Co nowego w Teamogy 3.9

Data wydania: 2022-12-17

Główne funkcjonalności
 • Wysyłanie PDFów bezpośrednio z dokumentu – rozszerzenie opcji, wysyłanie maili bezpośrednio z Teamogy
 • Sprawdzanie duplikatów faktur kosztowych – jeśli w systemie istnieje już faktura od tego samego dostawcy o tym samym numerze, na fakturze pojawi się napis „duplikat”
 • Pulpit – konfigurowalny pulpit z nowymi widokami i funkcjami dla użytkowników
 • Ulubione – możliwość oznaczania ulubionych elementów systemu zgodnie z preferencjami użytkownika
 • Generowanie PDF i kodów QR – dostępne bezpośrednio z dokumentu

 

Ulepszenia
 • Czat – nowe opcje otwierania okna czatu
 • Ustawienia użytkownika – opis uzytkownika
 • W procesie – przejrzyście wyświetlona liczba dokumentów oczekujących na zatwierdzenie
 • Timesheet recorder – elastyczna skala pionowa dopasowująca się do raportowanych godzin oraz możliwość dostosowania proporcji wyświetlania listy do kolumny
 • Cześciowy raport timesheetów z Jobu – nowa opcja generowania raportu z ograniczeniami danych dla raportów z timesheetów przy tworzeniu faktury częściowej z Jobu
 • Ukrywanie filtrów/kolumn i zapisywanie nowych ustawień do Ulubionych – możliwość wyboru, które kolumny lub filtry mają być ukryte dla danego widoku/grupy widoków; dodawanie preferencji do Ulubionych
 • Skarby i sortowanie hierarchiczne – możliwość stworzenia hierarchicznej struktury skarbów i jasnego sklasyfikowania każdego skarbu
 • Ulepszony czas raportowania timesheetów z widoków – rozwijane menu zostało wszędzie zastąpione małymi przyciskami do raportowania czasu i uruchamiania stopera
 • Nowa zakładka wewnątrz Jobu – Dokumenty (funkcjonalność BETA) – dokumenty (w tym faktury proforma) powiązane z jobem są teraz wyświetlane w zakładce Jobu
 • Raporty – Budżety wewnętrzne – wszystkie pozycje budżetów wewnętrznych mogą być teraz wyświetlane w raporcie na podstawie miesięcy pozycji
 • Reporty – P&L – nowy widok został dodany do raportu P&L
 • Timesheety – ulepszone wyświetlanie – możliwość kategoryzowania kart czasu pracy według rodzaju jobu (job / budżet wewnętrzny / budżet klienta) oraz filtrowania timesheetów z uwzględnieniem nieobecności
 • Zadania – nowe opcje – zadanie może być teraz oznaczone dwoma nowymi wskaźnikami – priorytet i ważność
 • Ulepszone ustawienia użytkownika – bardziej przejrzyste menu i więcej konfigurowalnych opcji
 • Konfiguracja – usprawnienia w zakładce (Użytkownicy / Grupy / Spółki)
 • Dni wolne w firmie – możesz ustawić dany dzień jako dzień wolny dla całej firmy
 • Sprawdzenie podatnika VAT – dodano pole pokazujące rzetelność płatnika VAT na fakturach, zamówieniach i firmach (do tej pory dostępne tylko dla rynku CZ i PL)
 • Masowe tworzenie Jobów i Zadań z budżetu Klienta – tworzenie serii jobów i zadań z terminami ustalonymi w czasie na podstawie zadanego interwału powtórzeń (wersja Beta)
 • Nowe opcje koniguracji & Inne
Naprawa błędów
 • Wiele pomniejszych
Z

Główne funkcjonalności

1. Wysyłanie PDFu bezpośrednio z dokumentu

Istniejący przycisk Drukuj został rozbudowany o dodatkowe opcje:

 • Wyślij PDF
 • Wydrukuj PDF
 • Ściągnij PDF
 • Podgląd PDF

Po wybraniu „Wyślij PDF” pojawi się okno dialogowe z opcjami wysyłania. Wybór adresów e-mail jest powiązany z bazą kontaktów utworzoną w Teamogy, którą w razie potrzeby można ręcznie nadpisać. Wiadomość e-mail (wraz z załącznikiem – jeśli jest dostępny) jest następnie wysyłana z uniwersalnego adresu [klan]@teamogy.com. Podczas odpowiadania na tę wiadomość e-mail ustawiany jest adres e-mail użytkownika. Jednocześnie kopia wiadomości e-mail jest wysyłana jako BCC do użytkownika. Wszystkie ustawienia mogą zostać skonfigurowane ręcznie.

guide
guide

2. Sprawdzanie duplikatu faktury kosztowej

Podczas tworzenia faktury kosztowej system sprawdza teraz, czy faktura z danym numerem od dostawcy jest już utworzona w systemie. Jeśli jest w systemie wyświetli się tekst „duplikat”.

guide

3. Pulpit

Cała tablica jest na nowo konfigurowalna. Teraz użytkownik ma możliwość dodania dowolnych widżetów poprzez konfigurację, na przykład:

 • widoki
 • kanały RSS
 • linki
 • pulpit wiadomości

Dwie opcje możliwe są w widoku współpracowników: A) ikony i B) szczegóły. Nowością jest także możliwość oznaczenia konkretnego użytkownika jako Ulubionego.

Nadchodzące w ciągu najbliższych 2 dni nieobecności są teraz widoczne również dla użytkownika, który planuje wnioskować o nieobecność. Nową funkcjonalnością jest również możliwość otwarcia czatu z konkretną osobą po kliknięciu w jej awatar.

Na pulpicie użytkownik może również kliknąć na swoją prywatną stronę, która zawiera notatki, aktywne zadania, timesheety, nieobecności i obecności.

4. Ulubione

Nowa opcja oznaczenia dotyczy:

 • użytkowników
 • dokumentów
 • segregatorów
 • szans sprzedaży
 • jobów
 • zadań
 • sprintów
 • budżetów
 • kontaktów
 • skarbów

Ulubione pozycje są indywidualne – każdy użytkownik zobaczy tylko swoje osobiście oznaczone pozycje. Kliknięcie w gwiazdkę, aby zaznaczyć Ulubione, może nastąpić zarówno w widoku, jak i bezpośrednio w danym dokumencie. Po zaznaczeniu Ulubione elementy będą zawsze wyświetlane na górze listy.

guide
guide

5. Generowanie PDF i kodów QR

Nową opcją jest generowanie formatu PDF bezpośrednio z dokumentu. Ponadto możliwe jest teraz również utworzenie kodu QR z dowolną treścią. W Czechach kod QR można również wykorzystać do wprowadzenia informacji o płatności do systemu bankowego.

Szczegóły ulepszeń

1. Czat

Użytkownik ma nowe opcje otwierania okna czatu. Opcje te obejmują:

 • istniejący widok
 • otwarcie czatu w nowym wyskakującym oknie
 • otwarcie czatu w nowej karcie przeglądarki

Dodatkowo udoskonalony jest przegląd wszystkich użytkowników na czacie.

guide

2. Ustawienia użytkownika

W ustawieniach użytkownik może wprowadzić w opisie informacje o sobie. Opis jest wyświetlany po najechaniu kursorem na ikonę profilu użytkownika w widoku Współpracownicy.

list-of-colleagues

3. W procesie

Liczba dokumentów oczekujących na akceptację jest teraz wyświetlana w module W procesie.

list-of-colleagues

4. Timesheet recorder

Do Timesheet recordera dodano elastyczną skalę pionową, która rozszerza się zgodnie z raportowanymi godzinami. Wszystkie rekordy czasu są teraz widoczne, wcześniej ograniczone do zaledwie 10 godzin. Ponadto użytkownik ma teraz możliwość dostosowania proporcji wyświetlania listy do kolumn.

purchase-invoice-from-order

5. Generowanie częściowegoRaportu z timesheetów dla Jobu

W przypadku konieczności wystawienia faktury częściowej za określony okres z Jobu dostępna jest nowa opcja generowania raportu z timesheetów i tym samym ograniczenia danych do tego raportu.

purchase-invoice-from-order

6. Ukrywanie filtrów/kolumn i zapisywanie nowych ustawień w Ulubionych

Teraz dla danego widoku/grupy widoków możliwe jest określenie, które kolumny lub filtry nie są potrzebne i powinny zostać ukryte. Użytkownik może zapisać i ponownie użyć tego ustawienia lub zapisać je w Ulubionych.

purchase-invoice-from-order
purchase-invoice-from-order

7. Skarby i sortowanie hierarchiczne

Teraz możesz stworzyć hierarchiczną strukturę skarbów i jasno sklasyfikować każdy skarb w danej strukturze. Ponieważ wartość hierarchiczna jest tutaj wyświetlana alfabetycznie, zaleca się ponumerowanie skarbów. Najlepiej zacząć od zera (tj. 01). i kontynuować taką numerację.

8. Usprawnione raportowanie timesheetów z widoków

Rozwijane menu zostało wszędzie zastąpione małymi przyciskami do raportowania czasu i uruchamiania stopera. Aktualizacja redukuje liczbę kliknięć niezbędnych do wykonania zadania.

purchase-invoice-from-order
purchase-invoice-from-order

9. Nowa zakładka w Jobie – Dokumenty (funkcjonalność BETA)

Dokumenty powiązane z Jobem są teraz wyświetlane w dedykowanej zakładce w Jobie. Obejmuje to wszystkie dokumenty i faktury proforma.

10. Raporty – Budżety wewnętrzne

Wszystkie pozycje budżetów wewnętrznych można teraz wyświetlać w raporcie według pozycji miesiąca. Nazwy są generowane jako miesiące rzeczywistego roku.

purchase-invoice-from-order

11. Reporty – P&L

Do raportu P&L dodano nowy, zróżnicowany widok. Można go również lepiej filtrować według pozycji. To zawiera:

 • Wg typu / firmy
 • Wg firmy
 • Wg typu pozycji jobu / firmy
 • Lista

12. Raporty z timesheetów – ulepszone wyświetlanie

Teraz można kategoryzować w timesheetach według rodzaju jobu (jobu / budżetu wewnętrznego / budżetu klienta). Dodatkowo dodano możliwość filtrowania timesheetów z uwzględnieniem nieobecności.

13. Zadania – nowe wybory

Każde zadanie można teraz oznaczyć dwoma nowymi indeksami. To zawiera:

 • Priorytet (pilność) – wskazuje, jak szybko należy wykonać dane zadanie, niezależnie od jego ważności
 • Ważność (wpływ) – wskazuje, jak ważne jest dane zadanie, niezależnie od jego priorytetu w czasie
purchase-invoice-from-order
purchase-invoice-from-order
purchase-invoice-from-order

14. Ulepszone ustawienia użytkownika

Ustawienia użytkownika mają teraz bardziej uproszczone menu i więcej konfigurowalnych opcji (w tym dodatkowe raporty obecności – jeśli są włączone).

15. Konfiguracja

Formularze w Konfiguracji zostały ulepszone W formularzu Użytkowników wyświetlane są nowo zdefiniowane właściwości użytkownika. Ponadto ręczne dodawanie nie jest już dostępne, zostało wycofane, a niewypełnione właściwości są teraz podświetlane. Oznacza to, że nie jest już możliwe wprowadzenie niepoprawnej wartości (np. wstawienie tekstu w miejscu, w którym należy tylko numer itp.). Zmianie uległy również formularze dotyczące Grup i Spółek.

16. Firmowe dni wolne

Teraz istnieje możliwość ustawienia danego dnia jako wolnego dla całej firmy (np. rekompensata za święto w niedzielę).

17. Kontrola podatnika VAT

Do faktur, zamówień i firm dodano nowe pole, które pokazuje rzetelność podatnika VAT.

Funkcjonalność ta jest powiązana z interfejsem API urzędu skarbowego, który jest obecnie dostępny tylko dla rynków CZ i PL.

18. Nowe opcje konfiguracji i inne

 • public API – ulepszone opcje wyszukiwania rekordów (np. numery rejestracyjne) oraz możliwość wstawiania dokumentów wraz z załącznikami do Teamogy (np. z usługi skanującej)
 • zmienione formularze konfiguracyjne
 • przeprojektowany pasek boczny w konfiguracji – jest on na nowo podzielony na grupy: Dodatkowe ustawienia / Konfiguracja systemu; dodane zostały łącza do innych elementów konfiguracji
 • nowe opcje konfiguracyjne; ulepszony interfejs (zaokrąglone przyciski itp.)

Naprawa błędów

 • Wiele pomniejszych