Co je nového v Teamogy 2.10

Datum vydání verze: 2019-06-29

 

Vylepšení
  • Možnost sdílet Výkazy Času a Úkolů mezi jednotlivými agenturami.
  • Vylepšení rychlosti v načítání velkého množství dat
  • Nový uživatel může být vytvořen jako DRAFT a poté později aktivován.
  • Přílohy jako Tab v Kontaktech

 

Oprava Chyb
  • Vyladěn export do Excelu – přidány nové sloupce pro Export Odťed to, co vidíte v pohledu, tak exportujete.
Detaily vylepšení

 

1. Možnost sdílet Výkazy Času a Úkoly napříč mezi agenturami.

Uživatelovi Časové Výkazy a Úkoly mohou být nyní sdíleny napříč agenturami. Pokud máte aktivních více agentur v Teamogy v rámci jedné domény, pak uživatelé mohou vidět Výkazy Času a Úkoly v těchto všech agenturách. Nemusíte přepínat mezi jednotlivými agenturami, abyste spočítali jejich Výkazy Času nebo viděli jejich úkoly. Všechny Výkazy Času a Úkoly mohou být nyní sdíleny.

Prosím, kontaktujte Vašeho administrátora nebo Teamogy Support k aktivování této funkce.

2. Vylepšení rychlosti v načítání velkého množství dat

Vylepšili jsme načítání velkého množství dat – např. Timesheety, Kontakty a ostatní.

3. Nový uživatel může být vytvořen jako DRAFT a poté později aktivován.

Pokud chcete přidat uživatele aniž byste je museli aktivovat, tak je můžete přidat a označit je jako DRAFT. Tito uživatelé mohou být přidáni do skupin a poté, co je budete chtít aktivovat, tak stačí je odznačit jako DRAFT a oni obdrží informace k Loginu.

4. Přílohy jako Tab v Kontaktech

Přílohy nyní mohou být přidány ke každé firmě. Můžete přikládat důležité právní dokumenty, manuály značky nebo jiné dokumenty týkající se klientů a dodavatelů.