Faktura korygująca

Teamogy pozwala na tworzenie faktury korygującej dla twoich klientów. Faktura korygująca jest używana w przypadku, gdy trzeba zmodyfikować już istniejącą fakturę sprzedaży.

W fakturze korygującej masz 3 tabele. Przed korektą, korekta i po korekcie.

Co można zmienić w fakturze korygującej?

Liczbę i cenę jednostkową. Wprowadź ilość, obniż lub podnieś cenę, Teamogy automatycznie obliczy wartość korekty, a także wartość Po korekcie.

Faktura korygujące spełnia również wszystkie prawne wymaganie obowiązujące w kraju:

  • Stawki VAT
  • Adnotacje prawne
  • Sposób numeracji (zgodnie z Twoim życzeniem)

Sprawdź na GIFie poniżej jak utworzyć fakture korygującą.

sales-correction-invoice

Na fakturze korygującej sprzedaży znajdują się trzy tabele: przed korektą, korekta i po korekcie. Przyjrzyjmy się szczegółowo tym tabelom.

correction-table

1. Tabela – przed korektą, przedstawia oryginalną fakturę sprzedaży i nie można jej edytować.

2. Tabela – korekta to kluczowa tabela, w której wypełniane są wszystkie poprawki faktury sprzedaży. Te poprawki obejmują ilość i cenę. Nowa ilość całkowita lub nowa cena nie są wpisywane do korekty, ale rejestrowana jest zmiana ceny jednostkowej / o ile ilość zmieniła się w porównaniu z ilością pierwotną. Ta zmiana może również polegać na zmniejszeniu (w tabeli wpisujemy liczbę z minusem) ilości lub ceny jednostkowej.

W tej tabeli, w kolumnie Netto, całkowita zmiana wartości poszczególnych pozycji obliczana jest automatycznie. Wartość ta jest obliczana jako różnica pomiędzy całkowitą wartością pozycji po korekcie i przed korektą (w powyższej tabeli widać, że materiały reklamowe i ich łączna kwota po korekcie to 600 euro, a przed korektą łączna kwota to 300 euro, różnica 300 EUR jest pokazana w tabeli – korekta, kolumna wartość netto)

Spójrzmy na przykłady z powyższej tabeli korekt sprzedaży, jak wypełnić tabelę – korekta.

Materiały reklamowe były pierwotnie fakturowane w wysokości 2 EUR za sztukę. Cena zmieniła się na 4 EUR, w tabeli – korekta, w kolumnie cena netto wpiszemy wartość 2 EUR, co stanowi różnicę między nową a pierwotną ceną jednostkową materiału reklamowego. (Gdyby cena zmieniła się na 1 EUR za sztukę. W tabeli – Korekta wpisalibyśmy -1 EUR)

– Liczba ulotek wynosiła 300 w stanie pierwotnym. Nowa liczba to 400 sztukulotek. Tę zmianę zapisujemy w fakturze korygującej sprzedaży w tabeli – korekta, w której w kolumnie liczba wpisujemy ilość 100 sztuk, która reprezentuje różnicę między nowym a pierwotnym stanem ilości ulotek. (Jeśli ilość zmieniłaby się na 200 sztuk. W tabeli – korekta wpisalibyśmy -100 sztuk)

– Ilość i cena billboardów nie uległa zmianie, więc w tabeli – korekty nic nie wypełnimy.

3. Tabela – po korekcie, wyświetla ostateczny stan faktury sprzedaży, w tym zmiany wprowadzone na podstawie faktury korygującej sprzedaży. Tej tabeli nie można edytować.

Oto przykładowy wygląd faktury korygującej:

sales-correction-invoice

Wszystkie faktury korygujące można znaleźć na specjalnej karcie w Fakturach sprzedaży.

Skontaktuj się z nami

Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.

Menu