Kopiowanie w Teamogy

Kopiowanie w Teamogy to szybki i łatwy sposób na utworzenie tego samego dokumentu (praca, faktura itp.) na podstawie już istniejącego. Dla każdego elementu w Teamogy możesz użyć przycisku kopiowania. Ta instrukcja pokaże jak skopiować dokument. Ale tak samo kopiuje się wszystkie elementy w Teamogy (dokumenty, joby, zadania, budżety klienta, budżety wewnętrzne, faktury itp.).

1. Otwórz dwuklikiem dokument, kosztorys , zamówienie, umowę, raport ze spotkania, któru chcesz skopiować. (Uwaga: Możesz użyć przycisku kopiowania tylko w widoku pełnoekranowym, nie w oknie)

2. Kliknij Kopia , a utworzony zostanie nowy dokument z identycznymi szczegółami.

3. Po sprawdzeniu szczegółów nowego dokumentu, kliknij Zapisz, a skopiowany dokument zostanie utworzony.

Skontaktuj się z nami

Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.

Menu