentów

Nowa nieobecność 1. W lewym menu nawigacyjnym rozwiń Finansowe. 2. Kliknij w Nieobecności. 3. Kliknij na wniosek o nieobecność. 4. Uzupełnij wszystkie szczegóły. Dane obowiązkowe(mogą być różne, zależą od ustawień agencji). 5. Kliknij ZAPISZ. Rozpocznij proces...

O liście jobów

O liście zadań Lista zadań to przegląd wszystkich utworzonych zadań, które można sortować i filtrować według różnych kryteriów. Najważniejsze kryteria to autor zadania lub osoba odpowiedzialna za zadanie. Możesz sortować wg: Moje zadania Widok, w którym wyświetlane są...