O raportach

Raporty są numerycznym przedstawieniem wyników biznesowych twojej firmy. Pokazują na jak dużo fakturujesz klientów, jak fakturują cię twoi dostawcy oraz ile czasu spędzają twoi pracownicy na poszczególnych jobach i budżetach wewnętrznych.

Możesz śledzić i porównywać wszystkie powyższe z zatwierdzonymi przez klienta kosztorysami – w zależności od Jobu lub Klienta. Kontrolujesz zarówno klientów oraz ich joby jak i koszty operacyjne.

Teamogy zapewnia 4 kluczowe raporty: Joby, Budżety wewnętrzne, P&L oraz VAT.

Raport z jobów Przedstawia wyniki uzyskane na pojedynczym jobie lub kliencie. Aktualne wartości (dane z faktur, koszty i czas) porównane są z wartościami z zaakceptowanego kosztorysu. Problematyczne aspekty jobów, takie jak niedowartościowanie, zbyt duże koszty lub zbyt wiele zarejestrowanych godzin podkreślone są na czerwono, aby przyciągać uwagę. Raport zawiera bilans wszystkich jobów i budżetów klienta. Jeden wiersz reprezentuje pojedynczy job lub budżet klienta.
Raport z budżetów wewnętrznych Pokazuje koszty operacyjne firmy posortowane według poszczególnych Budżetów wewnętrznych. Porównuje szacowaną wartość budżetu z jego realnymi kosztami. Dodatkowo daje informację jak dużo czasu zostało zarejestrowane na projektach wewnętrznych.
Raport P&L Składa się z pojedynczych dokumentów finansowych (Faktury sprzedaży i kosztowe, z uwzględnieniem dokumentów wewnętrznych), które są powiązane z określonym jobem, budżetem klienta lub budżetem wewnętrznym. Ten raport pokazuje rzeczywisty zysk firmy.
Raport VAT Pokazuje wartość VAT z faktur sprzedaży i faktur kosztowych oraz dostarcza przydatnych informacji o VAT odjętym w każdym miesiącu.

Skontaktuj się z nami

Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.

Menu