Co je nového v Teamogy 4.1

Datum vydání: 2024-01-28

Hlavní novinky ve verzi
 • Přijímání e-mailů a jejich zpracování podle pravidel.
 • Nový produkt Teamogy Flow pro snadné vytváření komplexních integrací
Vylepšení
 • Ceník a rozpočty – možnost přidat více položek z ceníku; možnost přidat přirážku v %.
 • Řízení projektů – nová entita “Epic”; nové zobrazení kanbanu pro sprinty; možnost propojení úkolů
 • Kontakty – vylepšená kontrola duplicity
 • Přihlášení do Teamogy – vylepšené odhlášení a přihlášení
 • AI Assistant – ChatGPT 4.0 Turbo – k dispozici pro všechny uživatele Teamogy
 • Uživatelský komfort – možnost používat prohlížeče Safari a Edge; nové klávesové zkratky
 • Finance – sdílený reporting; podpora fiskálního roku
 • Konfigurace a integrace – nová kategorie uživatele; vylepšené možnosti snadné konfigurace
Opravy chyb
 • Opravy drobných chyb
Z

Hlavní funkce

1. Přijímání e-mailů a jejich zpracování podle pravidel.

V této verzi přinášíme možnost zaznamenávat e-mailovou komunikaci přímo v Teamogy. E-mailovou komunikaci lze propojit přímo s úkoly, dokumenty, fakturami atd..

Přijímání e-mailů

 • E-maily adresované na adresu [xxxxxx]@[subdomain].[maindomain] budou automaticky doručeny do sdílené schránky v Teamogy. Tato schránka je společná pro všechny jednotky a zpracování pro jednotlivé jednotky lze řídit dílčími pravidly.

Sdílená poštovní schránka

 • Pro příchozí e-maily, které nebyly zpracovány podle nastavených pravidel, je k dispozici sdílená schránka.
 • Ve sdílené schránce může oprávněný uživatel zpracovávat, přesouvat do složky, odpovídat, přeposílat e-maily.
 • Zobrazení přijatého e-mailu v modálu umožňuje jednoduše přidat e-mail odesílatele do kontaktů společnosti nebo na černou listinu.
 • Oprávnění k přístupu ke sdílené schránce jsou ve výchozím nastavení přidělena skupinám: “Finance”, “Finance supervisor”, “Supervisor”, “Mailbox browser”.
list-of-colleagues

Automatické zpracování přijatých e-mailů pomocí pravidel

 • Každý e-mail je po doručení do sdílené schránky přiřazen společnosti/osobě, jejíž e-mail je v adresáři.
 • Poté se zpracovává podle souboru pravidel. Každý e-mail je postupně testován pomocí nakonfigurovaných pravidel, a pokud splní podmínku v pravidle, je podle něj zpracován.
list-of-colleagues
list-of-colleagues

Seznamy e-mailových adres

 • V konfiguraci (…Další nastavení/E-mailové seznamy) je k dispozici nástroj pro registraci e-mailových adres a jejich přidávání do seznamů.
  blacklist, whitelist, registrované, odhlášené… atd.
 • Zařazení e-mailové adresy do daného seznamu lze použít v pravidlech pro zpracování e-mailů.
  např. e-mail od odesílatele na černé listině může být automaticky přidán na seznam spamu.
list-of-colleagues

Vylepšené odesílání e-mailů

 • Odchozí e-mail obdrží adresu CC zdrojové entity (odpověď od příjemce je pak automaticky přiřazena).
 • Další relevantní e-mailové adresy lze snadno přidat.
 • Odchozí e-mail se automaticky uloží a přiřadí k dané entitě.
 • Upozorňovací e-maily mají odesílací adresu podle zdroje upozornění (možnost nastavení pravidel v rámci schránky uživatele).

Přiřazení e-mailů entitám

 • Každý dokument (a úloha, úkol atd.) má vlastní e-mailovou adresu.
 • Adresa je – [module].[unitId].[number]@[subdomain].[maindomain].
 • Odeslání e-mailu na tuto adresu znamená, že je automaticky přiřazena danému subjektu (pokud je pravidlo povoleno).
 • U každé entity byla vytvořena nová karta “Přiřazené e-maily”, která zobrazuje e-maily přiřazené k dokumentu.

Odesílání e-mailů z vlastní domény

 • Nyní je možné nastavit, aby odchozí emaily z Teamogy neodcházely z obecné adresy [xxxxxx]@[subdomain].[maindomain] ale z vlastní adresy klienta, domény a uživatele, [FirstName .LastName]@[client .com] tak jsk je nastaveno v profilu uživatele.
 • Tato služba vyžaduje následující nastavení:
  1 – klient žádá o zprovoznění své vlastní domény client.com
  2 – podpora Teamogy vygeneruje klíč DKIM pro tuto doménu a odešle pokyny klientovi
  3 – klient nakonfiguruje DNS své domény podle zaslaných instrukcí, čímž autorizuje Teamogy k odesílání z jeho domény
  4 – poté podpora Teamogy překonfiguruje nastavení tak, aby e-maily odcházely s doménou client.com.

Chcete-li se dozvědět více – klikněte zde.
Chcete-li tuto funkci získat, kontaktujte nás přímo na chatu nebo nám pošlete e-mail.

2. Nový produkt Teamogy Flow pro snadné vytváření komplexních integrací – ( IaaS – integrace jako služba)

Jedná se o nový produkt Teamogy, který se prodává jako doplňkový modul.

Teamogy Flow je založen na pokročilé open source technologii node-RED . Každý klient, který bude tento produkt používat, získá samostatný integrační server, na kterém je možné vizuální metodou (se znalostí programování nebo bez ní) zcela flexibilně vytvářet složité integrace.

Je možné, že jednoduché flow může udělat sám klient, který dostatečně chápe produkt, ale nemusí znát programovací jazyk. A pokud zná javascript, nejrozšířenější programovací jazyk na světě, jsou možnosti skutečně neomezené.

Možnosti jsou zcela neomezené.

Přístup ke správě služby Teamogy Flow je možný z konfigurace Teamogy (nová položka Teamogy Flow) (1).

Chcete-li se dozvědět více – klikněte zde.
Chcete-li tuto funkci získat, kontaktujte nás přímo na chatu nebo nám pošlete e-mail.

list-of-colleagues

Detaily vylepšení

1. Ceník a nabídky

2. Řízení projektu

 • Nově přidaná entita – Epic a nové zobrazení kanbanu na ní.
  Epic je entita v projektovém řízení, která popisuje obchodní případ, prioritu, novou funkci atd. Epic pak seskupí související úlohy do tematické skupiny, do které patří. Lze ji tedy použít pro skupiny souvisejících úkolů i pro plánování budoucích priorit (roadmap), kdy jednotlivé úkoly ještě nejsou vytvořeny a jejich vytvoření je až následnou záležitostí.
list-of-colleagues
 • Možnost propojení úkolů.
list-of-colleagues
 • Nový kanban pro sprinty.
 • Nová série pohledů – “Já a můj tým jsme zodpovědní”.

3. Kontakty

 • vylepšená kontrola duplicity kontaktů

4. Přihlašování do Teamogy

 • Automatické přesměrování z hlavní přihlašovací stránky do prostředí, pokud platnost tokenu nevypršela (uživatel má záložku na stránku [subdomain].teamogy.com, pokud ji použije, dokud je jeho token stále platný, bude přesměrován do klanu bez nutnosti zadávat heslo).
 • Přihlašovací stránka nad rozpracovaným dokumentem – řeší problém neuložené práce a odhlášení z jakéhokoli důvodu. Nyní je neuložená práce překryta přihlašovací vrstvou, po zadání přihlašovacích údajů může uživatel pokračovat v neuložené práci a nepřijde o data.
 • Nová sdílená přihlašovací stránkahub.teamogy.com
  Jakmile uživatel zadá název svého účtu, uloží se do souboru cookie v jeho zařízení a při příštím vstupu na hub.teamogy.com se dostane přímo na tento účet. Pro většinu uživatelů (kteří pracují pouze s jedním účtem Teamogy) by tak jako záložka mohla sloužit stránka hub.teamogy.com. Pokud chce uživatel změnit uložený účet Teamogy, může to provést zde: Nastavení účtu: hub.teamogy.com/set
list-of-colleagues

5. Asistent umělé inteligence

 • ChatGPT 4.0 Turbo je nyní k dispozici pro všechny uživatele Teamogy.
 • Tréninková data do 04/2023, kvalitnější odpovědi.
 • Možnost vkládat větší zdrojová data (až 128000 tokenů – což zhruba odpovídá asi 300 stranám textu formátu A4).
 • Vylepšené načítání odpovědí – stream – uživatel již může začít číst odpověď, i když AI Assistant stále generuje.
  Jak používat ChatGPT 4.0 Turbo v aplikaci Teamogy? Více informací – klikněte zde.

6. Uživatelský komfort

7. Finance

 • Sdílené reporty – reporting nad všemi jednotkami.
 • Podpora fiskálního roku – možnost individuálního nastavení fiskálního roku v nabídce snadné konfigurace.
list-of-colleagues

8. Konfigurace a integrace

 • Nová kategorie uživatelů programový uživatel (1). Tento uživatel je odfiltrován z nabídek pro výběr uživatelů v entitách.
list-of-colleagues

Oprava chyb

 • Opravy drobných chyb