Tryb współpracy

Tryb współpracy umożliwia sprawną edycję dokumentu przez wielu użytkowników jednocześnie. Usprawnia współpracę zespołów w Teamogy. Jeśli użytkownik w danej chwili edytuje dokument, będzie on zablokowany do edycji dla pozostałych użytkowników. Jednakże od teraz użytkownicy mają opcję włączenia trybu współpracy, w którym mogą edytować tekst w tym samym dokumencie jednocześnie.

Zobaczmy jak tryb współpracy działa w systemie.

Pierwsza osoba, która edytuje dokument ma „zwykłą edycję” i jest odpowiedzialna za zapisanie dokumentu (Możemy ją nazwać Głównym edytorem). Pozostali użytkownicy, którzy otworzą ten sam dokument są w trybie „edycji zablokowanej” (Przycisk edycji wskazuje na to, że dokument jest zablokowany).

editation locked

Mają możliwość przejścia do trybu współpracy z pierwszą osobą. Jeśli klikną przycisk „tryb współpracy”, uzyskają dostęp do edycji tekstu, ale reszta dokumentu nadal będzie w trybie do odczytu.

collaborative-mode

Wszystkie zmiany w dokumencie są synchronizowane u wszystkich użytkowników w trakcie trybu współpracy.

Najważniejszą rolą Głównego edytora jest to, że główny edytor może zadecydować, czy chce zapisać zmiany współpracowników, czy nie. Jeśli zadecyduje, że chce anulować zmiany, wtedy wszystkie zmiany dokonane podczas trybu współpracy przepadną

Gdy główny edytor zakończy edycję, zapisze i zamknie dokument, tryb współpracy kończy się, a wszelkie zmiany współpracujących użytkowników nie będą już zapisywane.

Skontaktuj się z nami

Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.

Menu