O Zamówieniach

Zewnętrzni podwykonawcy i dostawcy są ważnym elementem w realizacji zlecenia dla każdego klienta. Nie jest łatwo mieć oko na wszystkie związane z tym działania: koordynację i pilnowanie terminów dostarczonych towarów lub usług oraz akceptację i zatwierdzanie faktur od dostawcy i ich refakturowanie do klienta. Błędy we współpracy z dostawcą mogą skutkować zarówno finansowymi jak i poza finansowymi problemami.

Zamówienie to podstawowy dokument, który może wpłynąć na prawidłowe zarządzanie dostawami zewnętrznymi. Pozwala szczegółowo określić przedmiot dostawy, uzgodnioną cenę oraz warunki dostawy.

Ponieważ zamówienie jest powiązane z konkretnym jobem, możesz łatwo porównywać i zarządzać szacowanymi kosztami zewnętrznymi i zamówionymi już kosztami . To kolejny ważny krok, aby doprowadzić swoją pracę do ostatecznej rentowności.

Skontaktuj się z nami

Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.

Menu