Opakující se úkoly

Kdy je tato funkce užitečná?

Z jedné zakázky (nebo úkolu) můžete snadno vytvářet opakující se úkoly (podůkoly) v daném časovém rozsahu. Tato metoda je vhodná pro činnosti, při kterých se má úkol pravidelně opakovat (např. správa sociálních médií v agentuře, pravidelná tvorba obsahu, pravidelný stavební dozor v projekčních a stavebních firmách nebo pravidelné schůzky či zprávy) a je třeba zaznamenat, zda odpovědná osoba splnila každý dílčí úkol.

Název opakujících se úkolů, odpovědnou osobu, účastníky, shrnutí a popis můžete nastavit jednoduše z jednoho místa. Především můžete nastavit opakování (výchozí hodnoty začátku a konce jsou převzaty ze zakázky) a frekvenci opakování (denně, týdně, měsíčně). Tímto způsobem můžete připravit určitý počet stejných opakujících se úkolů se zvolenou frekvencí.

Po uložení se hromadně vytvoří všechny připravené opakující se úkoly. Jednotlivé úkoly lze před uložením rychle upravit – například změnit název nebo obsah vybraných úkolů, odpovědné osoby atd. Získáte tak nástroj pro rychlé a flexibilní vytváření (nejen) opakujících se úkolů.

Jak na to?

Otevřete zakázku, klikněte na ikonu Úkol (1) a vyberte možnost “Série opakujících se úkolů” (2).

V části Úkol – společné nastavení (3) nastavte požadované parametry, které budou společné pro všechny opakující se úlohy: od předmětu až po podrobný popis.

V části Opakovat (4) vyberte, v jakých intrvalech se má úkol opakovat. Na základě zvolených parametrů opakování se ve vizuálním náhledu níže připraví úkoly.

Nyní můžete úkoly uložit. Před uložením můžete úkoly ještě jednotlivě upravit. Můžete buď a) upravovat přímo ve vizuálním náhledu (5) (upravit předmět, účastníky, datum zahájení – ukončení), nebo b) kliknout na Zobrazit podrobnosti (6) a upravit libovolný detail úkolu.

Důležité! Pokud upravíte jednotlivé úkoly a poté se vrátíte do sekce Úkol – společná nastavení (3), abyste provedli další úpravy, aktualizují se i vaše předchozí individuální úpravy. Budou přepsány globálními změnami.

Uložením (7) hromadně vytvoříte všechny připravené opakující se úkoly.

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu