Przypisanie transakcji bankowych do dokumentów finansowych

W zakładce Transakcje bankowe (1) prezentowane są wszystkie transakcje posortowane według poszczególnych rachunków bankowych. Kolumna Nieprzypisane (2) pokazuje nieprzypisaną wartość każdej transakcji.

Przegląd transakcji bankowych
Przypisanie transakcji do dokumentów może nastąpić:

1. Automatycznie, jeżeli spełniony jest warunek automatycznego przypisania transakcji do dokumentów. Warunek automatycznego przypisania ustawiony jest domyślnie w następujący sposób (warunek można modyfikować indywidualnie dla każdego klienta):

    • W przypadku przychodu, Klientowi wystawiana jest faktura o tym samym numerze referencyjnym, a wartość transakcji jest mniejsza lub równa kwocie pozostałej do zapłaty na fakturze Klienta (kwota do zapłaty pomniejszona o transakcje już zaliczone)
    • W przypadku kosztu, faktura Dostawcy jest opatrzona tym samym numerem referencyjnym, a wartość transakcji jest równa kwocie pozostałej do zapłaty na fakturze (kwota do zapłaty pomniejszona o transakcje już zaliczone)

2. Ręcznie, gdy ręcznie przypiszesz transakcję do wybranego(-ych) dokumentu(ów) finansowego.

Skontaktuj się z nami

Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.

Menu