Raport z jobów

Raport z jobów przedstawia wyniki uzyskane na pojedynczym jobie lub kliencie. Aktualne wartości (dane z faktur, koszty i czas) porównane są z wartościami z zaakceptowanego kosztorysu. Problematyczne aspekty jobów, takie jak niedowartościowanie, zbyt duże koszty lub zbyt wiele zarejestrowanych godzin podkreślone są na czerwono, aby przyciągać uwagę. Raport zawiera bilans wszystkich jobów i budżetów klienta. Jeden wiersz reprezentuje pojedynczy job lub budżet klienta.

Raport zawiera wszystkie joby oraz budżety klienta. Jeden wiersz reprezentuje pojedynczy job lub budżet klienta.

Szczegółowe wyjaśnienie wartości w każdej kolumnie:

Sprzedaż kosztorys jest ustalona na podstawie kosztorysu. To całkowita wartość, która powinna być zafakturowana klientowi.
Sprzedaż wartość, która już została zafakturowana klientowi.
Koszty kosztorys jest ustalona na podstawie kosztorysu. Wartość wszystkich kosztów zawartych w kosztorysie od dostawców.
Zamówione koszty zewnętrzne są ustalone zamówieniem. To ta część kosztów, która została już zamówiona u dostawców.
Koszty bezpośrednie koszty, które zostały już zafakturowane przez dostawcę.
Marża kosztorys jest ustalona przez kosztorys. Różnica między sprzedażą na kosztorysie a kosztami na kosztorysie.
Dochód jest ustalona przez wartości końcowe. Różnica między wartością sprzedaży a kosztami zewnętrznymi.
Kosztorys godziny są ustalone w kosztorysie. Jest to liczba godzin pracy zawarta na kosztorysie.
Timesheety godziny liczba zarejestrowanych godzin przepracowanych dla klienta.
Praca kosztorys jest ustalona przez kosztorys. Wyrażona finansowo wartość godzin z kosztorysu (Godziny kosztorys x stawka godzinowa).
Koszty pracy liczba przepracowanych godzin (Timesheety) zarejestrowanych przez pracowników i wyrażona w wartości finansowej (Zarejestrowane godziny x Stawka godzinowa pracownika*).
Zysk
Waluta to domyślna waluta.

* Stawka godzinowa pracownika ustawiana jest w liście użytkowników w dziale konfiguracji.

Każdy raport umożliwia łatwe filtrowanie danych. Więc możesz w prosty sposób uzyskać widok tylko na te informacje, których potrzebujesz.

Skontaktuj się z nami

Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.

Menu