Integrace datových schránek (beta verze)

K čemu to může být užitečné?

Teamogy lze integrovat s datovou schránkou vaší společnosti, což vám umožní stahovat příchozí a odchozí datové zprávy přímo do Teamogy podle nastavených pravidel.

Stažené datové zprávy jsou uloženy v aplikaci Teamogy včetně příloh a všech souvisejících informací. Datové zprávy lze dále zpracovávat v systému Teamogy podle nastaveného schvalovacího procesu.

Všechny datové zprávy jsou přehledně uloženy a přístupné (podle nastavených přístupových práv) v Teamogy, rozdělené na přijaté a odeslané.

Nastavení stahování datových zpráv

V konfiguraci systému, konkrétně v části Integrace (1), nastavíte propojení s datovou schránkou společnosti a další parametry pro stahování datových zpráv.

Nejprve je třeba zadat Token (požádejte o pomoc online podporu) a Heslo k datové schránce (2). Poté vyplňte ID datové schránky (3 ) a uživatelské jméno (4), pod kterým chcete zprávy do Teamogy stahovat. Heslo (zástupce) a Token (zástupce) se vyplní automaticky na základě předchozího kroku.

V části Přijaté zprávy (5) nastavujete parametry pro přijaté zprávy z datových schránek. Nastavte, které společnosti mají být datové zprávy přiřazeny, jaký mají mít status a zda se pro jejich interní zpracování použije jeden z předdefinovaných schvalovacích procesů (nebo lze vytvořit individuální proces). Můžete také nastavit, kdo bude vlastníkem dokumentu a zda budou existovat nějací účastníci (všichni tito uživatelé automaticky získají práva k datovým zprávám).

V části Odeslané zprávy (6) nastavujete parametry pro odeslané datové zprávy z datových schránek. Logika je stejná jako u přijatých zpráv.

Automatická synchronizace (7 ) umožňuje nastavit automatickou kontrolu a stahování nových zpráv z datové schránky. Můžete nastavit frekvenci stahování, přesný čas a případně vyloučit některé dny (je běžnou praxí, že společnosti nechtějí stahovat datové zprávy v určité dny, například v pátek).

Důležité: Jakmile je zpráva stažena do Teamogy, je v datové schránce označena jako přečtená.

Stahování datových zpráv v aplikaci Teamogy a jejich další zpracování

V pohledu na Datové zprávy (1) najdete všechny stažené datové zprávy z datové schránky. V tomto zobrazení můžete vyhledávat a filtrovat podle různých kritérií, například Typ (2), kde jsou datové zprávy rozděleny na Přijaté a Odeslané.

Tlačítko Získat zprávy (3 ) zkontroluje, zda jsou v datové schránce nějaké nové zprávy, a stáhne je do Teamogy, pokud jsou k dispozici. Toto tlačítko funguje nezávisle na automatickém stahování zpráv, které lze nastavit v konfiguraci.

Detail stažené datové zprávy

Kromě standardních informací obsahuje datová zpráva také informace stažené spolu s datovou zprávou. Datová schránka – doručení (1 ) obsahuje informace o době doručení datové zprávy a době přijetí příjemcem. Datová schránka – Podrobnosti (2 ) obsahuje podrobné záznamy o datové zprávě, například jednací číslo nebo referenční číslo – naše nebo protistrany. Datová schránka Odesílatel (3 ) a Datová schránka Příjemce (4 ) obsahuje informace o tom, kdo je odesílatelem a příjemcem datové zprávy.

V části určené pro přílohy (5) najdete vlastní text datové zprávy ve formátu PDF a všechny související přílohy (pokud existují). Všechny zprávy obsahují přílohu ve formátu .zfo, což je zpráva v binárním formátu.

Důležité předpoklady pro tuto integraci

Pro aktivaci této funkce je nutné mít aktivní veřejné rozhraní API.

Tato funkce je zpoplatněna (kromě verze Beta) podle aktuálního ceníku.

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu