O szansach sprzedaży

Szanse sprzedaży są wykorzystywane do zarządzania sprawami biznesowymi i są używane głównie przez sprzedawców. Funkcjonalność ta daje możliwość rejestracji, prowadzenia i zamykania szans sprzedaży w firmie.

Szanse sprzedaży w Teamogy można powiązać z różnymi dokumentami. W praktyce oznacza to, że gdy sprzedawca zakończy spotkanie, Teamogy tworzy raport ze spotkania, który jest powiązany z szansą sprzedaży. Wszystkie istotne dokumenty są zatem dostępne bezpośrednio z szans sprzedaży.

Możesz także tworzyć zadania do każdej szansy sprzedaży i przydzielać je odpowiedzialnym osobom. W ten sposób możesz wygodnie koordynować całą pracę prowadzącą do zdobycia szansy sprzedaży.

Każda szansa sprzedaży zawiera ważne dane:

Pole Opis
Temat Nazwa szansy sprzedaży
Wartość szansy PLN szacowana wartość szansy sprzedaży
Oczekiwana data zamknięcia szacowana data, kiedy szansa sprzedaży zostanie zamknięta
Data następnego kroku możesz zdefiniować następny krok, jego opis i kiedy powinien zostać ukończony
Job szansa sprzedaży może zostać powiązana z jobem lub budżetem wewnętrznym/klienta
Właściciel osoba odpowiedzialna za szansę sprzedaży

Są dwa widoki szans sprzedaży w systemie – statusy szans sprzedaży i lista szans sprzedaży

Widok Opis
Statusy szans sprzedaży (Kanban) pokazuje szanse sprzedaży wizualnie na podstawie ich statusu W tym widoku możesz łatwo przenieść każdą szansę sprzedaży, przeciągając i upuszczając z jednego statusu do drugiego
Lista szans sprzedaży przedstawia widok wszystkich szans sprzedaży Bardzo prosty widok, w którym możesz filtrować i sortować szanse sprzedaży

Statusy szans są zdefiniowane jako Potencjalny, Kwalifikacja, Prezentacja, Oferta i Negocjacje. Można je łatwo zmienić.

Skontaktuj się z nami

Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.

Menu