Klienci wg zaraportowanych godzin

Ten wykres pokazuje ranking klientów pod względem zaraportowanych godzin. Ten wykres pokazuje, którzy klienci najczęściej korzystają z usług pracowników twojej agencji. Efektywna Płaca Godzinowa została użyta jako dodatkowa informacja – możesz sprawdzić na dwa sposoby czy najczęściej obsługiwani klienci również przynoszą największy stosunek Marży Brutto do zaraportowanych godzin.

Żółty wskaźnik pokazuje liczbę Zaraportowanych Godzin, szary wskaźnik pokazuje Efektywną Płacę Godzinową. Na osi poziomej jest liczba Zaraportowanych Godzin i ilość EHP. Na osi pionowej znajduję się nazwy klientów.

Zaraportowane Godziny i Marża Brutto są wzięte tylko z Jobów, które są zamknięte lub anulowane w wybranym przedziale czasu oraz z Budżetu Klienta, gdzie są umieszczone Przychody i Koszty w oparciu o datę ich zaksięgowania, która należy do wybranego przedziału czasu oraz Timesheety, które również należą do wybranego przedziału czasu.

Również NAJMNIEJ opłacalni klienci mogą zostać pokazani na wykresie.

Wykres ten jest dostępny tylko dla użytkowników z podanych grup: Supervisor, Finansowy Supervisor i Finanse.

Źródło tego wykresu może zostać znalezione w: 

1. Raport (Timesheety ) dla Jobów. Użyj odpowiedniego filtra (suwaka z filtrami), aby zobaczyć odpowiednie dane. (Status jobu = Zamknięty, wybrany przedział i wybrany klient).

2. Cały czas rejestruje się do godzin raportowanych w Budżecie Klienta. Używaj odpowiednich filtrów (suwaka z filtrami), aby zobaczyć odpowiednie dane. (Data i Rodzaj jobu = Budżet Klienta).

Skontaktuj się z nami

Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.

Menu