Raport VAT

Pokazuje wartość VAT z faktur sprzedaży i faktur kosztowych oraz dostarcza przydatnych informacji o VAT odjętym w każdym miesiącu.

Raport VAT zawiera pojedyncze dokumenty finansowe (faktury sprzedaży i kosztowe) oraz VAT z nich wyliczony. Raport pokazuje bilans VAT dla wybranego okresu czasu – czy będziesz musiał zapłacić VAT czy otrzymasz jego zwrot.

VAT naliczony pokazuje naliczoną wartość VAT (Faktury kosztowe). Cały wiersz jest zaznaczony na niebiesko.
VAT należny pokazuje należną wartość VAT (Faktury sprzedaży). Cały rząd jest zaznaczony na zielono.
Bilans VAT różnica między VAT należnym a VAT naliczonym. Dodatnia wartość wskazuje na nadwyżkę VAT należnego. Ujemna wartość wskazuje na nadwyżkę VAT naliczonego.

Każdy raport umożliwia łatwe filtrowanie danych. Możesz w prosty sposób uzyskać widok tylko wybranych danych.

Skontaktuj się z nami

Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.

Menu