O Timesheecie

Czas jest kluczowym zasobem każdej firmy. Efektywne zarządzanie czasem pracowników i współpracowników agencji ma kluczowe znaczenie dla terminowej realizacji zleconych prac i kampanii, a także ma bezpośredni wpływ na zysk agencji.

Timesheet to rejestr czasu przepracowanego przez pracownika agencji lub współpracownika zewnętrznego. Timesheety mają duże znaczenie dla odpowiedniego rozliczania poszczególnych prac z klientem, Są bardzo ważne również dla właściwego oszacowania rentowności jobu, klienta czy też całej agencji.

Tworzenie Timesheetu w Teamogy jest bardzo proste i szybkie! Można zaraportować czas do jobu lub do zadania utworzonego z jobu. Możesz natychmiast zobaczyć ilość zaraportowanego czasu zarówno dla zadania, jak i jobu. Możesz skutecznie nim zarządzać i poradzić sobie z każdą dodatkową pracą.

Teamogy pozwala także na śledzenie czasu klienta (godziny, które nie są związane z konkretnym zadaniem, ale są spędzane na kliencie) i kosztów wewnętrznych (godziny, które nie są związane z żadnym klientem, ale należą do operacji agencji wewnętrznych). Użytkownik może przeglądać swoje Timesheety w perspektywie tygodniowej lub miesięcznej. Bez większego wysiłku możesz to mieć na czas i we właściwym jobie.

Podsumowanie poszczególnych rekordów czasu pracy nosi nazwę timesheetu.

Skontaktuj się z nami

Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.

Menu