Co nowego w Teamogy 4.0

Data wydania: 2023-09-02

Główne funkcjonalności
 • Asystent AI – włączyliśmy sztuczną inteligencję do Teamogy (ChatGPT)
 • Zarządzanie wieloma otwartymi oknami – oferujemy teraz możliwość pracy z większą liczbą podmiotów, minimalizowania, maksymalizowania
 • System został zintegrowany z kolejnymi narzędziami – Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Sharepoint, Synology NAS oraz Make.com
Ulepszenia
 • Nowy widok ulubionych– wszystkie rekordy, które użytkownik oznaczy jako ulubione, są dostępne w jednym miejscu na górnym pasku
 • Ważone wartości dla Szans sprzedażywprowadziliśmy opcję sprawdzenia zsumowanej wartości ważonej Twoich Szans sprzedaży na każdym etapie
 • Nowe działania na Szansach sprzedaży– dostępna jest nowa opcja tworzenia Kosztorysu lub Jobu bezpośrednio z możliwości
 • Eksport Timesheetów – możliwość eksportu Timesheetów do formatu xls bezpośrednio z Jobu
 • Publiczne API / EksportAPI zostało rozszerzone o dodatkowe wartości, takie jak zadania, obecności i inne
Bug Fixes
 • Wiele pomniejszych
Z

Główne funkcjonalności

 1. Asystent AI

Wprowadziliśmy sztuczną inteligencję do Teamogy i użytkownicy mogą teraz używać jej jako asystenta AI w różnych sytuacjach – obecnie w Dokumentach, Zadaniach, Jobach i Fakturach. Wykorzystywany jest ChatGPT (do odwołania ChatGPT-3.5 jest bezpłatny w ramach subskrypcji Teamogy).

 • do pola tekstowego w każdym z wyżej wymienionych elementów systemu, dodano przycisk z ikoną robota
 • użytkownik może zaznaczyć wpisany tekst, nacisnąć przycisk AI i współpracować nad tekstem za pomocą Asystenta AI
 • najczęściej używane instrukcje są wstępnie wprowadzone w module asystenta AI
 • użytkownik może także wprowadzić własne instrukcje
 • ogólnie rzecz biorąc, sztuczna inteligencja rozumie polecenia w języku użytkownika, ale czasami zapewnia lepsze odpowiedzi na instrukcje w języku angielskim
 • odpowiedź AI umieszczana jest w prawej części modułu dialogowego i jeśli użytkownik jest z niej zadowolony, ma dwie możliwości przekazania jej z powrotem do edytowanego dokumentu – nadpisanie oryginalnie zaznaczonego tekstu źródłowego lub dodanie go po oryginalnie zaznaczonym tekście
 • każdy użytkownik zobowiązany jest wyrazić zgodę na zapoznanie się z ostrzeżeniem i zasadami dotyczącymi pracy z Asystentem AI

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z lepszym (droższym) modelem AI (ChatGPT-4 lub przyszłe modele), możesz założyć własne konto na https://platform.openai.com/, podłączyć własną kartę, wygenerować klucz dostępu API. Ten klucz API zostanie zastosowany w ustawieniach Teamogy i wtedy Twoja firma będzie mogła korzystać z ChatGPT-4 i innych modeli.

Szczegółowy opis działania można znaleźć tutaj: Sztuczna inteligencja w Teamogy

guide
2. Zarządzanie wieloma oknami

Kolejną nową funkcją jest możliwość otwarcia wielu modułów na jednej karcie przeglądarki, co pozwala na wydajną pracę z większą liczbą rekordów i informacji.

Otwieranie rekordów Teamogy na wielu kartach przeglądarki zużywa pamięć komputera. Otwieranie wielu modułów na jednej karcie jest znacznie wydajniejsze. Teraz użytkownik ma możliwość pracy na wielu obiektach w jednym oknie.

Istnieją następujące nowe opcje: 

 • możliwość zminimalizowania okna z rekordem
 • jeśli wszystkie otwarte okna zostaną zminimalizowane, możliwa jest praca z ekranem głównym, przejście do innego widoku, innego modułu i otwarcie z niego kolejnego okna
 • możliwość otwarcia wielu okien z rekordami na jednej karcie przeglądarki
 • możliwość zmiany rozmiaru każdego okna – poprzez przeciąganie krawędzi lub rogów modułu
 • możliwość aranżacji ustawienia okien – przesunięcie okna do lewej/prawej krawędzi ekranu jest impulsem do porównania okna z innym po lewej/prawej stronie
 • podzielenie ekranu na pół – dla łatwej pracy z dwoma oknami
 • możliwość wysłania linku (lub odświeżenia) widoku z otwartymi oknami, okna zostaną ponownie otwarte

Szczegółowy opis działania można znaleźć tutaj: Jak pracować z wieloma oknami

guide
3. Dodane zostały nowe możliwości integracji systemu

Dodaliśmy nowe łatwo konfiguralne opcje integracji. Opcje dotyczą:

 • Microsoft OneDrive (było w wersji beta testów w poprzedniej wersji 3.10)
 • Microsoft SharePoint (było w wersji beta testów w poprzedniej wersji 3.10)
 • Google Drive (nowe w tej wersji w wersji beta testów)
 • Synology (nowe w tej wersji w wersji beta testów – nadal trwają nad tym prace)
 • Make.com (było w wersji beta testów w poprzedniej wersji 3.10)
list-of-colleagues
W Szybkiej konfiguracji dostępna jest także nowa opcja o nazwie Ustawienia integracji jednostki danych – od teraz możesz łatwo zobaczyć ustawienia powiązane z innymi systemami.
list-of-colleagues

Szczegóły ulepszeń

1. Ulubione są dostępne w jednym miejscu na górnym panelu

Do obszaru użytkownika dodaliśmy widok Ulubione, gdzie użytkownik może bardzo szybko otworzyć ulubiony dokument, zadanie, job, nawet jeśli aktualnie znajduje się w innym miejscu w Teamogy.

list-of-colleagues

2. Ważone wartości dla Szans sprzedaży

Wprowadziliśmy opcję przypisania % prawdopodobieństwa do każdego etapu Szansy sprzedaży, dzięki czemu możesz zobaczyć skumulowaną ważoną wartość swoich możliwości na każdym etapie.

Szczegółowy opis pracy z Szansami sprzedaży znajdziesz tutaj:Szanse sprzedaży w Teamogy.

list-of-colleagues

3. Nowe możliwości w Szansach sprzedaży  

Dostępna jest nowa opcja tworzenia Kosztorysu lub Jobu bezpośrednio z Szansy sprzedaży. Tworzone są nowe rekordy, pobierające odpowiednie wartości z Szansy i jednocześnie łączone z tą Szansą.

list-of-colleagues

4. Eksport Timesheetów

Teraz bezpośrednio w Jobie dostępna jest opcja eksportu wszystkich Timesheetów do formatu XLS.

list-of-colleagues

5. Publiczne API

Rozszerzono opcje API.

 • nowe parametry dla Zadań (Plan godzin) i Nieobecności (Dni nieobecności)
 • nowa metoda zczytywania danych z widoku
 • nowy sposób obsługi transakcji bankowych (potencjalnie powiązany z księgowością)

Wszystkie informacje dotyczące opcji API opisano poniżej. W przypadku jakichkolwiek pytań, próśb i konsultacji dotyczących API i integracji, prosimy o kontakt.

https://readme.teamogy.com

 

Naprawa błędów

 • Wiele pomniejszych