Umowa

Umowa jest dokumentem, który nakłada na agencję i drugą stronę obowiązek prawny do wykonania określonych czynności. Każda ze stron jest prawnie zobowiązana do wykonywania określonych obowiązków, takich jak dokonywanie płatności lub dostarczanie towarów.

Bezbłędne dopracowanie umów, a także ich kontrola, w tym wynikające z nich prawa i obowiązki, są niezbędne dla bezpiecznego i skutecznego prowadzenia biznesu.

Teamogy pozwala mieć wstępnie zdefiniowane w systemie różne szablony umów – umowę z dostawcą, klientem, pracownikiem lub freelancerem i wszystkie one są łatwe w użyciu. Teamogy pozwala również dołączyć zeskanowaną i podpisaną wersję umowy, dzięki czemu wszystkie umowy są przechowywane i segregowane w jednym miejscu w systemie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.

Menu