Klienci wg dochodu na 1 godz. pracy

Ten wykres pokazuje ranking klientów na podstawie dochodu na 1 godz. pracy. To idealne kryterium do mierzenia rzeczywistej rentowności klienta.

Dochód na 1 godz. pracy liczony jest dla każdego klienta jako marża brutti podzielona przez liczbę godzin w wybranym okresiei przedstawiany jest jako szary pasek. Żółty pasek pokazuje liczbę zarejestrowanych godzin jako dodatkową informację. Na osi poziomej jest liczba zaraportowanych godzin i wartość dochodu na 1 godz. pracy. Na osi pionowej znajduję się nazwy klientów.

Marża brutto i timesheety wykorzystywane do liczenia dochodu na 1 godz. pracy brane są wyłącznie z Jobów, które są zamknięte lub anulowane w wybranym przedziale czasu oraz z Budżetu Klienta, gdzie są umieszczone Przychody i Koszty w oparciu o ich datę zaksięgowania, która należy do wybranego przedziału czasu oraz Timesheety, które również należą do wybranego przedziału czasu.

Również NAJMNIEJ opłacalni klienci mogą zostać pokazani na wykresie.

Wykres ten jest dostępny tylko dla użytkowników z podanych grup: Supervisor, Finance Supervisor i Finance.

Źródło tego wykresu może zostać znalezione w: 

1. Raport dla marży brutto (Przychody bezpośrednie i koszty bezpośrednie) i zarejestrowane na jobach godziny. Użyj odpowiednich filtrów, aby zobaczyć odpowiednie dane (Status jobu = zamknięty, wybrany okres i klient).

2. Raport P&L dla przychodów bezpośrednich i kosztów bezpośrednich z budżetów klienta. Użyj odpowiednich filtrów, aby zobaczyć istotne dane (Data i Typ jobu = Budżet klienta).

3. Wszystkie timesheety dla godzin zarejestrowanych do budżetu klienta (zaraportowane godziny). Użyj odpowiednich filtrów, aby zobaczyć istotne dane (Data i Typ jobu = Budżet klienta).

Skontaktuj się z nami

Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.

Menu