Wprowadź dane firmy

Najpierw otwórz firmę, której dane chcesz edytować. Przeczytaj więcej w artykule Znajdź firmę.

1.Kliknij w zakładkę szczegóły.

2. Uzupełnij wszystkie dane w zakładce szczegóły. Pola obowiązkowe podkreślone są na czerwono (mogą się różnić w zależności od ustawień firmy).

Przemysł Wybierz branżę, w której działa firma.
Liczba dni płatności klienta (dni) jest to okres między datą wystawienia a terminem płatności podczas tworzenia faktury sprzedaży. Wprowadź liczbę dni.
Dni płatności faktury od dostawcy (dni) To okres między datą wystawienia faktury a datą płatności. Wprowadź liczbę dni.
Konto bankowe Wprowadź wszystkie dane konta bankowego. System Teamogy automatycznie uzupełni dane bankowe na fakturach kosztowych przypisanych do danej firmy (dostawcy). Istnieje możliwość ustawienia domyślnego konta bankowego klienta, które będzie znajdowało się na fakturach lub można unieważnić konto bankowe.

3. Po uzupełnieniu wszystkich szczegółów kliknij przycisk ZAPISZ .

4. Idealnie! Dane firmy zostały zmienione.

Skontaktuj się z nami

Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.

Menu