Co nowego w Teamogy 3.10

Data wydania: 2023-06-10

Główne funkcjonalności
 • Transakcje bankowe
 • Cennik
 • Teamogy jako Aplikacja w przeglądarce
Ulepszenia
 • Załączniki – możliwość dodania załączników przed zapisem
 • Zadania – możliwość zmiany formy wyświetlania
 • Dublowanie faktur – lepsza identyfikacja zdublowanych faktur 
 • Raportowanie czasu pracy – usprawnione blokowanie raportowania dawnego czasu pracy
 • Raportowania czasu pracy – wiele zmian w Raportach z timesheetów
 • Faktury sprzedaży – możliwość fakturowania w oparciu o realne koszty
 • Publiczne API – wprowadzenie metody PATCH dla większości jednostek danych
 • Nowe opcje konfiguracji, funkcje bezpieczeństwa i inne drobne ulepszenia
 • Drukowanie – usunięto pierwotną funkcjonalność drukowania renderowanego HTML i zastąpiono ją drukiem PDF
Naprawa błędów
 • Wiele pomniejszych
Z

Główne funkcjonalności

1. Transakcje bankowe

 • Zapisywanie i przetwarzanie wyciągów bankowych / Import wyciągów
 • Rozliczanie transakcji bankowych
 • Przegląd płatności na fakturze

Wprowadzamy możliwość importu wyciągów bankowych do Teamogy, a następnie ich dalszego przetwarzania, tj. przypisania poszczególnych transakcji bankowych do odpowiednich dokumentów. Funkcjonalność ta daje rozszerzony widok płatności na każdym dokumencie, gdzie można zobaczyć kiedy, jaka kwota i jaką transakcją została zapłacona.

Aby rozpocząć przetwarzanie wyciągów bankowych, postępuj zgodnie z naszą instrukcją lub bezpośrednio poproś o pomoc.

guide
Zapisywanie i przetwarzanie wyciągów bankowych / Import wyciągów

Możesz teraz importować wyciągi w odpowiednich formatach do Teamogy. Wyciągi można importować w trybie dziennym, tygodniowym itp. Zaimportowany wyciąg pokaże wszystkie wykonane transakcje wraz z ich opisem i kontrahentem

guide
Rozliczanie transakcji bankowych

W przeglądzie wszystkich transakcji bankowych możesz wyraźnie zobaczyć, które transakcje zostały automatycznie sparowane z dokumentami finansowymi, a które trzeba ręcznie sparować z fakturami, dokumentami wewnętrznymi lub transakcjami kartą.

Daje to doskonały przegląd tego, które dokumenty są (nie) opłacone. Ponadto możesz być pewien, że na każdego wydanego lub zarobionego złotego przypada odpowiedni dokument – czy to faktura, czy dokument wewnętrzny (opłaty bankowe, różnice kursowe itp.).

guide
Przegląd płatności na fakturze

Ponadto rozszerzyliśmy również informacje o płatnościach na dokumentach finansowych. Teraz możesz zobaczyć szczegółowe informacje o płatności na każdym dokumencie:

 • Ile opłacono
 • Przez jaką transakcję (w tym kliknięcie prowadzące do transakcji z wyciągu)
 • Status płatności
guide
2. Cennik

Teraz możesz przygotować listę pozycji cennika, aby uprościć budżetowanie.

Ta opcja wymaga specjalnych uprawnień.

guide
3. Teamogy jako aplikacja w przeglądarce

Teraz masz możliwość zainstalowania Teamogy jako aplikacji, a następnie przypięcia jej do paska zadań — WIN/MAC.

guide
guide

Szczegóły ulepszeń

1. Załączniki – możliwość dodania przed zapisem

Teraz nie musisz najpierw zapisywać zadania, faktury ani żadnego innego dokumentu przed dodaniem załącznika.

2. Zadanie – możliwość zmiany formy wyświetlania

 • użytkownik może wybrać, czy chce widzieć większość pól administracyjnych zadania w głównym panelu czy na prawym pasku bocznym
 • możliwość ukrycia przez użytkownika pól na formularzu zadania, które zwykle nie są interesujące dla użytkownika (ale nie podczas tworzenia zadania)
list-of-colleagues
list-of-colleagues

3. Dublowanie faktur

Teraz wyświetla numer ewidencyjny duplikatu dokumentu + możliwość kliknięcia w duplikat dokumentu (wyszukiwanie również w innych unitach).

4. Timesheet recorder

 • usprawnione blokowanie raportowania dawnych timesheetów
 • możliwość wielu zmian na Raportach z timesheetów
  Ta opcja wymaga specjalnych uprawnień.
list-of-colleagues
4. Fakturowanie sprzedaży według kosztów rzeczywistych

Możesz aktywować opcję fakturowania według rzeczywistych kosztów. Opcję tę można aktywować w Konfiguracji – sekcja „Joby”. Wartości rzeczywistych sparowanych kosztów są automatycznie dodawane do wystawionej faktury.

Ta opcja jest domyślnie wyłączona.

purchase-invoice-from-order

Naprawa błędów

 • Wiele pomniejszych