Jak zaimportować wyciągi bankowe w Teamogy

W sekcji Bank (1) , kliknij przycisk Wyciąg bankowy (2) .
Przycisk do importu wyciągów bankowych
Wybierz zapisany wyciąg bankowy w obsługiwanym formacie i załącz go (1).
Przesyłanie wyciągu bankowego
Po wybraniu i załączeniu wyciągu bankowego poczekaj chwilę, aż poszczególne transakcje zostaną wyświetlone bezpośrednio w Teamogy.

Nagłówek wyciągu zawiera informacje ogólne:

  1. Numer wyciągu (1)
  2. Data utworzenia wyciągu (2)
  3. Okres, z którego wygenerowego został wyciąg (3)
  4. Wartość wydatków (4)
  5. Wartość przychodów (5)
  6. Bilans początkowy (6)
  7. Bilans końcowy (7)

Dla każdej transakcji możesz także sprawdzić, czy jest to przychód (zielona linia) czy wydatek (niebieska linia), numer referencyjny, datę, kontrahenta i, jeśli ma to zastosowanie, opis transakcji.

Wyciąg bankowy z wieloma transakcjami
Każda transakcja bankowa ma już przypisany identyfikator transakcji z banku. Jeśli wprowadzisz wyciąg, którego transakcje nie zostały jeszcze utworzone w Teamogy, zostaną one wygenerowane. Jeżeli na wyciągu są transakcje o identyfikatorach, które znajdują się już w Teamogy, wyciąg zostanie odrzucony. Zapobiega to podwójnemu importowi transakcji.

Zakładka wyciągów bankowych (1) sortuje wszystkie wyciągi bankowe według daty i rachunku, do którego należą. Wyciągi w walucie lokalnej i obcej są wyświetlane osobno.

Zakładka wyciągów bankowych

Skontaktuj się z nami

Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.

Menu