Co nowego w Teamogy wersja 3.3

Data wydania nowej wersji: 2020-06-20

Główne funkcjonalności
 • Wskaźniki dostępności pracowników na Pulpicie
 • Powiadomienie o jednoczesnej edycji dokumentów
 • Połączenie Raportu ze spotkania z zadaniami za pomocą tagów
Ulepszenia
 • Możliwość nagrywania / śledzenia czasu bezpośrednio do pozycji jobu
 • Możliwość ukrycia/pokazania kolumn w Kosztorysach
 • Podświetlenie edytowalnych pól w tabeli Kosztorysu
 • Konto bankowe i Brand mogą być zaznaczone jako domyślne
 • Nowy widok – timesheety zespołu
 • Komentarz do zamkniętego jobu
 • Zaakceptowana nieobecność widoczna w Planerze Zadań
 • Nowy styl wizualny Projektów
Z

Główne funkcjonalności

1. Wskaźniki dostępności pracowników na Pulpicie

Dodaliśmy nowe wskaźniki do listy pracowników. Można zobaczyć to, kto jest zalogowany do systemu, w przypadku uruchomienia modułu Obecności, widać kto zaznaczył Wejście/Wyjście, oraz jeśli ktos kliknął w stoper na zadaniu/jobie/pozycji jobu, to widać to wraz z linkiem do rekordu, na którym uruchomiony jest stoper.

online

2. Powiadomienie o jednoczesnej edycji dokumentów

Ta funkcjonalność zapobiega sytuacji, gdy ktoś chce zacząć edytować dokument, edytowany w danym momencie przez inną osobę. System informuje wówczas o edycji dokumentu przez inną osobę i nie pozwala na edycję w tym samym momencie.

blokada-równoległej-edycji

3. Połączenie Raportu ze spotkania z zadaniami za pomocą tagów

Dodaliśmy wspaniałą funkcjonalność pozwalającą przeprowadzenie zdalnych spotkań/telekonferencji. Jeśli oznaczyłeś Raport ze spotkania tym samym tagiem co zadania, system automatycznie zaoferuje zakładkę w Raporcie ze spotkania z zadaniami, które mają ten sam znacznik.

Ta funkcjonalność zapewnia idealną opcję tworzenia zadań i zarządzania nimi na podstawie Raportu ze spotkania oraz wykonywania uzgodnionych prac.

Sprawdź instrukcję: https://www.teamogy.com/en/?p=35492

Raport-ze-spotkania

Szczegóły ulepszeń

1. Opcja nagrywania / śledzenia czasu za pomocą stopera do pozycji jobu

Dodaliśmy możliwość nagrywania / śledzenia czasu od zadania bezpośrednio do określonej pozycji jobu.

Sprawdź w instrukcji: https://www.teamogy.com/en/?p=35519

raportowanie-timesheetu-pozyja-jobu

2. Zaawansowana opcja ukrycia / pokazania kolumn w Kosztorysie.

Dodaliśmy nowe opcje w zakładce Szablon w kosztorysie. Treaz możesz ukryć, lub pokazać kolumny w tabeli kosztorysu.

edycja-tabeli

3. Inteligentne podświetlenie edytowalnych pól w tabeli Kosztorysu.

Gdy spojrzysz na tabelę Kosztorysu, będziesz w stanie wyraźnie zobaczyć, które pola można edytować, a których nie można. Pola edytowalne są podkreślone.

podkreślenie

4. Domyślne konto bankowe i Brand.

Dodaliśmy możliwość wyboru domyślnego konta bankowego na fakturze kosztowej, i Brandu przy wyborze Klienta w jobie.

Sprawdź instrukcję: https://www.teamogy.com/en/?p=35534

domyślne

5. Nowy widok – Timesheety zespołu / działu

Mamy nowy widok – Zespół timesheety. Ten widok jest widoczny dla Managerów, którzy powinni widzieć timesheety swoich podwładnych.. Ten nowy widok daje taką możliwość Managerom.

6. Dodanie komentarza do zamkniętego jobu.

Możesz dodać komentarz do zamkniętego jobu, który będzie widoczny w Raportach. Przykładowo możesz dodać komentarz, dlaczego job nie jest rentowny.

Sprawdź w instrukcji: https://www.teamogy.com/en/?p=35626

domyślne

7. Zaakceptowane nieobecności widoczne w Planerze zadań

Zaakceptowana nieobecność pokazana w Planerze zadań. Podczas planowania zadań i godzin (pomarańczowe kropki) w odpowiednich dniach, będziesz mógł zobaczyć dni, w których jest zaakceptowana nieobecność (np. urlop, zwolnienie itd.)

domyślne

8. Nowa wizualizacja Projektów (jeśli Projekty są uruchomione)

Wizualny styl Projektów został poprawiony.