Wartości w jobie

Joby są centralnym miejscem całego systemu. W każdym jobie występują dwa rodzaje wartości. Chcielibyśmy przedstawić Ci, co oznaczają te wartości.

Szacowane wartości

Te wartości pochodzą z Kosztorysu.

Rozliczenia (Faktury sprzedaży)Jeśli wrócimy do naszego kosztorysu w jobie, zobaczymy, że wartość w rozliczeniach (szacowana) jest taka sama jak suma kolumny Cena sprzedaży w kosztorysie. Porównaj z wartościami na screenshocie z Joba umieszczonego na końcu tej instrukcji.

KosztyJeżeli cofniemy się do naszego kosztorysu wówczas zobaczymy że wartość z kolumny Zakup w jobie jest taka sama jak wartość kolumny zakup w kosztorysie. Porównaj z wartościami na screenshocie z Joba umieszczonego na końcu tej instrukcji.

Zysk- Jest to różnica pomiędzy przewidywaną sprzedażą i kosztami. W naszym przypadku: 9400-3350 = 6050.

PracaJeżeli cofniemy się do naszego kosztorysu z poziomu Jobu, zobaczymy że wartość Pracy jest sumą Stawki/1 pomnożonej przez liczbę godzin.. W naszym kosztorysie: Art Director – Godziny: 50, Stawka godzinowa: 100; Account Manager – Godziny: 10, Stawka godzinowa: 85 – Wartość w kolumnie Praca (przewidywana) jest wyliczona jako (50×100) + (10×85) = 5 850. Możesz wycenić w swoim kosztorysie tak wielu pracowników jak tylko potrzebujesz.

Realne wartości.

Wartości te pochodzą z dokumentów w Teamogy (raporty czasowe, faktury sprzedaży, faktury zakupu, zamówienia zakupu itp.) – z wyjątkiem Kosztorysu. Jeśli powiążesz poszczególne elementy (dokumenty) z jobem, zobaczysz ich wartości w przeglądzie jobu, w której kolumnie zależy to od rodzaju dokumentu.

Przykład: Faktura sprzedaży – Wykonanie faktur sprzedaży, Faktura zakupu – wykonanie zakupu, Zamówienie zakupu – Zamówienia, Zarejestrowany czas pracy – praca wykonanie.

PAMIĘTAJ ŻEBY ZAWSZE POWIĄZAĆ POSZCZEGÓLNE DOKUMENTY Z WŁAŚCIWYM JOBEM.

Porady i triki

Niektóre dokumenty w systemie Teamogy (Kosztorys, Zamówienie, Faktura kosztowa, Faktura sprzedaży, Timesheet, Rachunek, Zwrot kosztów) są powiązane z Jobem.

Skontaktuj się z nami

Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.

Menu