Výkony s časovým rozlišením

Výkony s časovým omezením umožňují sledovat výkonnost společnosti na základě Zakázek, Klientské a Interní režie. Tento graf zobrazuje Tržby (zelený pruh) a Náklady (modrý pruh) pro vybrané měsíce.

Tento graf zařazuje Tržby i Náklady do období, dle data příslušné Zakázky. Tržby a Náklady jedné zakázky jsou vždy společně v jednom období. Pokud je Zakázka uzavřená, částky jsou v období data jejího uzavření. Pokud Zakázka není uzavřená, částky jsou v období jejího deadlinu. Tržby a Náklady z Klientských Režií a Interních Režií (Provozní Tržby a Náklady) jsou alokovány vzhledem k jejich datu zaúčtování.

Šedá linka znázorňuje vývoj provozního zisku ve zvoleném časovém období. Tržby a Náklady jsou počítány pouze z platných finančních dokumentů.

Tento graf je viditelný pouze pro následující skupiny: Supervisor, Financial Supervisor a Finance.

Zdrojová data pro tento graf lze najít v:

1.) Byznysový report pro Přímé Tržby a Přímé Náklady ze Zakázek. Užijte správné filtry (breadcrumby) k tomu, abyste viděli relevantní data:

a) Pro Přímé Tržby a Přímé Náklady z Uzavřených Zakázek použijte filtry Stav a zvolte časové období.

b) Pro Tržby a Náklady z neuzavřených zakázek použijte filtry stav = Neuzavřeno a zvolte časové období.

2.) P&L report pro Přímé Tržby a Přímé Náklady z Klientských Režií. Použijte správné filtry (breadcrumby) k tomu, abyste viděli relevantní data (zvolené časové období a Typ = Klientská Režie).

3.) P&L report pro Provozní Tržby a Provozní Náklady z Interních Režií. Použijte správné filtry (breadcrumby) k tomu, abyste viděli relevantní data (zvolené časové období a Typ = Interní Režie).

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu