Co je nového v Teamogy 4.2

Datum vydání: 2024-07-06

Hlavní novinky ve verzi
 • Mobilní aplikace Teamogy – k dispozici v App Store a Google Play.
 • Vylepšené komunikační nástroje (chat) a notifikace.
 • Rozšířené řízení projektů – Opakující se úkoly, šablony úkolů, Ganttův diagram.
 • Integrace digitální datové schránky – Beta – (k dispozici pouze pro české společnosti)
Vylepšení
 • Výkaz zisků a ztrát – podpora fiskálního roku.
 • Interní převody výnosů a nákladů
 • Podpora prohlížeče Safari.
 • Evidence dodatkového volna
 • Vylepšené rozhraní API.
 • Teamogy je nyní k dispozici jako progresivní webová aplikace (PWA).
Drobné úpravy a vylepšení
 • Tlačítko Uložit a zavřít – levá část tlačítka pouze ukládá, pravá část tlačítka ukládá a zavírá.
 • Čas v Timesheets – změna v zadávání – 3 = 3 hodiny, 30m=00:30, 3,5=3:30 atd..
 • Gantt – vylepšení ukotvení levého sloupce při horizontálním posouvání, obecně pro všechny dokované sloupce.
 • Výsledovky – vylepšení ukotvení levého sloupce pro horizontální posouvání.
 • Editační tabulka- sloupec s neplatnou hodnotou se neskryje.
 • Informace o uživateli – zobrazení údajů o uživateli na boardu.
 • Příležitosti – je možné vytvářet zápisy ze schůzek přímo v příležitostech.
 • Úkoly – možnost hromadného nastavení času startu a konce z pohledu.
 • Výkazy času v pohledu – zobrazení ceny timesheetu v pohledu (přístup pouze na základě práv).
Opravy chyb
 • Opravy drobných chyb
Z

Hlavní funkce

1. Mobilní aplikace Teamogy dostupná v App Store a Google Play

Představujeme zcela novou mobilní aplikaci Teamogy.

Umožňuje přístup ke všem klíčovým funkcím a částem aplikace Teamogy, takže můžete rychle reagovat na zprávy a úkoly i na dovolené nebo mimo počítač. Spolu s významným vylepšením chatu a notifikací, je to dokonalý nástroj pro bezproblémové sdílení a komunikaci odkudkoli.

Kromě komunikace a zpracování notifikací umožňuje mobilní aplikace také přístup k dalším částem systému, jako jsou kontakty, dokumenty, zakázky, úkoly a mnoho dalšího.

S aplikací Teamogy zůstanete ve spojení a v obraze, ať jste kdekoli.

Přečtěte si více.

Stáhnout si ji můžete zde:

list-of-colleagues
2. Vylepšené komunikační nástroje (chat) a notifikace.

Mobilní aplikace Teamogy s aplikacemi Teamogy Chat, Teamogy Meet a chytrými notifikacemi je navržena tak, aby plně nahradila všechny komunikační nástroje, které jste dosud používali.

Přizpůsobte si notifikace v mobilním zařízení nebo počítači podle svých potřeb.

Každý uživatel si nyní může v systému individuálně nastavit své předvolby notifikací.

Nastavte si preference pro příjem notifikací v počítači nebo mobilním zařízení. Aby nedocházelo k duplicitě, budou notifikace na mobilní zařízení odesílána pouze v případě, že jste v posledních několika minutách nebyli aktivní na počítači. E-mailová oznámení budou odesílána vždy, když jsou povolena, bez ohledu na čas. Všechna oznámení najdete v centru oznámení (pod ikonou zvonku).

Přečtěte si více o nastavení oznámení.

list-of-colleagues

Chaty jsou přístupné jak v komplexním přehledu, tak v rámci konkrétních entit, jako jsou projekty, úkoly nebo dokumenty. Už nemusíte vše řešit v jednom dlouhém vlákně chatu – všechny konverzace jsou přehledně uspořádány pod konkrétními úkoly nebo projekty, což usnadňuje rychlé nalezení potřebných informací.

Vylepšili jsme vizuální vzhled chatu a přidali funkce, jako je možnost označit určité chaty jako oblíbené a připnout je na začátek seznamu.

list-of-colleagues
3. Rozšířené řízení projektů – opakující se úkoly, šablony úkolů, Ganttův diagram.

Přidali jsme důležité funkce, které zjednodušují a urychlují plánování a realizaci projektů. Patří mezi ně opakující se úkoly, které umožňují snadno vytvořit libovolný počet opakujících se úkolů z projektu (nebo dílčích úkolů z hlavního úkolu). Další velmi žádanou funkcí byla možnost vytvořit skupinu úkolů z připravené šablony (včetně vytvoření takové šablony). Nyní můžete jedním kliknutím připravit úkoly z připravené šablony pro zakázku, upravit je podle potřeby a uložit (stejná funkce platí i pro úkoly, kde lze ze šablony vytvořit dílčí úkoly). Nakonec jsme vylepšili vzhled Ganttova diagramu v zakázkách i úkolech.

Nová funkce pro vytváření opakujících se úkolů a skupin úkolů podle šablony.

Snadno nastavte úkoly, které se pravidelně opakují, nebo použijte šablony pro standardizované činnosti v rámci zakázek. Tyto šablony obsahují popisy a kategorie, takže můžete vytvořit desítky úkolů na několik kliknutí.

Více o opakujících se úkolech.

Více o šablonách úkolů.

list-of-colleagues

Vizuální přepracování Ganttova diagramu.

V nové verzi Teamogy jsme přepracovali zobrazení Ganttova diagramu v zakázkách a úkolech – nové barvy, zaoblené hrany a celkově uživatelsky přívětivější vzhled.

list-of-colleagues
4. Integrace digitální datové schránky (beta verze)
list-of-colleagues

Teamogy lze nyní integrovat s digitální datovou schránkou vaší společnosti, což vám umožní stahovat příchozí a odchozí datové zprávy přímo do Teamogy, kde se uloží a dále zpracují podle nastaveného procesu.

Můžete nastavit pravidelné stahování zpráv do aplikace Teamogy nebo zprávy kdykoli ručně stáhnout. Všechny datové zprávy jsou přehledně zobrazeny (podle přístupových práv) v aplikaci Teamogy a jsou rozděleny do kategorií přijaté a odeslané.

*Tato funkce je dostupná pouze pro společnosti v České republice, které vlastní Datovou schránku.

** Tato funkce je zpoplatněna (kromě verze Beta) podle aktuálního ceníku. Pro aktivaci této funkce je nutné mít aktivní veřejné rozhraní API.

Přečtěte si více.

Detaily vylepšení

1. Výkaz zisků a ztrát – podpora fiskálního roku.

Nyní můžete v přehledu P&L filtrovat také podle fiskálního roku.

2. Interní převody

Nový typ dokladu Interní přenos umožňuje snadno přenášet náklady/výnosy mezi zakázkami.

3. Hodiny dovolené navíc

Přidali jsme možnost evidovat hodiny náhradního volna pro uživatele. Umožňuje zaznamenat kompenzaci za přesčasy.

Přečtěte si více informací o nastavení.

4. Vylepšené API

– Zvýšený limit rychlosti API – 100 požadavků/minutu
– API pro práci s přílohami entit (download + upload )
– API pro vyhledávání společností podle názvu
– API pro oznámení (umožňuje odeslat oznámení konkrétnímu uživateli voláním API)
– API pro ukládání bankovních transakcí a jejich přiřazování k fakturám

5. Teamogy jako progresivní webová aplikace (PWA).

– pro Win a Mac

list-of-colleagues

6. Tlačítko Uložit & Zavřít – levá část tlačítka pouze ukládá, pravá část tlačítka ukládá a zavírá.

Vylepšili jsme ukládání a uzavírání jakéhokoli záznamu. Nyní můžete záznam uložit a nechat jej otevřený nebo jej uložit a zavřít jediným kliknutím.

list-of-colleagues

7. Příležitosti – přímo v Příležitosti je možné vytvářet zápisy z jednání.

Nyní můžete vytvořit (1 ) zápis ze schůzky (2 ) přímo z Příležitosti. Dokument jednoduše vytvoříte a bude také automaticky propojen – v záložce “Dokumenty” (3 ) v Příležitosti, což vám nebo kolegům usnadní jeho nalezení.

list-of-colleagues

8. Úkoly – možnost hromadně nastavit čas zahájení a ukončení přímo z pohledu.

Do funkce Hromadná změna v Úkolech jsme přidali další možnost – možnost hromadně změnit datum zahájení nebo ukončení úkolu. To umožňuje snadno měnit data více vybraných úkolů. Označte (1) úkoly, které chcete změnit, přejděte na “Nastavit vybrané” (2) a změňte začátek nebo konec (3).

list-of-colleagues

Oprava chyb

 • Opravy drobných chyb