O smlouvě

Smlouva je dokument, který zakladá právní povinnost pro agenturu a druhou stranu vykonávat specifické úkony. Každá ze stran je právně povinna provádět specifické povinnosti, jako provedení plateb nebo dodání zboží.

Mít smlouvy bezchybně vyladěny a také je mít pod kontrolou, což zahrnuje práva povinnosti, které z nich plynou, je nezbytné pro bezpečnost a úspěšné podnikání.

Teamogy Vám umožňuje mít několik různých vzorů pro smlouvy připravené v systému – dodavatelské, klientské, zaměstnanecké, nebo freelancerské smlouvy a mít je připravené k použití. Teamogy Vám také umožňuje vkládat naskenované a podepsané verze smluv. Takže všechny smlouvy jsou shromažďovány a kategorizovány v systému.

Tipy & Triky

Nastavte si stavy jednotlivých smluv pro jednodušší správu běžících a uzavřených smluv.

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu