Co nowego w wersji 3.5 Teamogy

Data wydania: 2021-01-09

Główne funkcjonalności
 • Dostosowany widok – opcja zapisania aktualnego ustawienia filtrów jako domyślnego dla siebie
 • Kalendarz – nowy widok zadań w stylu wykresu Gantta
 • Komentarze – opcja śledzenia komentarzy z rekordów systemu w oknie czatu
 • Historia zmian – pozwala załadować i wyświetlić historię zmian danego elementu
 • Powiadomienia – usuń wszystkie powiadomienia lub zaznacz je jako przeczytane
 • Kontakt – edytuj kontakt bezpośrednio z widoku faktury lub dokumentu
Ulepszenia
 • Kontakt – zakładka Szczegóły ustawiona jako podstawowa przy tworzeniu kontaktu
 • Zmiana nazw widoków w zadaniach
 • Możliwość usunięcia wiadomości z komentarzy i okna czatu
 • Obecność – opcja zaraportowania brakującej obecności
 • Kopiowanie kosztorysu – numer jobu nie będzie kopiowany do nowego kosztorysu
 • Numer zamówienia – nowe pole w jobie
 • Widoki z kategoriami – nazwa kategorii pozostaje na górze widoku podczas scrollowania
 • Timesheet – nowy filtr wg zadań, który filtruje Wszystkie/Moje timesheety zaraportowane do zadań
 • Miesięczny raport obecności i timesheetów – lewa kolumna z nagłówkami pozostaje nieruchoma podczas przesuwania w bok
 • Kasa – została dodana opcja korekty VAT
 • Okno logowania – dodany czat z helpdeskiem w oknie logowania
 • Poprawienie widoku filtrów na mniejszych ekranach
 • I wiele innych ulepszeń …
Z

Główne funkcjonalności

1. Dostosowany widok – opcja zapisania aktualnego ustawienia filtrów jako domyślnego dla siebie

customized-view

2. Kalendarz – nowy widok zadań w stylu wykresu Gantta

Utworzyliśmy nowy widok zadań w stylu Diagramu Gantta. Ułatwia to pracę i planowanie zadań. Będziesz mieć możliwość zilustrowania planowanych zadań w czasie i maksymalizacji czasu pracy dostępnego dla wszystkich zadań. Możesz również zobaczyć harmonogram zadań w jobie.

Po więcej szczegółów sprawdź instrukcję tutaj.

task-schedule-gantt

3. Komentarze – opcja śledzenia komentarzy z rekordów systemu w oknie czatu

Dodaliśmy opcję śledzenia komentarzy z jobów, zadań lub dokumentów w oknie czatu. Od teraz będziesz wiedział o wszystkich ważnych komentarzach. Każda śledzona sekcja komentarzy jest wyświetlana na czacie.

notification-comments

4. Historia zmian – pozwala załadować i wyświetlić historię zmian danego elementu

Poprawiliśmy możliwość wczytywania i wyświetlania historii zmian elementu. Każda zmiana jakiegokolwiek pola, takiego jak zmiana właściciela, nazwy jobu lub tekstu w jobie, zostanie odnotowana w historii elementu.

history-document

5. Powiadomienia – usuń wszystkie powiadomienia lub zaznacz je jako przeczytane

Dodaliśmy opcję usuwania wszystkich powiadomień lub oznaczania wszystkich powiadomień jako przeczytanych jednym kliknięciem. Zaoszczędzi ci to dużo czasu!

notification-options

6. Kontakt – edytuj kontakt bezpośrednio z widoku faktury lub dokumentu

Teamogy umożliwia edycję danych kontaktu bezpośrednio z faktury lub dokumentu.

edit-company

Szczegóły ulepszeń

1. Kontakt – automatyczne przełączania do zakładki szczegółów przy utworzeniu kontaktu

Zakładka szczegółów będzie wyświetlana jako domyślna po utworzeniu nowego kontaktu.

company-details

2. Zmieniliśmy nazwy widoków zadań.

Zmieniliśmy nazwę Planer zadań na Plan zajętości (capacity). Jest również nowy widok nazwany Kalendarz (Gantt). Nazwy Lista zadań i Statusy zadań (Kanban) pozostają takie same.

 

Wcześniejsza nazwa Nowa nazwa
Planer zadań Plan zajętości (capacity)
Nowy widok – Kalendarz (Gantt)
Lista zadań Lista zadań
Statusy zadań (Kanban) Statusy zadań (Kanban)

 

3. Możliwość usuwania wiadomości z komentarzy i czatu

Masz teraz możliwość usunięcia wiadomości z sekcji komentarzy i okna czatu.

delete-message

4. Obecność – opcja raportowania brakujących obecności

Dodaliśmy opcję raportowania brakującej obecności. Musisz należeć do grupy Attendance editor.

Uwaga: moduł Obecności jest domyślnie wyłączony.

attendance-editor

5. Kopiowanie kosztorysu – numer jobu nie będzie kopiowany do nowego kosztorysu

Wprowadziliśmy zmianę w kopiowaniu kosztorysów. Numer jobu nie będzie kopiowany do nowego kosztorysu.

cloning-sales-quotation

6. Numer zamówienia – nowe pole w jobie

Dodaliśmy nowe pole w jobie, nazwane numer zamówienia. To pole zostanie automatycznie skopiowane do faktury sprzedaży: końcowej, proforma lub zaliczkowej, jeśli utworzysz je z jobu.

Uwaga: numer zamówienia jest domyślnie wyłączony

order-number

7. Widoki z kategoriami – nazwa kategorii pozostaje nieruchoma podczas scrollowania

Nazwa kategorii w widokach w procesie, nieobecności, obecności i raporty, pozostaje nieruchoma podczas scrollowania.

8. Timesheet – nowy filtr wg zadań, który filtruje Wszystkie/Moje timesheety zaraportowane do zadań

Dodaliśmy nowy filtr, który filtruje wszystkie/moje timesheety na podstawie zadań.

9. Miesięczny raport dotyczący obecności i timesheetów – nagłówek lewej kolumny pozostaje zamrożony podczas przesuwania w bok

Poprawiliśmy pracę z raportami obecności i timesheetów. Nagłówek lewej kolumny pozostaje teraz nieruchomy podczas przewijania w bok.

10. Kasa – została dodana opcja korekty VAT

W dokumentach gotówkowych i transakcji kartą dodaliśmy nowy wiersz umożliwiający korektę VAT danego dokumentu.

11. Okno logowania – czat z helpdeskiem w oknie logowania

Możesz łatwo otworzyć czat z helpdeskiem w oknie logowania Teamogy.

12. Widok filtrów na mniejszych ekranach został poprawiony.

Poprawiliśmy widok filtrów na mniejszych ekranach.

I wiele innych ulepszeń…