Raport z budżetów wewnętrznych

Raport z budżetów wewnętrznych pokazuje koszty operacyjne agencji posortowane konkretnymi budżetami wewnętrznymi. Porównuje szacowaną wartość budżetu z jego realnymi kosztami. Dodatkowo daje informację jak dużo czasu zostało zarejestrowane na projektach wewnętrznych.

Raport z budżetów wewnętrznych pokazuje wszystkie budżety wewnętrzne – jeden wiersz w tabeli odpowiada jednemu budżetowi wewnętrznemu. Rzeczywistymi wartościami budżetów są przypisane do nich koszty operacyjne.

Sprzedaż kosztorys jest ustalona na podstawie kosztorysu. To wartość, która powinna być zafakturowana klientowi. Jest używana w sytuacjach takich jak ponowne fakturowanie za czynsz.
Sprzedaż wartość, która już została zafakturowana klientowi.
Koszty kosztorys jest ustalona na podstawie kosztorysu. Wartość wszystkich kosztów zawartych w kosztorysie od dostawców.
Zamówione koszty zewnętrzne są ustalone zamówieniem. To ta część kosztów, która została już zamówiona u dostawców.
Koszty bezpośrednie koszty, które zostały już zafakturowane przez dostawcę.
Marża kosztorys jest ustalona przez kosztorys. Różnica między sprzedażą na kosztorysie a kosztami na kosztorysie.
Dochód jest ustalona przez wartości końcowe. Różnica między wartością sprzedaży a kosztami zewnętrznymi.
Praca kosztorys jest ustalona przez kosztorys. Wyrażona finansowo wartość godzin z kosztorysu (Godziny kosztorys x stawka godzinowa).
Koszty pracy liczba przepracowanych godzin (Timesheety) zarejestrowanych przez pracowników i wyrażona w wartości finansowej (Zarejestrowane godziny x Stawka godzinowa pracownika*).
Zysk pokazuje realny zysk na budżecie wewnętrznym, uwzględniając godziny zarejestrowane przez pracowników. Różnica pomiędzy sprzedażą a kosztami zewnętrznymi i kosztami pracy.
Waluta to domyślna waluta.

* Stawka godzinowa pracownika ustawiana jest w liście użytkowników w dziale konfiguracji.

Każdy raport umożliwia łatwe filtrowanie danych. Więc możesz w prosty sposób uzyskać widok tylko na te informacje, których potrzebujesz.

Skontaktuj się z nami

Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.

Menu