Proces rozliczeniowy Teamogy

Proces rozliczeniowy za korzystanie z Teamogy i powiązanych usług jest w pełni zautomatyzowany. Działa to w następujący sposób.

Faktura proforma

Siódmego dnia każdego miesiąca automatycznie generowana jest faktura proforma i wysyłana do klienta. Ta faktura proforma zapewnia podgląd rozliczeń za bieżący okres w oparciu o wybrany program cenowy. W przypadku klientów z przedpłaconym kontem Teamogy wystawiana jest faktura różnicowa w celu pokrycia wszelkich różnic, takich jak zwiększona liczba użytkowników lub usługi rozliczane miesięcznie. Wystawiana jest nawet faktura proforma z zerową wartością, dzięki czemu klienci otrzymują spójne miesięczne podsumowanie wykorzystanych usług.

Faktura końcowa

14 dnia miesiąca faktura proforma jest rozliczana, a kwota jest automatycznie pobierana z powiązanej karty płatniczej. Następnie wystawiana jest faktura końcowa. Jeśli nie podano karty płatniczej (lub jeśli płatność kartą płatniczą nie powiedzie się), faktura końcowa zostanie wysłana do zapłaty przelewem bankowym, z uwzględnieniem dodatkowej opłaty w wysokości 20 EUR za ręczne przetwarzanie. Ta faktura ma 7-dniowy termin płatności. Faktura końcowa, podobnie jak faktura proforma, jest generowana i wysyłana nawet z wartością zerową, aby zachować regularność i przejrzystość rozliczeń.

Roczny abonament i faktura różnicowa

Jeśli klient zdecyduje się na roczną subskrypcję użytkowników po obniżonej cenie, dokonuje przedpłaty za określoną liczbę użytkowników na 12 miesięcy. Miesiąc, w którym dokonano subskrypcji, nazywany jest rocznicą płatności. Co roku w tym miesiącu (chyba że klient wybierze inny okres płatności) wystawiana jest faktura proforma, a następnie faktura końcowa na kolejne 12 miesięcy dla określonej liczby użytkowników. Wszystkie inne usługi (z wyjątkiem użytkowników prepaid) są rozliczane miesięcznie.

W przypadku abonamentu rocznego, co miesiąc wystawiana jest klientowi według wyżej wymienionych zasad faktura proforma – tzw. faktura różnicowa Faktura różnicowa obejmuje wszystkich użytkowników poza liczbą już opłaconą z góry (jeśli tacy są – wówczas są oni rozliczani zgodnie z aktualnym cennikiem i wybranym programem cenowym), opłatę dla osób prawnych (rozliczaną miesięcznie) i ewentualnie opłaty za inne usługi, z których korzysta klient (szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiednim programie cenowym).

Skontaktuj się z nami

Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.

Menu