Co nowego w Teamogy 2.16

Data wydania: 2019-10-18

 

Główna Funkcjonalność
  • Forum w zadaniu i w jobie – komunikuj się ze współpracownikami na temat wykonywanych prac w zadaniu lub w jobie

 

Ulepszenia
  • Widok zadań w jobach i w budżetach klientów
  • Ulepszony eksport jobów
  • Podpis na dokumentach
  • Edytowalne zakładki
  • Numer referencyjny kontrahenta i numer faktury w widoku faktur kosztowych
Główna Funkcjonalność

 

Forum w zadaniu i w jobie – komunikuj się ze współpracownikami na temat wykonywanych prac w zadaniu lub w jobie

Ta funkcja umożliwia pozostawienie komentarza dotyczącego zadania lub jobu. Komentarze są umieszczane bezpośrednio w podglądzie jobu (budżecie klienta) lub w zadaniu w zakładce Komentarze. Teraz wszystkie komentarze od całego zespołu możesz mieć w jednym miejscu.

Szczegóły ulepszeń

 

1. Widok zadań w jobach i w budżetach klientów

Możesz przejrzeć i uzyskać dostęp do wszystkich zadań związanych z jobem bezpośrednio z jobu. Teraz masz pełny przegląd tego, co dzieje się z twoim jobem.

2. Ulepszony eksport jobów

Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka ulepszeń eksportu jobów. Ta wersja oferuje eksport ze wszystkimi szczegółami z widoku jobu.

3. Podpis na dokumentach

Teamogy automatycznie doda twój podpis na końcu utworzonego dokumentu. Podpis jak wszystko w naszym systemie można dostosować. Ta funkcja pozwala wstawić pieczęć firmy lub cokolwiek innego.

4. Edytowalne zakładki

Czy chcesz mieć jakiś widok z systemu na zakładce? Teamogy może to zrobić teraz! Na przykład w Projekcie możesz mieć zakładki ze wszystkimi dokumentami i wszystkimi zadaniami, które są zawarte w projekcie itp.

5. Numer referencyjny kontrahenta i numer faktury w widoku faktur kosztowych

Dodaliśmy numer referencyjny kontrahenta i numer faktury kontrahenta do widoku faktury zakupu.