Co je nového ve verzi Teamogy 3.9

Release date: 2022-12-17

Hlavní novinky ve verzi
 • Odesílání PDF přímo z dokumentu – rozšíření možností, odesílání e-mailů rovnou z Teamogy
 • Kontrola duplicity u dodavatelské faktury – je-li v systému založena faktura od totožného dodavatele se stejným číslem, zobrazí se na faktuře nápis “duplikát”
 • Board – konfiguračně nastavitelný board s novými pohledy a funkcemi
 • Oblíbené – možnost označit jakýkoliv záznam jako oblíbený podle preferencí daného uživatele
 • Generování PDF a QR kódu – přímo z/v dokumentu

 

Vylepšení
 • Chat – nové možnosti otevírání okna chatu
 • Nastavení uživatele – popis uživatele
 • V procesu – zobrazení počtu dokumentů čekajících na schválení
 • Vykazování času – flexibilní vertikální škála přizpůsobující se vykázaným hodinám času; možnost úpravy poměru zobrazení seznam/sloupečky
 • Částečný report timesheetů ze zakázky – nová možnost vygenerování reportu s omezením dat u výkazů času při tvorbě dílčí faktury ze zakázky
 • Skrytí filtrů/sloupců a uložení nového nastavení mezi oblíbené – možnost určit si u daného pohledu/skupiny pohledů, které sloupce či filtry by měly být skryty; přidání do oblíbených
 • Poklady a hierarchické třídění – možnost vytvořit hierarchickou strukturu pokladů a každý poklad jasně zařadit
 • Vylepšení vykazování času z pohledů – na všech místech bylo nahrazeno rozbalovací menu malými tlačítky pro vykazování času a spuštění stopek
 • Nový tab u zakázky – Dokumenty (BETA funkcionalita)nově se u zakázky zobrazují dokumenty (včetně proforma faktur), které jsou se zakázkou spojené
 • Reporty – Provoz – nově se dají v reportu zobrazit všechny položky interní režie dle měsíců položek
 • Reporty – P&L – je přidán nový pohled do reportu P&L
 • Výkazy času – vylepšené zobrazování – možnost kategorizovat výkazy času dle typu zakázky (zakázka / interní režie / klientská režie) a filtrovat výkazy času včetně absenceí
 • Úkoly – nové volby – úkol může být nyní označen dvěma novými příznaky – Priorita a Závažnost
 • Vylepšené Nastavení uživatele – zpřehledněné menu a více konfigurovatelných možností
 • Konfigurační formuláře – vylepšené formuláře (Uživatelé / Skupiny / Obchodní jednotky)
 • Firemní dny volna – lze nastavit vybraný den, pro celou společnost, jako volný den
 • Kontrola plátce DPH – na faktury, objednávky i společnosti bylo přidáno pole zobrazující spolehlivost plátce DPH. (zatím pouze pro CZ a PL trh)
 • Hromadné zakládání zakázek a úkolů z klientského rozpočtu – tvorba série zakázek a úkolů s deadliny posunutými v čase o daný interval opakování (Beta verze)
 • Nové konfigurační možnosti & ostatní
Oprava Chyb
 • Opravy drobných chyb
Z

Hlavní funkce

1. Odesílání PDF přímo z dokumentu

Stávající tlačítko “Tisk” je rozšířeno o další možnosti:

 • Email PDF
 • Tisk PDF
 • Uložení PDF
 • Náhled PDF

Při volbě “Emailovat PDF” se zobrazí dialog pro odeslání. Výběr e-mailových adres je propojen s databází kontaktů v Teamogy, které se dají dle potřeby manuálně přepsat. E-mail (včetně přílohy – je-li k dispozici) je poté odeslán z univerzální adresy [klan]@teamogy.com. Při odpovědi na tento e-mail je nastavena uživatelova e-mailová adresa. Zároveň je kopie e-mailu odeslána danému uživateli na skrytou kopii. Veškeré nastavení je možné manuálně nakonfigurovat.

guide
guide

2. Kontrola duplicity u dodavatelské faktury

Již při zakládání dodavatelské faktury se kontroluje, zda dané číslo faktury od daného dodavatele není již v systému založeno. Pokud tomu tak je, zobrazí se v systému nápis “duplikát”. Pokud tomu tak je, zobrazí se v systému nápis “duplikát”.

guide

3. Board

Celý board je nově konfiguračně nastavitelný. Uživatel má nyní možnost konfiguračně přidávat (jakékoliv) widgety, např.:

 • pohledy
 • RSS feeds
 • sdílené linky
 • vývěsky

U pohledu “Kolegové” jsou k dispozici dvě varianty: A) ikony B) detaily. Novinkou je také možnost označení konkrétního uživatele jako oblíbeného.

Nově je viditelná i absence v nadcházejících 2 dnech u uživatele, který absenci plánuje čerpat. Novou funkcionalitou je také otevření chatu s konkrétní osobou po kliknutí na jeho ikonu.

V boardu může uživatel také překliknout na vlastní privátní stránku, která obsahu poznámky, aktivní úkoly, výkazy času, absenci a docházku.

4. Oblíbené

Nová možnost označování oblíbených položek se týká:

 • uživatelé
 • dokumenty
 • složky
 • příležitosti
 • zakázky
 • úkoly
 • sprinty
 • interní budgety
 • společnosti
 • poklady

Označení oblíbených položek je individuální, každý uživatel uvidí pouze své označené položky. Označovat lze kliknutí na hvězdičku jak v pohledu, tak i přímo v daném dokumentu. Po označení se oblíbené položky zobrazí vždy v horní části seznamu.

guide
guide

5. Generování PDF a QR kódu

Nová možnost zahrnuje vygenerování PDF formátu přímo z dokumentu. Nově je možné na faktury generovat QR kód s libovolným obsahem. V České republice je QR kód rozšířený také o zadání platby do bankovnictví.

Detaily vylepšení

1. Chat

Uživatel má nové možnosti jak otevírat okno chatu. Tyto možnosti zahrnují:

 • existující pohled
 • otevření chatu v novém pop-up okně
 • otevření chatu v nové záložce browseru

Dále je v místnosti chatu vylepšený přehled všech uživatelů.

guide

2. Nastavení uživatele

Uživatel si v nastavení může nově napsat do popisu informace o sobě. Popis se zobrazí při najetí na ikonu uživatele v pohledu “Kolegové”.

list-of-colleagues

3. V Procesu

Nově se v modulu “V procesu” zobrazuje počet dokumentů, které čekají na schválení.

list-of-colleagues

4. Vykazování času

U Výkazu času je přidána flexibilní vertikální škála, která se natáhne dle vykázaných hodin. Nyní jsou viditelné všechny výkazy času, které dříve byly omezeny pouze 10 hodinami. Dále je zakomponována možnost uživatelské úpravy poměru zobrazení seznam vs. sloupečky.

purchase-invoice-from-order

5. Možnost generování částečnéhoreportu času ze zakázky

Je-li potřeba ze zakázky vytvořit dílčí fakturu za určité období, je zde nová možnost vygenerování reportu času pouze za určité období.

purchase-invoice-from-order

6. Skrytí filtrů/sloupců a uložení nového nastavení mezi oblíbené

Nově je možné si u daného pohledu/skupiny pohledů určit, které sloupce či filtry nejsou potřebné a měly by být skryty. Toto nastavení si uživatel může uložit a opětovně využít, případně si jej může uložit do oblíbených.

purchase-invoice-from-order
purchase-invoice-from-order

7. Poklady a hierarchické třídění

Nyní lze vytvořit hierarchickou strukturu pokladů a přehledně každý poklad zařadit do dané struktury. Řazení je dle abecedy, proto je doporučeno názvy číslovat Nejlépe začít nulou, tedy 01. a pokračovat v tomto číslování dále.

8. Vylepšení vykazování času z pohledů

Na všech místech bylo nahrazeno rozbalovací menu malými tlačítky pro vykazování času a spuštění stopek. Toto vylepšení je úsporou kliků navíc.

purchase-invoice-from-order
purchase-invoice-from-order

9.Nová záložka v zakázce – Dokumenty (BETA)

Nově se v tabech u zakázky zobrazují Dokumenty, které jsou se zakázkou spojené. Spadají sem veškeré dokumenty i proforma faktury.

10. Reporty – Provoz

Nyní se dají zobrazit všechny položky interní režie v reportu, dle měsíců položek. Názvy jsou vygenerovány jako měsíce daného roku.

purchase-invoice-from-order

11. Reporty – P&L

Je přidán nový pohled do reportu P&L, který je variabilní. Dá se také lépe filtrovat dle typů položek. Ty zahrnují:

 • Podle typu / firmy
 • Podle firmy
 • Podle typu položky / firmy
 • Seznam

12. Výkazy času – vylepšené zobrazování

Nyní je ve výkazu času možné kategorizovat dle typu zakázky (zakázka / interní režie / klientská režie). Navíc je přidaná možnost filtrování výkazu času včetně absence.

13. Úkoly – nové volby

Každý úkol může být nyní označen dvěma novými příznaky. Ty zahrnují:

 • Priorita – označuje, jak rychle je potřeba daný úkol splnit, bez ohledu na jeho závažnost
 • Závažnost – označuje, jak důležitý daný úkol je, bez ohledu na jeho prioritu v čase
purchase-invoice-from-order
purchase-invoice-from-order
purchase-invoice-from-order

14. Vylepšené nastavení uživatele

Nastavení uživatele má zpřehledněné menu a více konfigurovatelných možností.

15. Konfigurační formuláře

Konfigurační formuláře byly vylepšeny. U formuláře Uživatele jsou nově zobrazené vydefinované vlastnosti uživatele (properties). Dále bylo zrušeno ruční přidávání a nevyplněné vlastnosti jsou nyní vyznačené. To znamená, že nelze vyplnit hodnota, která není validní (např. vložení textu tam, kam patří jen číslo apod.) Přepracovány byly také formuláře týkající se Skupin a Obchodních jednotek.

16. Firemní dny volna

Nyní lze nastavit daný den pro celou společnost jako volný (např. náhrada za svátek v neděli, celofiremní volno).

17. Kontrola spolehlivosti plátce DPH

Na faktury, objednávky a společnosti bylo přidáno nové pole, které zobrazuje spolehlivost plátce DPH.

Tato funkcionalita je navázána na API finančního úřadu, které je zatím připraveno jen pro český a polský trh.

18. Nové konfigurační možnosti a další

 • – veřejné API – vylepšené možnosti vyhledávání záznamů (např. registrační čísla) a možnost vkládat do Teamogy dokumenty včetně příloh (např. ze skenovací služby)
 • – přepracované konfigurační formuláře
 • – přepracovaný sidebar v konfiguraci – nově je rozdělen do skupin: Další nastavení / Konfigurace systému + jsou přidány odkazy na další konfigurační elementy
 • – nové konfigurační možnosti; vylepšený interface (zaoblená tlačítka apod.)

Oprava Chyb

 • Opravy drobných chyb