Accrual Basis Performance

Accrual basis performance pomaga śledzić wyniki firmy w oparciu o zadania, budżety klienta i budżety wewnętrzne. Ten wykres przedstawia przychody (zielony pasek) i koszty (niebieski pasek) dla wybranych miesięcy.

Wykres umieszcza zarówno przychody, jak i koszty w danym okresie, zgodnie z datą jobu. Przychody i koszty jednego jobu są zawsze w jednym okresie. Jeżeli job jest zamknięty, jego kwoty umieszczone są w danym okresie na podstawie daty zamknięcia jobu. Jeśli job nie jest zamknięte, kwoty są określone na podstawie deadlinu jobu. Revenues and Costs from Client Overheads and Internal Overheads (Operating revenues & costs) are located according to their accounting date.

Szara linia przedstawia skumulowaną ewolucję zysku operacyjnego w wybranym okresie. Przychody i koszty są obliczane wyłącznie na podstawie ważnych dokumentów finansowych.

Wykres ten jest dostępny tylko dla użytkowników z podanych grup: Supervisor, Finance Supervisor i Finance.

Źródło danych wykresów można znaleźć w:

1.) Raport z jobów dla bezpośrednich przychodów i kosztów. Użyj odpowiednich filtrów, aby zobaczyć odpowiednie dane:

a) Dla przychodów i kosztów bezpośrednich z zamkniętych jobów użyj filtrów status jobu – zamknięty i wybranego okresu dat.

b) Dla przychodów i kosztów niezamkniętych jobów użyj filtrów status jobu – niezamknięte i wybranego okresu dat.

2.) Raport P&L dla bezpośrednich przychodów i kosztów z budżetów klienta. Użyj odpowiednich filtrów, aby zobaczyć odpowiednie dane (wybrany okres dat i rodzaj jobu – budżet klienta).

3.) Raport P&L dla przychodów i kosztów operacyjnych z budżetów wewnętrznych. Użyj odpowiednich filtrów, aby zobaczyć odpowiednie dane (okres wybranych dat i rodzaj jobu – budżet wewnętrzny).

Skontaktuj się z nami

Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.

Menu