Co nowego w Teamogy wersja 3.6

Data wydania: 2021-07-05

Główne funkcjonalności
 • Powiadomienia – oznacz powiadomienie gwiazdką
 • Dokumenty finansowe – nowe kolumny w tabeli faktury kosztowej dla lepszej identyfikacji sparowanej faktury z jobem – nazwa jobu, Brand
 • Firmy – nowy widok firmy
 • Firmy – opcja deaktywacji adresu, danych kontaktowych lub Brandu
 • Konfiguracja systemu – 125 głównych opcji konfiguracyjnych zorganizowanych w przejrzyste, edytowalne przez użytkownika strony
 • Konfiguracja użytkownika – nowa opcja dodawania użytkownika do grup bezpośrednio w formularzu Użytkownika, możliwość kopiowania uprawnień grupowych z użytkownika na użytkownika
 • Konfiguracja numeracji – możliwość edycji ostatniego numeru, który został nadany dla danej serii numerów
 • Moduł HR – obszar działu HR, dodawane są najważniejsze typy dokumentów kadrowych + dostosowane szablony
 • Ochrona – możliwość ustawienia wymuszania zmiany hasła dla klientów posiadających taką politykę firmy
 • Przewodnik po systemie – uruchamia się automatycznie dla każdego użytkownika po pierwszym zalogowaniu
 • Zamówienie – opcje tworzenia faktury kosztowej proforma i faktury kosztowej zaliczkowej bezpośrednio z zamówienia
 • Faktura kosztowa – może być utworzona bezpośrednio z jobu
 • Drukuj — opcja wydruku odpowiedniego adresu na fakturze sprzedaży
 • Joby/Zadania/Budżety – została dodana opcja zmian wielu rekordów na raz
 • Raporty rentowności – nowy widok raportu według pozycji jobu
 • Wersja BETA dla nowych funkcjonalności systemu – Sprinty i Szanse sprzedaży
Ulepszenia
 • Pasek boczny – poprawiona orientacja – zaznaczona jest aktualna pozycja użytkownika
 • Ulepszony widok raportowanego czasu w Timesheety recorderze – Poprawiono rozróżnianie Jobu/Budżetu według koloru, dodano wyświetlanie okna po najechaniu myszą ze szczegółami dotyczącymi docelowego Jobu/Zadania/Budżetu
 • Widok: Statusy zadań (Kanban) – możliwość wyboru rozmiaru karty zadania
 • Faktura kosztowa – data wystawienia i data wykonania nie są wypełniane automatycznie
 • Ulubiony widok w filtrze – do poprzedniej funkcji: „Zapisz ustawienia jako moje ustawienia domyślne”, dodaliśmy opcję resetowania: „Powrót do ustawień oryginalnych”
 • Budżety wewnętrzne/klienta – dodano opcję eksportu danych
 • Zaznacz platność bezpośrednio na fakturze
 • Wyłączony użytkownik jest wykluczony ze wszystkich grup – gdy użytkownik zostanie ponownie aktywowany, powróci on do wszystkich grup, w których był wcześniej
 • Możliwość transferu zobowiązania podatkowego
Naprawa błędów
 • Zmiana właściciela timesheetu zostanie ukazana w jobie pod nowym właścicielem timesheetu
 • Kategoria wiersza z kosztorysu jest poprawnie wyświetlana w wygenerowanej pozycji jobu (jest widoczna, gdy rozwinie się trójkącik przy pozycji jobu).
 • Faktura korygująca – zmiany w wierszu z tabeli „Korekta” są również odzwierciedlone w tabeli „Po korekcie”
 • Plan zajętości — wszyscy użytkownicy są wyświetlani, jeśli zadania są współdzielone lub tylko użytkownicy danego modułu, jeśli zadania nie są współdzielone
 • Nieobecność – pola czas rozpoczęcia i czas zakończenia w przypadku nieobecności są podkreślone na czerwono, jeśli są ustawione jako pole obowiązkowe
 • Ulepszone wyświetlanie filtrów
 • i wiele innych napraw pomniejszych błędów
Z

Główne funkcjonalności

1. Powiadomienia – Oznacz powiadomienie gwiazdką

Oznacz ważne powiadomienie gwiazdką. Kolejne przydatne narzędzie do zarządzania powiadomieniami. Pomoże Ci to uporządkować ważne działania, dyskusje i prace, o których nie możesz zapomnieć w Twoim centrum powiadomień.

job-schedule

2. Dokumenty finansowe – nowe kolumny dla lepszej identyfikacji w tabeli Faktury kosztowej o sparowanym Jobie – nazwa jobu, brand

Dodaliśmy nowe kolumny w tabeli Faktury kosztowej. Kolumny – nazwa jobu i Brand pomagają dowiedzieć się, czy wszystkie pozycje na fakturze kosztowej zostały sparowane z właściwym jobem. W zakładce Szablon dokumentu możesz pokazać/ukryć te kolumny.

purchase-invoice-from-order

3. Firma – nowy widok Firmy

Zmieniliśmy widok firmy. Informacje takie jak NIP, Tagi czy oznaczenie firmy jako klienta/dostawcy można uzupełnić bezpośrednio ze strony głównej firmy.
purchase-invoice-from-order

4. Firma – opcja deaktywacji adresu, danych kontaktowych czy brandu

Możesz łatwo deaktywować dowolny adres, kontakt lub brand, klikając ikonę: Oznacz jako nieważny. Użytkownik, który ma dostęp do edycji firmy, może zobaczyć nieważne już lub nieprawidłowe informacje. Aby odkryć nieważne lub nieprawidłowe informacje, przejdź do zakładki Dostęp i w sekcji Szczegóły wybierz: Pokaż nieważne informacje. Więcej informacji – zapoznaj się z instrukcją tutaj.

configuration

5. Konfiguracja systemu – 125 głównych opcji konfiguracyjnych jest zorganizowanych w przejrzyste, edytowalne przez użytkownika strony

Zaimplementowano nowy widok konfiguracji systemu. To znacznie ułatwi konfigurację firmy. Będziesz mieć przejrzysty widok 125 głównych opcji konfiguracyjnych, które możesz uporządkować w przejrzyste, edytowalne przez użytkownika strony, którymi możesz zarządzać. Reszta konfiguracji pozostanie w rejestrach.

configuration

6. Konfiguracja użytkownika – nowa opcja dodawania użytkownika do grup bezpośrednio w formularzu Użytkownika, możliwość kopiowania uprawnień grupowych z użytkownika na użytkownika

Dodaliśmy nową opcję dodawania użytkownika do określonych grup, które określają prawa w Teamogy, prosto z formularza Użytkownika. Możesz również łatwo kopiować prawa grupowe z jednego użytkownika na drugiego.

7. Konfiguracja numeracji – możliwość edycji ostatniego lub następnego numeru, który został nadany dla danej serii numerów

Pojawiła się nowa opcja edycji serii numerów oraz nadanego numeru dokumentu/jobu/zadania/budżetu. Więcej informacji – zapoznaj się z instrukcją tutaj.

8. Dział HR – obszar dla działu HR, dodawane są najważniejsze rodzaje dokumentów kadrowych + szablony z możliwościa ich dostosowania

Poprawiliśmy obszar dla działu HR. W konfiguracji systemu istnieje wiele opcji optymalizacji głównych dokumentów i szablonów HR. Dodaliśmy nowe predefiniowane dokumenty kadrowe – więcej informacji znajdziesz w instrukcji tutaj .
purchase-invoice-from-order

9. Bezpieczeństwo – Możliwość ustawienia wymuszania zmiany hasła dla klientów posiadających taką politykę firmy

Możesz ustawić wymuszanie zmiany hasła u każdego użytkownika w Teamogy.

10. Poradnik uruchamia się automatycznie dla każdego użytkownika po pierwszym zalogowaniu

Przewodnik uruchamia się automatycznie dla każdego nowo utworzonego użytkownika. Pomoże Ci przejść przez podstawowe funkcje Teamogy.
purchase-invoice-from-order

11. Zamówienie zakupu — opcje tworzenia faktury kosztowej proforma i faktury kosztowej zaliczkowej z Zamówienia

Możesz teraz utworzyć fakturę kosztową proforma i fakturę kosztową zaliczkową bezpośrednio z Zamówienia zakupu.
purchase-invoice-from-order

12. Fakturę kosztową można utworzyć bezpośrednio z jobu

Masz możliwość łatwego utworzenia faktury zakupu, którą można utworzyć bezpośrednio z jobu.
purchase-invoice-from-order

13. Wydruk – możliwość wydrukowania adresu korespondencyjnego na fakturze sprzedaży

Możesz wybrać adres korespondencyjny na fakturze sprzedaży, która zostanie wydrukowana wraz z adresem siedziby. Więcej informacji na temat zarządzania adresami znajdziesz w instrukcji tutaj.

guide

14. Joby/Zadania/Budżety – dodano opcję zmian wielu rekordów na raz

Dodaliśmy nową opcję zmian wielu rekordów naraz w jobach/budżetach. Możesz łatwo oznaczyć dane i zmienić ich właściciela, datę rozpoczęcia, datę zakończenia, status lub projekt. Użytkownik musi być dodany do grupy – Bulk editor

15. Nowy widok raportu według pozycji jobu

Dodaliśmy nowy widok raportów według pozycji jobu. Możesz sprawdzić, czy koszty zewnętrzne zostały rozliczone lub czy wszystkie godziny pracy dla klienta zostały prawidłowo zafakturowane. Przejdź do zakładki Finansowe – Raporty i użyj filtru: Według pozycji jobu.

guide

16. Wersja BETA dla nowych funkcji – Sprinty i Szanse sprzedaży

Startujemy wersję BETA dla nowych funkcji w Teamogy – Sprintów i Szans sprzedaży. Sprinty pomagają łączyć zadania, dzięki czemu można planować i priorytetyzować zadania, które muszą zostać ukończone w określonym czasie. Szanse sprzedaży monitorują każdy krok w relacjach z potencjalnym klientem. Sprinty i Szanse sprzedaży są DOMYŚLNIE wyłączone.

Szczegóły ulepszeń

1. Pasek boczny – poprawiona orientacja – zaznaczona jest aktualna pozycja użytkownika

Poprawiliśmy orientację w systemie. Aktualna pozycja użytkownika jest zaznaczona graficznie w lewym menu.

guide

2. Ulepszony widok raportowanego czasu w Timesheet recorderze – poprawiono rozróżnianie jobu/budżetu według koloru, dodano wyświetlanie okna po najechaniu myszą ze szczegółami dotyczącymi docelowego jobu/zadania/budżetu

Poprawiliśmy wizualny widok timesheetów w Timesheet recorderze. Timesheety zaraportowane w jobie lub zadaniu widoczne są jako brązowa kolumna. Timesheety raportowane w budżetach są widoczne jako szara kolumna. Dodaliśmy również wyświetlanie okna po najechaniu myszą ze szczegółami dotyczącymi docelowego jobu/zadania/budżetu.

job-start-end

3. Widok Kanban – możliwość zmiany rozmiaru karty

Masz teraz trzy opcje zmiany rozmiaru kart w widoku Kanban.

job-start-end

4. Faktura kosztowa – Data wystawienia i data wykonania nie są wypełniane automatycznie

Dane o dacie wystawienia i dacie wykonania nie są wypełniane automatycznie, nie będzie to już mylące dla użytkownika tworzącego nową fakturę kosztową.

list-of-colleagues

5. Dostosowywalne widoki – do poprzedniej funkcji „Zapisz jako Ulubione ustawienie” dodaliśmy opcję resetowania „Wróć do oryginalnych ustawień”

Dodaliśmy nową funkcję optymalizacji widoków. Dodaliśmy nową funkcję optymalizacji widoków. Do poprzedniej funkcji “Zapisz ustawienia jako moje ustawienia domyślne” dodaliśmy opcję resetowania “Powrót do oryginalnych ustawień”, która przywróci oryginalne ustawienia widoku. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji tutaj.

purchase-proforma-invoice

6. Budżet wewnętrzny/klienta – dodano opcję eksportu danych

Możesz wyeksportować dane o budżecie wewnętrznym/klienta

7. Zaznacz płatność bezpośrednio na fakturze

Możesz teraz oznaczyć to za pomocą płatność – płatność pełna, płatność częściowa lub brak płatności, na każdej fakturze sprzedaży i kosztowej. Tylko osoba z odpowiednim dostępem może edytować płatności do faktur. Osoba musi być dodana do grupy – Bulk editor lub grupy Bulk payment mark i posiadać uprawnienia Finance lub Finance supervisor.

Aby uzyskać więcej informacji na temat płatności, zapoznaj się z instrukcją tutaj.

purchase-invoice-from-order

8. Deaktywowany użytkownik jest wykluczony ze wszystkich grup – gdy użytkownik zostanie ponownie aktywowany, powróci on do wszystkich grup, w których był wcześniej

Jeśli użytkownik jest deaktywowany, osoba ta jest automatycznie wykluczana ze wszystkich grup. Gdy użytkownik zostanie ponownie aktywowany, powróci do wszystkich grup, w których był wcześniej.

9. Możliwość przeniesienia zobowiązania podatkowego

Istnieje możliwość transferu zobowiązania podatkowego. Obowiązek zadeklarowania i zapłaty podatku VAT można teraz przenieść na inny podmiot.

Naprawa błędów

 • Zmiana właściciela timesheetu zostanie ukazana w jobie pod nowym właścicielem timesheetu
 • Kategoria wiersza z kosztorysu jest poprawnie wyświetlana w wygenerowanej pozycji jobu (jest widoczna, gdy rozwinie się trójkącik przy pozycji jobu).
 • Faktura korygująca — zmiany w wierszu z tabeli „Korekta” znajdują również odzwierciedlenie w tabeli „Po korekcie”
 • Plan zajętości — wszyscy użytkownicy są wyświetlani, jeśli zadania są współdzielone lub tylko użytkownicy danego modułu, jeśli zadania nie są współdzielone
 • Nieobecność – pola czas rozpoczęcia i czas zakończenia w przypadku nieobecności są podkreślone na czerwono, jeśli są ustawione jako pole obowiązkowe
 • Ulepszone wyświetlanie filtrów
 • i wiele innych napraw pomniejszych błędów