O dokumentach HR

Sekcja dokumentów HR oferuje doskonały widok wszystkich dokumentów HR, które zostały utworzone i przechowywane w Teamogy. Możesz użyć filtrów, aby szybko znaleźć konkretny dokument HR.

System umożliwia tworzenie różnego rodzaju dokumentów kadrowych.

Możesz stworzyć własny dokument HR lub skorzystać z gotowych szablonów, które zaoszczędzą Twój czas. Możesz łatwo sformatować tekst, tak jak w innych edytorach, takich jak MS Word lub Google Docs. Możesz również dodać podpis do dokumentu kadrowego – sprawdź instrukcję tutaj ,aby uzyskać więcej informacji..

Nie zapomnij wypełnić wszystkich obligatoryjnych pól, takich jak Temat, data itp. Aby uzyskać bardziej efektywną kategoryzację i uporządkowanie swoich dokumentów, użyj pola Kategoria. Aby lepiej przeszukiwać dużą liczbę dokumentów, użyj tagów.

Oto lista dokumentów HR, które możesz stworzyć:

Rodzaj dokumentu Opis
Dokument HR

podstawowy typ dokumentu, który można dostosować, przydatny do tworzenia/wprowadzania wielu różnych typów dokumentów HR

Umowa zatrudnienia

umowa z nowym pracownikiem, która określa uzgodnione i wyraźne warunki

Rozwiązanie umowy

dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy z firmą

Umowa freelancera dokument wysyłany do freelancera określający warunki pracy
Rozwiązanie umowy z freelancerem dokument potwierdzający wypowiedzenie freelancera
Umowa na wykonanie pracy specjalna umowa o pracę z wymogami prawnymi
Umowa licencyjna dotycząca praw autorskich umowa dotycząca materiałów chronionych prawem autorskim, w której właściciel zezwala innemu podmiotowi na korzystanie z materiałów chronionych prawem autorskim
Umowa o zachowaniu poufności dokument dotyczący ram prawnych służących ochronie wrażliwych i poufnych informacji firmy
Umowa wyposażenia pracownika umowa kontraktowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem umożliwiająca pracownikowi korzystanie z pomieszczeń i sprzętu pracodawcy

Uwage: Wszystkie powyższe typy dokumentów HR są ustawione domyślnie. Bardzo łatwo jest dodawać nowe typy dokumentów HR z niestandardową treścią lub dostosowywać obecne (np. dodając predefiniowaną tabelę, akapity lub inną niestandardową treść).

Skontaktuj się z nami

Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.

Menu