Co je nového v Teamogy ve verzi 3.10

Datum vydání: 2023-06-10

Hlavní novinky ve verzi
 • Bankovní transakce
 • Ceníkové položky
 • Teamogy jako apka v browseru
Vylepšení
 • Přílohy – možnost přidat přílohu před uložením
 • Úkol – změny na formuláři
 • Duplicita faktur – lepší indikace 
 • Vykazování času – vylepšené omezení zadávání výkazů času do minulosti
 • Vykazování času – hromadná změna výkazů
 • Vydané faktury – možnost fakturace dle reálných nákladů
 • Veřejné API – zavedení metody PATCH pto většinu datových entit
 • Nové konfigurační možnosti, zabezpečení a další menší vylepšení
 • Tisk – zcela odstraněna původní funkcionalita tisku vyrendrovaného HTML a nahrazena PDF tiskem
Oprava Chyb
 • Opravy drobných chyb
Z

Hlavní funkce

1. Bankovní transakce

 • Ukládání a zpracování bankovních výpisů
 • Slaďování bankovních transakcí
 • Přehled plateb na dokladech

Přinášíme možnost importovat do Teamogy bankovní výpisy a tyto výpisy pak i dále zpracovat, tzn. přiřadit jednotlivé bankovní transakce na příslušné doklady. Tato funkcionalita pak sebou přináší i rozšířený pohled na úhrady na jednotlivých dokladech, kde lze sledovat kdy, jaká částka a jakou transakcí byla uhrazena.

Pokud chcete začít využívat funkci importu bankovních výpisů, pokračujte dle manuálu nebo nás kontaktujte.

guide
Ukládání a zpracování bankovních výpisů

Nyní lze do Teamogy importovat výpisy v podporovaných formátech. Výpisy lze importovat denně, týdně apod. Importovaný výpis zobrazí všechny provedené transakce včetně jejich popisu a protistrany.

guide
Slaďování bankovních transakcí

V přehledu všech bankovních transakcí lze přehledně vidět, které transakce se automaticky napárovaly na finanční doklady a které transakce je potřeba případně dopárovat ručně na faktury, vnitřní doklady nebo karetní transakce.

Tímto získáte skvělý přehled nad tím, které doklady (ne)jsou uhrazeny. Navíc máte jistotu, že ke každému EUR, které utratíte nebo vyděláte existuje příslušný doklad – ať je to faktura, nebo třeba vnitřní doklad (bankovní poplatky, kurzové rozdíly apod).

guide
Přehled plateb na dokladech

Navíc jsme i rozšířili informace o úhradách na finančních dokladech. Nyní můžete na každém dokladu vidět detailní informaci o uhrazenosti:

 • kolik bylo uhrazeno
 • jakou transakcí (včetně prokliku na danou transakci z výpisu)
 • stav uhrazenosti
guide
2. Ceníkové položky

Nyní si můžete předpřipravit seznam ceníkových položek a tím si zjednodušit rozpočtování.

Tuto možnost mají uživatelé s příslušným oprávněním.

guide
3. Teamogy jako aplikace v prohlížeči

Nyní máte možnost nainstalovat si Teamogy jako aplikaci a připnout si ji do Taskbaru ve Win nebo Docku v MAC.

guide
guide

Detaily vylepšení

1. Přílohy – možnost přidat ještě před uložením

Nyní můžete přidat přílohu ještě před uložením úkolu, faktury a dalších dokumentů.

2. Úkol – změny na formuláři

 • možnost nastavit si, zda-li chci většinu polí vidět v hlavním poli, nebo v pravém postranním pruhu
 • možnost skrýt si pole, která nepotřebuji vidět (ne při vytváření úkolu)
list-of-colleagues
list-of-colleagues

3.Duplicita faktur

Nyní se zobrazuje registrační číslo duplicitního dokumentu s možností prokliku (vyhledává ve všech obchodních jednotkách).

4. Vykazování času

 • vylepšené blokování do minulosti
 • možnost hromadné úpravy výkazů času
  Tuto možnost mají uživatelé s příslušným oprávněním.
list-of-colleagues
4.Fakturace dle reálných nákladů

Nyní je možné aktivovat si funkci fakturace dle reálných nákladů. Tuto možnos lze aktivovat v Konfiguraci – sekce Zakázky. Honoty reálných napárovaných nákladů se automaticky přenesou na vydanou fakturu.

Tato možnost je v defaultu vypnutá.

purchase-invoice-from-order

Oprava Chyb

 • Opravy drobných chyb