Tabela kosztorysu

Tabela jest najważniejszą częścią kosztorysu i dlatego ważne jest wiedzieć jak należy z nią pracować.
polish-table

 

Nazwa kolumny Opis Czy jest na wydruku PDF?
Temat Nazwa pozycji kosztorysu. TAK
Szczegóły Krótki opis danej pozycji.

TAK

(jeśli jest takie ustawienie systemu lub pole zaznaczone jest w zakładce Szablon)

Ilość Ilość/liczba godzin/usługi/towarów. TAK
Pole bez nazwy Wybór jednostki sztuki/godziny. TAK
Koszty/1 Koszt zewnętrzny, należy wpisać kwotę, ile się płaci dostawcy. NIE
Marża/1 Kwota, jaką planuje się zarobić na 1 szt. kosztu zewnętrznego. NIE

UWAGA: dla Klient koszt za 1 szt. kosztu zewnętrznego, to będzie suma Koszty/1 i Marża/1. Oczywiście na wydruku pdf nie będzie widać, jaka jest marża na koszcie zewnętrznym.

 

Stawka/1 Stawka za godzinę pracy, fee lub całkowita kwota za wykonanie danej pracy. NIE
Cena netto Suma za jedną sztukę, suma kolumn Koszty/1, Marża/1 i Stawka/1. TAK
Wartość netto Całkowita cena sprzedaży dla klienta, czyli Cena netto razy Ilość. TAK
VAT Stawka podatku VAT. TAK
PLN Waluta. Można też użyć innych walut, nie tylko PLN. TAK
Powiązane z … Job, z którym powiązana jest pozycja kosztorysu, w fazie tworzenia jest ona powiązana z jobem. NIE

UWAGA: przy tworzeniu kosztorysu, łączymy KAŻDĄ pozycję kosztorysu z jobem np. JOB-00478. 

W agencji, w której jest ustawienie systemu z pozycjami jobu, to po zakończeniu procesu akceptacji kosztorysu, z pozycji kosztorysu utworzą się pozycje jobu. Wówczas poszczególne pozycje kosztorysu, będą połączone z pozycjami jobu np. JOB-00478.1, JOB-00478.2, JOB-00478.3 itd.

 

Komentarze Komentarz odnośnie pozycji kosztorysu niewidoczny dla klienta. Można tam umieścić na przykład nazwę Dostawcy lub inne wewnętrzne notatki. NIE
Koszty Całkowita wartość kosztów zewnętrznych, czyli Ilość razy Koszty/1. NIE
Koszty+Marża Wartość, o której Klient wie, że agencja zapłaci za koszty zewnętrzne. Jest to suma wartości kolumn Koszty/1 i Marża/1 razy Ilość. NIE
Dochód Spodziewany dochód agencji. Jest to suma Marża/1 i Stawka/1 razy Ilość. Inaczej mówiąc, jest to całkowity spodziewany Przychód minus całkowite spodziewane koszty zewnętrzne. NIE

REASUMUJĄC: kolumny, zaznaczone kolorem szarym są widoczne jedynie w widoku tabeli kosztorysu w systemie, ponieważ tabela jest wewnętrzną informacją, przeznaczoną tylko dla agencji. Na wydruku umieszczane są jedynie kolumny zaznaczone na czarno (wyboldowane). Z takiej tabeli kosztorysu uzyskamy wydruk PDF, który można wysłać do Klienta:

polish-table-print
Praca z wierszami kosztorysu. Sprawdź tutaj jak pracować z wierszami kosztorysu
Dodawanie kategorii Sprawdź tutaj jak tworzyć kategorie kosztorysu.
Jak linkować Sprawdź tutaj jak linkować (powiązać) kosztorys z jobem lub z wieloma jobami.

Skontaktuj się z nami

Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.

Menu