Co nowego w Teamogy 3.7

Release date: 2021-10-16

Główne funkcjonalności
 • Finanse / Timesheety – możliwość filtrowania timesheetów po spółce, w której timesheet został zaraportowany
 • Faktura kosztowa – nowa opcja powiązania faktury kosztowej z odpowiednim zamówieniem
Ulepszenia
 • Edycja dokumentu – ostrzeżenie o pozostawieniu nie zapisanych danych
 • Załączniki na dokumentach – ich ustawienie może zostać zmienione na listę zamiast ikon
 • Załączniki w dokumentach – mogą być ustawione w widoku listy zamiast widoku ikon
 • Wybór użytkownika – opcja odznaczenia użytkowników w widoku Planu zajętości
 • Drukowanie tabel w dokumentach – optymalizacja wydruku tabeli
 • Absence browser – nowa grupa z prawami do wyświetlania nieobecności
 • Job – dodana opcja bezpośredniej edycji klienta tak jak na dokumentach
 • Kontakty – opcja anulowania całego kontaktu
 • Opcja utworzenia faktury kosztowej z faktury zaliczkowej
Naprawa błędów
 • Wiele pomniejszych
Z

Główne funkcjonalności

1. Finanse / Timesheety – możliwość filtrowania timesheetów po spółce, w której timesheet został zaraportowany

Dodaliśmy nowy raport timesheetów, w którym można zobaczyć wszystkie timesheety zaraportowane wśrod spółek w firmie Możesz to zobaczyć w module Finansowe / Timesheety – Raport grupy spółek

purchase-invoice-from-order

2. Faktura kosztowa – nowa opcja powiązania faktury kosztowej z zamówieniem

W fakturze kosztowej, masz opcję dodania informacji z jakim zamówieniem jest ona powiązana.
purchase-invoice-from-order

Szczegóły ulepszeń

1. Edycja dokumentu – ostrzeżenie o pozostawieniu nie zapisanych danych

Jeśli opuścisz edytowany dokument bez zapisania, system poinformuje cię, że w dokumencie zostały niezapisane dane. Ostrzeżenie może zostać włączone w ustawieniach użytkownika.

guide

2. Załączniki w dokumentach – mogą być ustawione w widoku listy zamiast widoku ikon

Załączniki na formularzach (Dokumenty, Joby, Zadania, Kontakty itd.) mogą teraz zostać przedstawione w widoku listy zamiast ikon. Zostanie to zapamiętane dla danego użytkownika.

job-start-end

3. Załączniki – opcja dodania nowego załącznika nawet jeśli dokument jest tylko do wglądu

Możesz dodać nowy załącznik nawet jeśli formularz jest tylko do wglądu, bez konieczności włączania jego edycji.

4. Wybór użytkownika – opcja odznaczenia większej ilości użytkowników z planu zajętości

Możesz odznaczyć wszystkich użytkowników w planie zajętości.

list-of-colleagues

5. Drukowanie tabel w dokumentach – tabele dokumentów mogą pomieścić więcej wierszy na jednym arkuszu papieru

Ulepszyliśmy drukowane tabele w dokumentach Na jednym arkuszu papieru zmieści się więcej wierszów tabeli dokumentu.

6. Absence browser – nowa grupa z uprawnieniami do wyświetlania nieobecności

Dodaliśmy nową grupę, która ma uprawnienia do wyświetlania nieobecności.

7. Job – dodano opcję edycji kontaktu, taką jak była na dokumentach

Możesz teraz edytować szczegóły kontaktu bezpośrednio z jobu.

purchase-invoice-from-order

8. Kontakty – dodano opcję anulowania całego kontaktu

Dodaliśmy opcję anulowania którejkolwiek firmy z kontaktów. Jeśli masz dostęp do wybranych grup Contact editor, Finanse, Supervisor lub Management, możesz zobaczyć anulowane kontakty.

purchase-invoice-from-order

9. Opcja utworzenia faktury kosztowej z widoku faktury zaliczkowej.

Możesz utworzyć fakturę kosztową bezpośrednio z widoku faktury zaliczkowej.

purchase-invoice-from-order

10. Nowy widok – czas zaraportowany do jobów i zadań – ponownie wykonany panel w menu

Zmieniliśmy opcję utworzenia nowego timesheetu lub włączenia stopera bezpośrednio w widoku jobów/zadań/budżetów wewnętrznych. W najnowszej wersji dodaliśmy nowy panel, w którym możesz wybrać utworzenie nowego timesheetu lub uruchomienia stopera.

purchase-invoice-from-order

Naprawa błędów

 • Wiele pomniejszych