O Pulpicie finansowym

Pulpit finansowy to widok, które zapewnia przejrzysty obraz całej firmy. Zawiera wykresy z kluczowymi wskaźnikami – ogólną ewolucją przychodów i kosztów firmy, według aspektów finansowych i jobów, różne spojrzenia na rentowność i wydajność klienta oraz raport VAT.

Wszystkie wykresy mają opcję wyboru zakresu dat, a dodatkowo raporty klientów mają również opcję monitorowania klientów najlepiej i najgorzej ocenianych.

Klienci wg dochodu na 1 godz. pracy

Klienci wg dochodu na 1 godz. pracy Ten wykres pokazuje ranking klientów na podstawie dochodu na 1 godz. pracy. To idealne kryterium do mierzenia rzeczywistej rentowności klienta. Dochód na 1 godz. pracy liczony jest dla każdego klienta jako marża brutti podzielona...

czytaj dalej

Raport księgowy

Raport księgowyRaport księgowy pomaga w monitorowaniu wyników finansowych agencji na podstawie przychodów i kosztów. Ten wykres przedstawia przychody (zielony pasek) i koszty (niebieski pasek) dla wybranych miesięcy. Wykres umieszcza zarówno przychody, jak i koszty w...

czytaj dalej

Klienci wg zaraportowanych godzin

Klienci wg zaraportowanych godzin Ten wykres pokazuje ranking klientów pod względem zaraportowanych godzin. Ten wykres pokazuje, którzy klienci najczęściej korzystają z usług pracowników twojej agencji. Efektywna Płaca Godzinowa została użyta jako dodatkowa informacja...

czytaj dalej

Klienci wg. marży brutto

Klienci wg. marży brutto  Ten wykres ukazuje ranking klientów na podstawie Marży Brutto oraz jako informację dodatkową Zysk Brutto. Marża Brutto Klienta jest przedstawiona jako ciemno-szary pasek. Zysk Brutto Klienta jest przedstawiony jako jasno-szary pasek....

czytaj dalej

VAT Balance

Saldo VATTen wykres pokazuje Saldo VAT – różnicę pomiędzy Kwotami VAT na Fakturach Sprzedaży a kwotami VAT na Fakturach Kosztowych. Kolumna dodatnia (zielony pasek) pokazuje obowiązek zapłacenia VAT – sytuację kiedy twój VAT na Fakturach Sprzedaży (VAT wyjściowy)...

czytaj dalej

Accrual Basis Performance

Accrual Basis PerformanceAccrual basis performance pomaga śledzić wyniki firmy w oparciu o zadania, budżety klienta i budżety wewnętrzne. Ten wykres przedstawia przychody (zielony pasek) i koszty (niebieski pasek) dla wybranych miesięcy. Wykres umieszcza zarówno...

czytaj dalej

Skontaktuj się z nami

Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.

Menu