Co je nového Teamogy 2.0

Datum vydání verze: 2019-03-25

 

Hlavní Funkce
  • Správa úkolů a plánování kapacity
Vylepšení
  • Přístupová práva správců uživatelů – všichni správci uživatelů mají nyní přístup k záznamům vytvořeným uživatelem
  • Možnost klonovat / kopírovat stávající dokumenty
  • Vytvoření rozpočtu nebo dodavatelské objednávky přímo ze zakázky
  • Vykázání času přímo ze zakázky
  • Řádek kategorizace na klientské faktuře
Oprava Chyb
  • Nesprávný stav „Zpracování“ na klientské faktuře – OPRAVENO
  • Není vytištěn poslední řádek v rozpočtu – OPRAVENO

Detaily vylepšení

 

1. Přístupová práva správců uživatelů

Všichni správci uživatele nyní mají přístup ke všem dokumentům, zakázkám a dalším záznamům vytvořeným uživatelem.

2. Možnost klonovat / kopírovat stávající dokumenty

Klonovat lze jakýkoli dokument v systému. Pomocí této funkce bude dokument klonován včetně záhlaví a obsahu.
Autor dokumentu a datum vytvoření budou automaticky upraveny. Pokud pro klonovaný dokument existuje schvalovací proces, začne se zpracovávat od začátku.

3. Vytvoření rozpočtu nebo dodavatelské objednávky přímo ze zakázky

Rozpočet nebo dodavatelskou objednávku lze nyní vytvořit přímo ze zakázky. V takto vytvořeném dokumentu se automaticky vyplní jméno klienta a podrobnosti o zakázce.

4. Vykázání času přímo ze zakázky

Nový výkaz času lze vytvořit ze zakázky. Všechny podrobnosti o zakázce jsou předdefinovány v takovém výkazu času, takže vše opravdu trvá několik okamžiků.

Stačí použít tlačítko Nový výkaz času.

5. Řádek kategorizace na klientské faktuře

Kategorizovaný (sbalený) řádek na klientské faktuře automaticky vyplní „1 ks“ do počtu jednotek a rovná se jednotkové celkové ceně.
Umožňuje odeslat fakturu pouze s několika kategorizovanými řádky bez zobrazení všech položek a podrobností.

Tabulka s podrobnostmi:

Tabulka bez podrobností:

Nová hlavní funkce
Správa úkolů a plánování kapacity

Správa úkolů a plánování kapacity umožňuje vytvářet úkoly, přidávat jejich popis, požadovanou alokaci a termín. Úkoly jsou přidělovány odpovědným lidem. K dispozici je vizuální přehled celé agentury. Čas lze snadno hlásit o úkolech.

Úkol lze vytvořit ze zobrazení Moje úkoly / Všechny úkoly nebo přímo ze zakázky – tlačítko Nový úkol.

Stačí vyplnit předmět úkolu, požadované datum zahájení a ukončení, přiřadit úkol majiteli (odpovědná osoba), vybrat nahlášeného (osobu, která by měla být informována o stavu úkolu) a alokaci (kolik času je tomuto úkolu přiděleno). A uložte úkol.

Takto vytvořené úkoly můžete vidět v zobrazení Moje úkoly (všechny úkoly, které vám byly přiřazeny) nebo Všechny úkoly – pomocí různých filtrů můžete najít to, co potřebujete.

K dispozici je také vizuální přehled všech úkolů – Plánovač úkolů. Všechny úkoly přiřazené vám / týmu nebo celé agentuře můžete vidět ve vizuálním přehledu. Je také možné změnit datum zahájení a ukončení úkolu pouhým přetažením.

Přidělení každého dne lze také změnit přetažením – stačí přesunout žlutá políčka na požadovaná data. Vše dohromady nebo samostatně, 1 box se rovná 15 minutám alokace, takže máte svobodu, jak jej rozložit do pracovního plánu kteréhokoli zaměstnance.

Výkaz času lze vytvářet přímo z vizuálního pohledu. Stačí kliknout na úkol a použít tlačítko Nový výkaz času. Takto vykázaný čas bude přidělen prostřednictvím úkolu ke správné zakázce.