Co je nového v Teamogy verzi 3.6

Datum vydání: 2021-07-05

Hlavní funkce
 • Notifikace – Nová možnost označení notifikace hvězdičkou
 • Finanční dokumenty – Zobrazení nových sloupců v tabulce pro lepší identifikaci napárované zakázky – Název zakázky, Značka
 • Společnost – Nový náhled společnosti
 • Společnost – Možnost zneplatnit adresu, kontakt nebo značku
 • Konfigurace systému – 125 hlavních konfiguračních možností uspořádáno do přehledných a uživatelsky editovatelných stránek
 • Konfigurace uživatele – Nová možnost přidání uživatele do skupin přímo v konfiguraci uživatele, možnost kopírovat práva skupiny z uživatele na jiného uživatele
 • Konfigurace číselných řad – Možnost editace čísla dokumentu, které bylo přiřazeno pro danou číselnou řadu
 • Lidské zdroje – Oblast pro HR oddělení, byly přidány nejdůležitější typy HR dokumentů + nastavitelné šablony
 • Bezpečnost – Možnost nastavit si vynucení změny hesla pro klienty, kteří mají takto nastavenou firemní politiku
 • Průvodce se automaticky spustí nově založenému uživateli po jeho prvním přihlášení
 • Možnost vytvořit dodavatelskou proforma fakturu a dodavatelský zálohový doklad přímo z dodavatelské objednávky
 • Dodavatelskou fakturu lze vytvořit přímo ze zakázky
 • Tisk – Možnost přidat korespondenční adresu na tisk klientské faktury
 • Zakázky / Klientské / Interní režie – Přidána možnost hromadných změn
 • Nový pohled reportů dle zakázkových položek
 • BETA verze nových funkcí – Sprinty a Příležitosti
Vylepšení
 • Sidebar – Zlepšení orientace – aktuální pozice uživatele je vyznačena
 • Vylepšeno zobrazení vykázaného času na stránce “Vykazování času” – zakázky a režie jsou odděleny barvou, přidáno zobrazování bubliny po najetí myši s detaily o cílové zakázce/úkolu/režii
 • Kanban pohled – Možnost si změnit velikost karet
 • Dodavatelská faktura – Datum vystavení a Datum zdanitelného plnění není automaticky vyplněno
 • Kategorizovatelné pohledy – K dřívější funkci „Ulož jako mé výchozí nastavení“ jsme přidali i resetovací možnost „Vrátit do původního nastavení“
 • Klientské / Interní režie – Přidána možnost exportu dat
 • Označit úhradu přímo uvnitř faktury
 • Zneplatněný uživatel je vyloučen ze všech skupin – Když je uživatel znovu zaktivován, uživatel se vrátí do všech skupin, kde byl dříve
 • Možnost přenesení daňové povinnosti
Oprava Chyb
 • Další změna vlastníka timesheetu se projeví v zakázce pod nově zvoleným jménem
 • Kategorie řádku v klientském rozpočtu se promítne a správně zobrazí ve vygenerované položce zakázky, zobrazí se vše i zpětně
 • Opravná faktura – Změny řádku z tabulky „Korekce“ se projeví také v tabulce „Po korekci“
 • Plán kapacity – Jsou zobrazeni všichni uživatelé, pokud jsou úkoly sdíleny, nebo pouze uživatelé dané obchodní jednotky, pokud nejsou úkoly sdíleny
 • Absence – Pole Začátek a Konec na Absenci i jinde se podtrhávají červeně, pokud jsou nastaveny jako povinná pole
 • Vylepšeno zobrazování filtrů v rámci responzivity
 • A mnoho dalších menších oprav
Z

Hlavní funkce

1. Notifikace – Nová možnost označení notifikace hvězdičkou

Označte důležité notifikace hvězdičkou. Další užitečný nástroj pro správu Vašich upozornění. Můžete tak třídit důležité akce, diskuze a práci, které nesmíte přehlédnout v notifikačním centru.

job-schedule

2. Finanční dokumenty – Zobrazení nových sloupců v tabulce pro lepší identifikaci napárované zakázky – Název zakázky, Značka

Přidali jsme nové sloupce do tabulky v dodavatelských fakturách pro lepší identifikaci. Sloupce – Název zakázky a Značka Vás informují o tom, zda se všechny položky na faktuře spárovaly se správnou zakázkou. V záložce – Uspořádání, můžete zobrazit/skrýt dané sloupce.

purchase-invoice-from-order

3. Společnost – Nový náhled společnosti

Změnili jsme hlavní pohled u společností. Informace jako IČO, štítky nebo označení společnosti jako klienta / dodavatele lze vyplnit přímo z hlavního pohledu společnosti.
purchase-invoice-from-order

4. Společnost – Možnost zneplatnit adresu, kontakt nebo značku

Kliknutím na ikonu – Označit jako neplatnou můžete snadno zneplatnit jakoukoli adresu, kontakt nebo značku. Všechny zneplatněné informace můžete zobrazit, pokud máte přístup k zobrazení neplatných informací. Jděte do záložky – Přístup a v části Detaily označte – Zobrazit zneplatněné informace. Pro více informací, podívejte se na manuál zde.

configuration

5. Konfigurace systému – 125 hlavních konfiguračních možností uspořádáno do přehledných a uživatelsky editovatelných stránek

Je vytvořen nový pohled na konfiguraci celého systému. Konfigurace bude nyní pro Vás jednodušší. Budete mít jasný přehled o 125 hlavních možnostech konfigurace uspořádaných do přehledných stránek, které můžete spravovat. Ostatní typy konfigurace zůstávají v registrech.

configuration

6. Konfigurace uživatele – Nová možnost přidání uživatele do skupin přímo v konfiguraci uživatele, možnost kopírovat práva skupiny z uživatele na jiného uživatele

Přidali jsme novou možnost přidání uživatele do skupin, které určují práva v Teamogy, přímo v nastavení uživatele. Můžete také kopírovat práva skupiny od uživatele k jinému.

7. Konfigurace číselných řad – Možnost editace čísla dokumentu, které bylo přiřazeno pro danou číselnou řadu

Je zde nová možnost upravit číselnou řadu a přidělené číslo dokumentu / zakázky / úkolu / režie.. Další informace naleznete zde.

8. Lidské zdroje – Oblast pro HR oddělení, byly přidány nejdůležitější typy HR dokumentů + nastavitelné šablony

Vylepšili jsme oblast pro HR oddělení. V konfiguraci systému je mnoho možností, jak optimalizovat hlavní HR dokumenty a šablony. Přidali jsme nové předdefinované HR dokumenty – další informace naleznete zde.
purchase-invoice-from-order

9. Bezpečnost – Možnost nastavit si vynucení změny hesla pro klienty, kteří mají takto nastavenou firemní politiku

V Teamogy můžete nastavit vynucovací změnu hesla celého týmu.

10. Průvodce se automaticky spustí nově založenému uživateli po jeho prvním přihlášení

Každý nově vytvořený uživatel začíná automaticky s průvodcem, který Vám pomůže projít základní funkce Teamogy.
purchase-invoice-from-order

11. Možnost vytvořit dodavatelskou proforma fakturu a dodavatelský zálohový doklad přímo z dodavatelské objednávky

Nyní můžete vytvořit dodavatelskou proforma fakturu a dodavatelský zálohový daňový doklad přímo z dodavatelské objednávky.
purchase-invoice-from-order

12. Dodavatelskou fakturu lze vytvořit přímo ze zakázky

Dodavatelskou fakturu nyní můžete vytvořit přímo ze zakázky.
purchase-invoice-from-order

13. Tisk – Možnost přidat korespondenční adresu na tisk klientské faktury

Na klientskou fakturu můžete také přidat korespondenční adresu, která bude vytištěna společně s adresou sídla společnosti. Další informace o tom, jak můžete spravovat adresy, naleznete zde.

guide

14. Zakázky / Klientské / Interní režie – Přidána možnost hromadných změn

Přidali jsme novou možnost hromadných změn v zakázkách / klientských / interních režií. Můžete jednoduše označit zakázky/režie a změnit jejich vlastníka, počátek, konec, stav nebo svazek. Uživatel musí být přidán do skupiny – Bulk editor.

15. Nový pohled reportů dle zakázkových položkek

Přidali jsme nový pohled na reporty podle položek v zakázkách. Můžete zkontrolovat, zda byly vyúčtovány externí náklady, nebo zda byly všechny pracovní hodiny klienta správně vyfakturovány. Přejděte do pohledu Finance a použijte filtr podle položky zakázky.

guide

16. BETA verze nových funkcí – Sprinty a Příležitosti

Spustili jsme BETA verzi nových funkcí v Teamogy – Sprinty a Příležitosti. Sprinty Vám umožní sloučit úkoly. Sprinty pomáhají týmům plánovat a stanovit si priority u úkolů, které musí být dokončeny v určitém časovém období. Příležitosti sledují každý krok a vztah s potenciálním klientem. Sprinty a Příležitosti jsou ve výchozím nastavení vypnuté.

Detaily vylepšení

1. Sidebar – Zlepšení orientace – aktuální pozice uživatele je vyznačena

Vylepšili jsme orientaci v systému. Aktuální pozice uživatele je graficky vyznačena v levé nabídce.

guide

2. Vylepšeno zobrazení vykázaného času na stránce “Vykazování času” – zakázky a režie jsou odděleny barvou, přidáno zobrazování bubliny po najetí myši s detaily o cílové zakázce/úkolu/režii

Vylepšili jsme vizuální zobrazení výkazů času ve Vykazování času. Timesheety vykázané na zakázku nebo úkol se vykazují jako hnědý sloupec. Timesheety vykázané na režie se vykazují jako šedý sloupec. Přidali jsme také zobrazení okna po přejetí myší s podrobnostmi o konkrétní zakázce/úkolu/režii.

job-start-end

3. Kanban pohled – Možnost si změnit velikost karet

Nyní máte tři možnosti, jak změnit velikost karet v Kanbanu.

job-start-end

4. Dodavatelská faktura – Datum vystavení a Datum zdanitelného plnění není automaticky vyplněno

Datum vystavení a Datum zdanitelného plnění nejsou automaticky vyplněna. Tvorba nových dodavatelských faktur již nebude pro uživatele matoucí.

list-of-colleagues

5. Kategorizovatelné pohledy – K dřívější funkci “Ulož jako mé výchozí nastavení” jsme přidali i resetovací možnost “Vrátit do původního nastavení”

Přidali jsme novou funkci pro optimalizaci pohledů. Přidali jsme novou funkci pro optimalizaci pohledů. K předchozí funkci „Uložit jako mé výchozí nastavení“ jsme přidali možnost „Vrátit do původního nastavení“, která vrátí původní nastavení zobrazení. Bližší informace naleznete zde.

purchase-proforma-invoice

6. Klientské / Interní režie- Přidána možnost exportu dat

Můžete exportovat data o interních a režijních nákladech.

7. Označit úhradu přímo uvnitř faktury

Nyní si můžete označit uvnitř každé klientské a dodavatelské faktury, zda byla uhrazena. Máte tři možnosti – plně uhrazeno, částečně uhrazeno nebo neuhrazeno. Pouze osoba se správným přístupem může označovat úhrady u faktur. Pouze osoba s přístupem může označit úhrady faktur. Osoba musí být přidána do skupiny – Bulk editor nebo Bulk payment mark group a být ve skupině Finance nebo Finance supervisor.

Další podrobnosti o úhradách naleznete v manuálu zde.

purchase-invoice-from-order

8. Zneplatněný uživatel je vyloučen ze všech skupin – Když je uživatel znovu zaktivován, uživatel se vrátí do všech skupin, kde byl dříve

Pokud je uživatel zneplatněný, osoba je automaticky vyloučena ze všech skupin. Když je uživatel znovu obnoven, vrátí se do všech skupin, kde byl dříve.

9. Možnost přenesení daňové povinnosti

Nyní máte možnost převést daňovou povinnost. Povinnost přiznat a zaplatit DPH lze nyní převést na jiný subjekt.

Oprava Chyb

 • Další změna vlastníka timesheetu se projeví v zakázce pod nově zvoleným jménem
 • Kategorie řádku v klientském rozpočtu se promítne a správně zobrazí ve vygenerované položce zakázky, zobrazí se vše i zpětně
 • Opravná faktura – Změny řádku z tabulky „Korekce“ se projeví také v tabulce „Po korekci“
 • Plán kapacity – Jsou zobrazeni všichni uživatelé, pokud jsou úkoly sdíleny, nebo pouze uživatelé dané obchodní jednotky, pokud nejsou úkoly sdíleny
 • Absence – Pole Začátek a Konec na Absenci i jinde se podtrhávají červeně, pokud jsou nastaveny jako povinná pole
 • Vylepšeno zobrazování filtrů v rámci responzivity
 • A mnoho dalších menších oprav