Układ wydruku

W tym podręczniku dowiesz się jak skonfigurować układ wydruku w dokumentach. Możesz zastosować tę instrukcję do wszystkich elementów Teamogy.

1. W menu nawigacyjnym po lewej stronie Rozwiń Dokumenty.

2. Kliknij w Moje Dokumenty lub Wszystkie Dokumenty.

3. Kliknij w Nowy dokument lub wybierz istniejący dokument.

4. Kliknij na zakładkę Szablon.

5. Kliknij w ikonę ołówka.

6. Edytuj ustawienia szablonu.

Możesz zmienić rozmiar papieru, orientację papieru i język.

7. Wciśnij guzik ZAPISZ.

Porady i triki

Czy wszystko jest dla Ciebie jasne? Jeśli nie, nie wahaj się skontaktować z administratorem systemu lub działem pomocy Teamogy.

Menu